Brede school 't Zand, genomineerd project 2008

Jury

De jury van de Scholenbouwprijs 2013 bestaat uit de volgende personen:

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet

Oud-voorzitter Tweede kamer en huidig voorzitter Raad van toezicht Waarborgfonds Kinderopvang/Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.

Vanuit een veilige, overzichtelijke omgeving kan het onderwijs kinderen uitdagen en stimuleren om een verbinding te leggen met alle andere aspecten van het leven.
Kees Bakker

Kees Bakker

Directeur De MarsWeijde in brede school De Matrix winnaar Scholenbouwprijs primair onderwijs 2008.

We hebben multifunctionele, betaalbare gebouwen nodig waarin we nu en in de toekomst goed kunnen werken met groepen kinderen in wisselende samenstelling en grootte.

Sjef Drummen

Adjunct-directeur Niekée, winnaar Scholenbouwprijs voortgezet onderwijs 2008.

Een schoolgebouw moet een kunstwerk zijn dat leerlingen stimuleert tot creativiteit. Met die bagage kunnen ze vastberaden de onzekerheid omhelzen.
Marinka Kuijpers

Marinka Kuijpers

Lector ‘Pedagogiek van de Beroepsvorming’ Haagse Hogeschool en bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en loopbanen in het vmbo en het mbo’ Open Universiteit’.

Onderwijs staat voor de opgave om de fysieke- , de virtuele- en de sociale leeromgeving te verbinden zodat jongeren beter worden voorbereid op werken in een veranderende samenleving.
André Mol

André Mol

Atelier Rijksbouwmeester.

Als de opdrachtgever het voor elkaar heeft gekregen dat de gebruikers nu en in de toekomst gelukkig zijn, dan heeft hij een goed gebouw neergezet.

Simone Drost

Architect/eigenaar bij Drost + van Veen architecten en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Een goed schoolgebouw heeft een aansprekende en herkenbare vorm en stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van leerlingen.

Angela Groothuizen

Zangeres, presentatrice, jurylid The Voice Kids (foto: Nick van Ormondt).

Een school vormt kinderen. We moeten mooie scholen bouwen die kinderen een warme plek geven waar ze zichzelf kunnen zijn en ontdekken waar ze goed in zijn.