Projectgegevens

Opdrachtgever Woonbedrijf Ieder1 / Gemeente Deventer
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 380 / 700
BVO (nieuwbouw/verbouw) 6700 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3200
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2800
Overige activiteiten BSO, sportactiviteiten, culturele activiteiten, brede school
Medegebruikers van het gebouw Raster, Brede School, SVOD Leeuwenkuil

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 01-11-2010
Ingebruikname project 01-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Kunnen we op dit moment nog niet in beeld brengen.

Bouwpartners

Architectenbureau Rau Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs ICSadviseurs ZwollePenta Rho Apeldoorn
Aannemer(s) van Wijnen Deventer

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 5.380834 Zie voor een overzicht de bijlage
Type aanvullend bedrag -
Bedrag 3.667.024
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 9.047.858 (onderwijsdeel) 17.000.000 voor heel Kei 13

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwIn 2004-2005 zijn wij gestart met visievorming door scholen en multifunctionele scholencomplexen te bezoeken in Zweden en Amerika. Onder begeleiding van ICS-adviseurs is vervolgens een startdocument opgesteld (zie bijlage) waarin wij met de verzamelde partners zijn gaan bouwen aan inhoud en gebouw. Kernwoorden zijn daarbij altijd geweest: transparantie, verbinding, multifunctionaliteit, flexibiliteit, samenwerking en toekomstgerichtheid. Zo is het gehele gebouw opgezet in de vorm van lespleinen met daaromheen gegroepeerd een cluster van lokalen / groepsruimten. Voor een uitgebreid inzicht in ons denken en doen verwijs ik graag naar de bijlage "Eindrapport Startnotitie Keizerslanden".Partners hebben vanaf 2008 tot aan de opening in 2011 gezamenlijk gewerkt aan een missie en visie "Kei 13". In het stuk "Parel in de Kroon v. Deventer" en het document "Missie en visie definitief" hierover uitgebreide informatie.Inmiddels is er vormgegeven aan 1 pedagogische lijn Kei 13, is er een managementstatuut waarin opgenomen een centraal directeur voor het gehele centrum en is er een "Stichting dagelijks beheer" in het leven geroepen.ToekomstbestendigheidHet gebouw is op een eenvoudige manier verder uit te breiden met nog eens 20 lesruimten. VerbondenheidKei 13 geeft onderdak aan niet alleen drie basisscholen maar aan vele andere partners (zowel uit de verenigings- als uit de commerciële hoek). Zie voor een totaaloverzicht van alle partners onze site www.kei13.nl . De scholen vormen samen een Brede School in de "brede" zin van het woord. De wijkbewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij vieringen, hulp etc. Kei 13 is een voorziening die de verbinding gaat vormen tussen de oude bestaande wijk Keizerslanden en de nog nieuw te bouwen wijk Steenbrugge.ProcesOm twee redenen is Kei 13 vooral in de samenwerking en de verbondenheid een groot succes:1] Er is eerst veel tijd geïnvesteerd in oriëntatie en visievorming. Vanuit een gemeenschappelijk idee is door alle partners samen vormgegeven aan het inhoudelijke concept (vooral gebaseerd op het "Zweedse onderwijsmodel") en daarna ook aan het gebouw zelf. Zo past het gebouw bij de ideeën van de gebruikers zelf en dat vergroot de kans op succes van samenwerking en trots op je eigen werkomgeving. Kei 13 is van ons allemaal en daar zorgen we goed voor. Zowel voor het gebouw maar vooral voor alle mensen.2] Het is van wezenlijk belang om dit proces te laten begeleiden door ervaren professionals. Bij ons hebben de mensen van ICS-adviseurs een belangrijke rol gespeeld in het bij elkaar brengen (en houden) van de partners.Tijd nemen en geen overhaaste beslissingen nemen is van groot belang.

Gebruikerservaringen

Quote van onderwijskundig directeur Anita Oosterloo:Daar werk ik graag aan mee“In Kei13 kom je met je baby, jepeuter of je kind en word jeondersteund. Bijvoorbeeld alshet gaat om opvoeding ofgezondheid. De maatschappijvraagt nogal wat van mensen enkinderen: Gezond eten, genoegbewegen en mee kunnenkomen met je leeftijdsgenootjes.Ik wil graag dat ouders over eenjaar denken: Kei13, daar loop je naar binnen voor een praatje,daar zijn mensen die mij en mijn kind kunnen helpen.Voor verdere quotes verwijs ik naar de folder Kei 13 in de bijlage. Inmiddels is er al weer een nieuwe folder in de maak dus sommige stukjes zijn inmiddels al weer gedateerd...

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Betrek altijd vanaf het begin de partners zelf. Eerst voldoende tijd nemen voor verkenning/oriëntatie en visievorming. Wat willen we met en van elkaar, wat verbindt ons en wat leggen we daarover met elkaar van tevoren vast?". Dan pas een architect in de armen nemen etc. etc.- Maak altijd budget vrij voor de ontwikkeling van het inhoudelijk concept.- Houd altijd rekening met tegenvallers (zowel financieel als op gebied van het inhoudelijke verhaal)- Leg vast dat ook zich later aansluitende partners zich zullen moeten conformeren aan het samen vastgestelde concept. Daarmee voorkom je dat je op weg gaat naar een bedrijfsverzamelgebouw- Investeer in centraal directieschap en maak hem of haar vooral verantwoordelijk voor de "bewaking" van het inhoudelijke concept, het beheer en de exploitatie van het gebouw en voor de externe contacten en de media.- Zorg dat de procesbegeleiding wordt verzorgd door een externe partij.- Een transparant gebouw trekt mensen enorm aan.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit continue verversing door systeem
Thermisch comfort kan beter, systeem reageert traag
Visueel comfort mooi, nieuw gebouw
Akoestisch comfort prima
Materialisatie -
Energieprestatie opzet goed, rendement kan beter
ICT infrastructuur goed
Flexibiliteit infrastructuur goed
Uitbreidbaarheid goed
Toegankelijkheid in het gebouw voor mindervaliden matig
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) prima
Exploitatiekosten -
- -