Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Nutsscholen Breda
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 340 / 325
BVO (nieuwbouw/verbouw) 510 m2 bvo / 730 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1583 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 473 m2 bvo
Overige activiteiten BSO - TSO - KDV
Medegebruikers van het gebouw Kobergroep Breda

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 30-01-2012
Ingebruikname project 13-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) n.v.t. (verbouwing)

Bouwpartners

Architectenbureau Vergouwen & Van Rijen architecten BNA, Etten-Leur
Overige ontwerpers en adviseurs Rienks Engineering, BredaAdviesbureau De Wissel, Etten-Leur
Aannemer(s) Korteweg Bouw, Breda

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.193.930,--
Type aanvullend bedrag Onderwijskundigvernieuwingsbudget
Bedrag € 295.617,--
Aangewend voor Renovatie & leerpleinen
Type aanvullend bedrag Onderhoudsbudget
Bedrag € 220.217,--
Aangewend voor Renovatie
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 1.709.763,--

Motivatie

Onderwijsvisie bestuur: "Samenwerken aan veelzijdig 'jong'leren."Samenwerking met ouders en dus ook kinderopvang draagt bij aan een krachtig pedagogisch ontplooiingsklimaat. In het gebouw moet samenwerking tussen medewerkers als vanzelfsprekend tot stand komen. Optimaal en efficiënt gebruik van de ruimtes vraagt een hoge mate van multifunctionele gebruiksmogelijkheden. De leerpleinen, het kleuterplein en de aula faciliteren de multifunctionaliteit ten behoeve van zowel onderwijs als BSO en TSO.De aula wordt tevens gebruikt voor wijkactiviteiten, zoals de toneelvereniging en de EHBO-vereniging. Door het kinderdagverblijf worden nu 0 tot 12-jarigen opgevangen hetgeen tegemoet komt aan de wens van jonge ouders. Alle gebruikers maken gebruik van de ondersteunende voorzieningen, men ontmoet elkaar intensief en spontaan.Kinderopvang is al vanaf de start betrokken bij het bouwproces. In het ontwerpproces was veel aandacht voor een gemeenschappelijke visie op het gebruik van het gebouw.

Gebruikerservaringen

Onze school is de mooiste school van Breda, vooral na de verbouwing van vorig jaar. We hebben nu zelfs baby'tjes overdag waar we wel eens mogen gaan helpen. Op de leerpleinen kun je samen of alleen werken aan je eigen opdrachten en met al dat glas kun je elkaar en de andere groepen gewoon zien werken.leerlingEen gebouw als een levend organisme; het krioelt en groeit mee met de tijd en haar bewoners.Zij vroegen om ruimte voor kleuters, werkplekken voor personeel, faciliteiten voor overblijven, mogelijkheden voor buitenschoolse opvang, ontwikkeling van leer- en speelpleinen, samengaan met dagopvang, om technische aanpassingen en zo de nieuwe media toe te laten.Samen zochten we naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van het gebouw en verkenden we opnieuw de functionaliteit van groepslokalen, centrale ruimten en de omgeving.groepsleerkrachtBij het binnenkomen van de school valt op dat er rust heerst. Een warm welkom in een open ruimte van waaruit de verbinding tot stand komt met alle vleugels van het gebouw en waar rust en bedrijvigheid afwisselend aanwezig zijn.directeur

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Bundeling van budgetten geeft extra kracht.- Renovatie van een oud gebouw gekoppeld aan geïntegreerde nieuwbouw is een ingewikkelde klus.- Investeer in de gemeenschappelijke gebruiksvisie.- Ontwerp het plan met oog voor de belangen van de omwonenden.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -