Projectgegevens

Opdrachtgever Noorderbasis
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 176 / 210
BVO (nieuwbouw/verbouw) 120 m2 bvo / 1.070 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 01-03-2011
Datum bouwkundige oplevering 15-06-2012
Ingebruikname project 27-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1.00

Bouwpartners

Architectenbureau architektenburo KLAMER bna te Leeuwarden
Overige ontwerpers en adviseurs konstrukteur : ingenieursburo Cats te Heerenveen
Aannemer(s) bouwbedrijf Kolthoff te Stiensvan Marum Installatietechniek te Groningen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.050.000
Type aanvullend bedrag zelfwerkzaamheid verricht door ouders en personeel van de school
Bedrag € 85.000
Aangewend voor flexibele werkruimte voor leerlingen oa.
Type aanvullend bedrag acties op school door leerlingen, ouders en personeel van de school
Bedrag € 12.000
Aangewend voor inrichting plein
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 1.147.000

Motivatie

Onderwijsvisie: De school is een gecertificeerde daltonschool. Het gebouw is compleet daarop ontworpen, middels ruime klaslokalen, lespleinen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, aan elk lesplein zijn twee werkruimten voor leerlingen gekoppeld waar leerlingen stil kunnen werken.Toekomstbestendigheid:-gebouw kenmerkt zich door eenvoud, onderhoudsvrij en multifunctioneel inzetbaar en is eenvoudig uitbreid baar of anders in te zetten.- multifunctioneel gebruik van ruimten (werkplekken voor leerlingen en leerkrachten uitwisselbaar, hal/aula/speellokaal als grote ruimte voor allerlei doelen geschikt),- hoofddraagconstructie bestaat uit kolommen met ertussen niet dragende wanden (eenvoudig veranderbaar), - met eenvoudige toegankelijkheid eventueel te compartimenteren voor verschillende gebruikers.Verbondenheid maatschappelijke partners:In oorspronkelijk plan zou er een kinderopvang gehuisvest worden in het gebouw, door de marktomstandigheden was er geen partij te vinden die dit wilde exploiteren. Verder wordt het gebouw gebruikt voor grotere vergadergroepen en studiedagen. Uiteraard mogen maatschappelijke partijen het gebouw desgewenst gebruiken.Proces:Twee unieke onderdelen in het proces. Het ontwikkelen van het plan heeft zich gericht op hergebruik en maatschappelijk verantwoorde beslissingen. De gemeente (als belangrijkste financier) was zeer positief over het (ver)nieuwen van de oude school. Hergebruik locatie en een kosten besparing van ruim 600.000 euro.Daarnaast zijn de ouders zeer intensief betrokken in het proces, zo waren ze onderdeel in de ontwerpgroep en hebben ze veel zelfwerkzaamheden uitgevoerd. Veel ouders vonden het jammer dat de school klaar was omdat het zo'n mooi proces was.

Gebruikerservaringen

Leerling, groep 7: Op onze school heb je veel plekjes waar je kunt gaan zitten. Bij rekenen ga ik altijd in de stilteruimte zitten, want daar kan ik rustig werken. We hebben ook een knutsellokaal waar we kunnen koken. We hebben al een keer een taart gemaakt. Op het schoolplein staat een pannakooi. Daar voetballen we elke pauze.Leerkracht, dhr. Jan Norden groep 6/7:Als leerkracht werk ik met plezier in ons nieuw schoolgebouw. Het is een ruim en praktisch gebouw met veel daglicht, frisse kleuren en veel werkruimtes voor de leerlingen. Doordat we vloerbedekking hebben is er geen extra lawaai in de klas. Door de vloerverwarming is het heerlijk warm in het gebouw. De vele technische snufjes in het lokaal zorgen voor een aangenaam klimaat.Schoolleider, mw. Liesbeth de Calonne:De Springplank is een open en lichte school. De entree is ruim en uitnodigend. Het schoolgebouw is aangepast an onze daltonvisie: de verschillende ruimtes in het gebouw ondersteunen onze manier van lesgeven. Hierdoor heeft het schoolgebouw echt toegevoegde waarde voor het het onderwijs op De Springplank.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Twee zaken:1. Denk buiten alle logische kaders. Denk in mogelijkheden en maatschappelijk verantwoord, daar zijn duurzaamheid en hergebruik mogelijk!2. Betrek je belangrijkste klanten zeer intensief in het proces en de uitvoering, dat levert zoveel meer op dan alleen een kostenbesparing.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
duurzaamheid en kostenbesparing door hergebruik Heel belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit regeling per lokaal, automatisch CO2-sturing
Thermisch comfort vloerverwarming en zachte vloerafwerking in lokalen: comfortabele werkplek, gemakkelijk schoon te houden. Verbetering isolatie gebouwomhulling leidt tot minder koude binnenoppervalkten, tocht en koudeval.
Visueel comfort individueel te bedienen zonwering, daglichtafhankelijke verlichting, schakeling op bewegingsmelders
Akoestisch comfort voldoende kwalisteit scheidingswanden beperkt onderlinge overlast, in lokalen relatief veel akoestische demping door vloerafwerking en systeemplafond.
Materialisatie vriendelijk, opvallend: sandwichisolatiepanelen in zilvergrijs, kunststof kozijnen en puien in antraciet/groen/wit, houten geveldelen van tussenliggende stafruimten.
Energieprestatie Het oude gebouw had een forse verwarmingsinstallatie en een zeer beperkte luchtdichtheid en schilisolatie. In de nieuwe situatie is het comfort verhoogd en ehet energiegebruik teruggebracht.
ICT (Bekabelde) data-aasluitingen zijn door het hele gebouw aangelegd, passend bij de huidige onderwijsethodieken. In lokalen (aansluitingen voor) digiborden, in de hal/aula een flink flatscreen voor dagelijke mededelingen en presentaties.
Flexibiliteit Ruimten zoveel mogelijk
Uitbreidbaarheid In ontwerpproces gekeken naar haalbaarheid van uitbreiding van het gebouw van met voor- en naschoolse opvang/kinderopvang.
Toegankelijkheid gebouw is via de verschillende entree's goed (rolstoel-)toegankelijk. Alle deuren zijn voldoende breed, er zijn geen drempels of hoogteverschillen (behoudens de gehandhaafde 'kuil' voor handenarbeidlokaal). In het gebouw is een ruim miva-toilet aanwezig.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) bijeenkomsten vanuit scholengroep, vanuit de buurt kunnen worden gefaciliteerd in de hal/speellokaal
Exploitatiekosten Onderhoudsarme materialen (verduurzaamd hout, kunststof kozijnen, metalen gevelelementen, kunststof plafonds en betimmeringen beperken de onderhoudskosten van het gebouw.Verbetering van de gebouwschil verlagen de energiekosten. Energiezuinige verlichting, hoogrendements warmtebron, warmtewisselaars in ventilatieinstallatie beperken de energiekosten verder.
duurzaamheid en kostenbesparing door hergebruik Fundering, betonvloer, hoofddraagkonstrukties, dakkonstruktie van het bestaande gebouw zijn gehandhaafd. Daardoor zijn de stichtingskosten substantieel lager dan de aanvankelijk geplande complete vernieuwbouw van de school.