Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting SchOOL
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 139 / 174 + N factor VSO van 12 - 7 klasseverkleining lt
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.217 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.504 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 713 m2 bvo
Overige activiteiten Club extra sport
Medegebruikers van het gebouw bso s'Heerenloo

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005 onderzoek naar huisvestingbehoefte
Datum bouwkundige oplevering 2-2-2011
Ingebruikname project 12-5-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,63 EPC de gerealiseerde waarde is 37 % lager dan de eis 1 in bouwbesluit ( Eis gemeente 12 % lager ) Energie verbruik 50 %- en CO2 uitstoot 35 % lager dan het landelijk gemiddelde.

Bouwpartners

Architectenbureau Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten
Overige ontwerpers en adviseurs Bouwmanager Partners en Van Heun Adviseur installaties Niag DrontenBouwtechtnisch adviesbureau Alferink-van Schieveen
Aannemer(s) Olde Rikkert bouw en ontwikkings Almere Klein Poelhuis bedrijven installatietechniek Emmeloord

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.313.636
Type aanvullend bedrag Duurzaambouwen
Bedrag € 195.142
Aangewend voor dikkere isolatie, speciale TL 5 verlichting en regeling , warmtepomp toerenregeling ventielatoren
Type aanvullend bedrag infra structuur/ terreininrichting
Bedrag € 399.568
Aangewend voor schoolplein / terreininrichting
Type aanvullend bedrag prijscompensatie
Bedrag € 512.030
Aangewend voor bouwbudget
Totale stichtingskosten € 5.019.382

Motivatie

De Zevenster is een uniek en prettig gebouw voor kinderen in het speciaal onderwijs, op een bijzondere groene plek in Lelystad, met een compact volume. Het ontwerp moest rust uitstralen zonder veel prikkers voor de kinderen. Om het saaie beeld van een hoog gebouw voor de jonge kinderen te breken is er een driedeling in de gevels gemaakt. In de gevel zijn bijzondere plekken in het gebouw herkenbaar door groene geglazuurde steen. De 2 eenheden SO en VSO passen subtiel bij elkaar in verbinding via het atrium. De sport is als parel gesitueerd in de kern en krijgt daglicht via het atrium. De lokalen en de bijzondere plaatsen liggen aan gang en buitengevel. Je gaat van plek naar plek in het gebouw zodat het niet monotoom is. Twee entree's 1 voor jongste kinderen SO en 1 voor de oudste kinderen VSO. Gebouw en de terreininrichting voldoen voor de doelgroep uitstekend. Bereikbaarheid met fiets en busjes is logistiek prima. Het gebouw is duurzaam met en goed klimaat. Deze kwetsbare doelgroep heeft recht op een mooi functioneel gebouw en extra aandacht. Dus een prijs met een 10 en een griffel. U moet het met eigen ogen komen zien, fantastisch toch ? Onderwijsvisie: is tijdens alle stappen in het ontwerp getoetst locatie, gebouw,terrein en ontsluiting.Het gebouw is stedenbouwkundig voortreffelijk ingepast met ruimte er om heen. Het gebouw is goed per fiets, per bus en busjes (leerlingen vervoer) en auto bereikbaar. (verbondenheid ) Het ontwerp is functioneel in alles, met heldere structuur en voor kinderen een eigen rustige plek. In de campuszone vormt groen de basis. Om de school als beeldbepalend element op de zichtlocatie goed uit te laten komen is het ‘terpprincipe’ toegepast: het gebouw verheft zich ongeveer 80 cm. Daarnaast zijn de gevels alzijdig ontworpen: elke zijde is even belangrijk als voorkant! In het gebouw zit SO beneden en VSO boven. De 12-jarigen gaan ook fysiek naar een ander deel van het gebouw. “Boven” is de uitstraling stoerder, de hoofdkleur is groen. Beneden warme oranje-bruin als hoofdkleur. Het hele gebouw is voor de kinderen licht en prikkelarm met eigen entrees voor SO en VSO en overzicht in de gangen. De verbondenheid tussen SO en VSO is geborgd door zichtlijnen in het Atrium naar elkaar. Toiletten zijn ruim en goed bereikbaar vanuit de lokalen. Door fietspaden is de school goed en veilig bereikbaar. Het ontwerp schoolplein is vanuit visie over speciaal onderwijs op gebruikswaarde voor de kinderen. Juist deze kinderen behoeven houvast. Hoogteverschillen, zitplekken, looproutes en speelplekken vormen een logisch geheel waarbij juist de leesbaarheid en het gebruiksgemak voor de speciale leerlingen het absolute uitgangspunt is geweest. Het tuinonderwijs heeft een speciale tuin met vruchtbomen en sierbeplanting. Dichtbij school is een steiger aan het water ontworpen voor educatie in het water leeft.Toekomstbestendigheid. Duurzaam gebouwd met een goed binnenklimaat en rolstoel toegankelijk,voor iedereen. ( ITS symbool ) Er is mogelijkheid uitbreiding op dak en aanpassingen binnen, door verplaatsen van wanden. Installaties zitten boven de gangen. (toekomst ) Met de aanleg van de buslus is rekening gehouden met een toekomstige weg in de campus. Verbondenheid: in middenruimte VSO kunnen kinderen van 12 t/m 20 elkaar ontmoeten, hebben er damtoernooi. Voorlichting over uitstroom en info markt over stages en werk en woonvormen aan ouders. In de professionele keuken en restaurant kunnen leerlingen, personeel en gasten 2 x per week eten. Er worden Fancyfair gehouden met gebruik van de keuken.De BSO heeft eigen ruimte en huiskamer multifunctioneel. Het sportdeel wordt apart gebruikt na schooltijd voor Extra Beweging en Special Heroes. Proces: Bestuur bouwheer en Projectleider (bouwkundig jarenlange ervaring). Bij het proces is de gemeente en- raad en gebruiker vanaf het begin betrokken ook de adviseurs. Veel draagvlak daarom geen missers in de uitvoering, de onderwijsvisie goed vertaald.

Gebruikerservaringen

Kinderen vinden het een fijne schoolgebouw. De overgang van de oude gebouwen verliep goed, ze voelden zich direct thuis. Dat is bijzonder voor de doelgroep. De kinderen kunnen het niet goed verwoorden maar je ziet dat ze het fijn hebben. Ze zijn erg trots op hun de school waar het VSO kluisjes heeft. Ook genieten ze tijdens het buitenspelen, ( 2 aparte pleinen ) waar veel aanbod is voor de elke doelgroepen SO en VSO . Leerkracht Het gebouw voldoet aan alle eisen en wensen en ze is er erg blij en tevreden mee. Het gebouw is licht van binnen en prikkelarm en heeft een duidelijke structuur zodat er voor de kinderen rust ontstaat. Elk kind vind ook makkelijk zijn of haar plek. De SO zit beneden en heeft een eigen oranje ingang met een enkele deur om het allemaal klein te houden. VSO heeft een groene ingang met de trap naar boven. Schoolbestuur Het is een fijn en duurzaam gebouw voor kinderen en leerkrachten om in te werken. Het klimaat is goed en in de zomer is er topkoeling. Ouders zijn ook erg tevreden. Wij horen alleen maar tevreden geluiden.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Zorg vanaf het begin dat er voldoende budget is voor gebouw en terreininrichting en doe dat met gemeente en -raad. Daardoor is er helderheid bij ieder en hebben we extra budget gekregen voor duurzaamheid. De gemeenteraad wil beslissen over een totaalbudget. Maak gebruik van de kennis bij de ambtenaren op het stadhuis. Door bestuur en gebruikers is een onderwijsvisie gemaakt. In de werkgroep ( stedebouwkundige bestuur e gebruikers) is stedenbouwkundige visie gemaakt en pve voor de locatie. Met veel geduld hebben we een toplocatie in het centrum van de stad gekregen die aan het PVE voldeed. De werkgroep heeft de architect geselecteerd uit zes, na eerste selectie overbleven. Een leerpunt goed vast te leggen wat de architect beloofd wat hij kan en gaat ontwerpen tijdens zijn presentatie. Neem tijd voor het ontwerp en voorbereiding. Zorg tijdens de uitvoering voor goed toezicht door een bouwkundige en en installatieman.Voorkom dat je tijdens de oplevering nog zaken moet rechtzetten die al eerder had kunnen oplossen. Controleer de installateur bij de inregeling van de installatie. Zorg voor voldoende deskundigheid om die controle goed te kunnen doen. Betrek bij de voorbereiding een adviseur bouwfysica en-akoestiek. Zorg voor een goed coordinatie overeenkomst voor adviseurs en aannemers onderling. Controleer de bestekken op aanbestedingregels en uitvoerbaarheid.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
schoolplein en of terreininrichting Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit in het gebouw voldoet aan de eisen . Daarnaast kun je in ieder lokaal een raam open zetten om extra te ventileren . In het vso is dat belangrijk met name voor de kinderen die transpireren.
Thermisch comfort Er is extra dik geisoleerd en daardoor koelt het gebouw langzaam af in de winter en blijft het zomers met topkoeling ook lekker.
Visueel comfort Doordat er geen prikkels in het gebouw zijn, is er ook rust bij de kinderen.
Akoestisch comfort De akoestiek is prima en geluidswaarden zijn gemeten en voldoen aan de normen.
Materialisatie Is eenvoudig en eenduidig gekozen zodat er rust ontstaat in het schoolgebouw voor de kinderen. Veel schoon metselwerk onderhoudsarm.
Energieprestatie Het gasverbruik zit onder de landelijke norm.
ICT Via een glaskabel snelle verbinding, optimaal gebruik digiborden en labtop en pc
Flexibiliteit Het ontwerp is zodanig dat er voor weinig kosten aanpassingen kunnen worden gedaan.
Uitbreidbaarheid Er is rekening gehouden in het ontwerp met een uitbreiding op het dak boven de gemeenschapsruimte van het VSO
Toegankelijkheid We hebben het ITS Internationaal Toegangkelijkheid Symbool gekregen voor het gebouw en het schoolplein
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Het gebouw bestaat een een onderwijsdeel een een sportdeel . Het sportdeel is apart te gebruiken los van de het schooldeel via een toegangscontrole systeem. In het school del zijn twee lokalen ingercht voor bso
Exploitatiekosten De energiekosten en onderhoud zijn heel laag . De schoonmaak kosten zijn normaal.
schoolplein en of terreininrichting Het schoolplein is ontworpen vanuit een visie over speciaal onderwijs op gebruikswaarde voor de kinderen. Juist deze kinderen hebben veel behoefte aan houvast en structuur. Hoogte verschillen, zitplekken, looprouters en speelplekken vormen en logisch geheel waarbij juist de leesbaarheid en het gebruiksgemak voor de leerlingen het absolute uitgangspunt is geweest.Ook het tuinonderwijs is ontworpen in de vorm van een speciale tuin met vruchtbomen en sierbeplanting. Het ontwerp gaat verder dan ene schoolplein : in de directe omgeving is een steiger aan het water ontworpen voor educatie over alles wat in het water leeft .