Lyceum Ypenburg, Den Haag, genomineerd VO 2006

Scholenbouwprijs 2013

De Scholenbouwprijs is een opdrachtgeverprijs. Dat betekent dat de jury beoordeelt hoe de opdrachtgever op een professionele en betrokken wijze het hele proces naar het nieuwe of vernieuwde gebouw heeft ingericht en gemanaged. Daarbij spelen aspecten als architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit een rol, de wijze waarop het onderwijsprogramma is vertaald in het gebouw, de potenties van het gebouw om flexibel in te kunnen spelen op de vraag en natuurlijk de ervaringen met het gebouw, zowel op het gebied van maatschappelijke en onderwijskundige kwaliteit, maar ook waar het om de prestaties gaat op het gebied van duurzame kwaliteit en binnenklimaat. Het gaat tenslotte om de gebruikers! Het thema van de Scholenbouwprijs 2013 is ‘Onderwijskwaliteit en Verbindingen’. Met dit thema geeft het ministerie aan dat scholen vitaal onderdeel van de samenleving zijn. De Scholenbouwprijs 2013 wordt uitgereikt in drie categorieën:

  • Scholenbouwprijs Primair Onderwijs
  • Scholenbouwprijs Voortgezet Onderwijs
  • Scholenbouw Innovatieprijs