Edith Stein, Zijtaart

Kandidaat primair onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"De basisschool is onderdeel van het levendige dorpshart van een kleine kern die op een bijzondere manier is ingepast in een monument."

St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam

Kandidaat voortgezet onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Verbouwing en uitbreiding van een bestaand schoolgebouw middenin een stadswijk gerealiseerd in een co-creatie tussen school, buurt en architect."

Mytylschool Gabriel KinderExpertiseCentrum,
’s-Hertogenbosch

Kandidaat primair onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Biedt integrale begeleiding en behandeling aan kinderen met een beperking door samenwerking tussen onderwijs, zorg en revalidatie in een gebouw dat uitdaagt om te leren en te ervaren."

Scheepvaart en Transport College, Rotterdam

Kandidaat voortgezet onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Een school voor praktijkgericht vmbo en mbo waar leerlingen echt ervaren hoe de transportketen functioneert. De school ligt middenin het havengebied, het toekomstige werkgebied van de leerlingen."

Groot Holthuizen, Zevenaar

Kandidaat primair onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

""Een brede school in een flexibel gebouw dat twee basisscholen verenigt onder één dak waar kinderen samenwerken in talentenateliers en op leerpleinen. Gebouwd met aandacht voor het oorspronkelijke agrarische landschap.""

Lentiz | LIFE College, Schiedam

Kandidaat voortgezet onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Een beroepsgerichte school met een doorlopende leerlijn vmbo en mbo onder één dak waar ook kinderen uit kansarme gezinnen weer vertrouwen krijgen in de toekomst mede dankzij de samenwerking met welzijnspartners."

Openwijkschool De Combinatie, Vlissingen

Kandidaat primair onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Een totaalarrangement voor kinderen in een herstructureringswijk met drie samenwerkende basisscholen onder één dak in een iconisch gebouw dat verbinding letterlijk visualiseert."

Sterren College, Haarlem

Kandidaat voortgezet onderwijs

Scholenbouwprijs 2013

"Biedt breed intersectoraal vmbo waar leerlingen ontdekken en ervaren door te doen. De buurt is heel welkom in en om deze school voor levensecht leren."

Mytylschool Gabriel/KinderExpertiseCentrum Atlent winnaar Scholenbouwprijs 2013

Het ministerie van OCW organiseerde dit jaar opnieuw de prestigieuze Scholenbouwprijs. Het thema was Onderwijskwaliteit en Verbindingen. In aanmerking kwamen alle schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs die voor minimaal 500.000 euro (exclusief BTW) zijn gebouwd, vernieuwd of gerenoveerd en tussen 1 september 2008 en 1 september 2012 zijn opgeleverd. De Scholenbouwprijs is op 25 november 2013 uitgereikt door  Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.