Projectgegevens

Opdrachtgever Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 650 / 650
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.894
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3.728 m2 incl 404 m2 gymzaal(vloer)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 166 m2
Overige activiteiten Naschoolse opvang, peuterspeelzaal, sport / cultuur / koken / creativiteitHet schoolplein van 1200 m2 heeft is openbaar terrein voor zien van speeltoestellen voor de kinderen uit de buurt.
Medegebruikers van het gebouw Naschoolse opvang, peuterspeelszaal (SKOS)Sportclub, particuliere huurder

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 01-07-2012
Ingebruikname project 01-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,82

Bouwpartners

Architectenbureau Van Moort & Partners Architecten, Amstelveen
Overige ontwerpers en adviseurs Projectmanagement: Royal HaskoningDHV, AmsterdamAdviseur installaties: Royal HaskoningDHV, AmsterdamAdviseur constructies: Royal HaskoningDHV, Amsterdam/Van Eik, AmsterdamInrichtingsadviezen: C-ON, Haarlem
Aannemer(s) Bébouw Midreth, Mijdrecht

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.675.000
Type aanvullend bedrag Schoolreserve
Bedrag € 102.500
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag Kinderopvang
Bedrag € 210.000
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag € 200.000
Aangewend voor Verlichting / ICT / diversen
Totale stichtingskosten € 5.1875.500

Motivatie

Met de nieuwbouw is de gelegenheid gegrepen om de onderwijsvisie en onderwijsvormgeving van de Ark te voorzien van een daarbij passend gebouw. "Zin in leren" is het motto. De klassikale, groeps- en individuele aanpak van en visie op het onderwijs zouden in het gebouw praktisch aan elkaar moeten kunnen worden gekoppeld. Het gebouw zou ook de ruimte moeten bieden voor de inhoudelijke en logistieke samenwerking met het peuterspeelzaalwerk/kinderopvang, de naschoolse opvang, in combinatie met naschools aanbod en sportief verenigingsleven in de vorm van verhuur van de gymzaal. Het gebouw zou ruimte moeten bieden aan culturele en creatieve activiteiten, zowel onderschools als naschools. Het plein van de school zou openbaar moeten zijn en de kinderen uit de (nieuwe) wijk ruimte moeten bieden voor spel. Dat alles in een gebouw dat ruimte biedt aan 25 groepen, peuterspeelzaalwerk en naschoolse opvang en op een centraal in de Kleverparkwijk gelegen moet liggen. Een gebouw dat ruimte geeft aan toekomstige ontwikkelingen rondom onderwijsvormen en dat qua techniek, zowel ten aanzien van het gebouw als ten aanzien van de digitale mogelijkheden, daarmee toekomstbestendig is. Het gebouw werd op de plaats van de oudbouw (het hoofdgebouw) van de Ark gesitueerd. De Ark is daarmee geplaatst op het kruispunt van een statige oudere stadswijk en een nieuwbouwwijk in wording. De architect is er in geslaagd om op een markant punt in de wijk een leefbaar en huiselijk gebouw te ontwikkelen met de kenmerken van kleinschaligheid; een punt waar ook de wijk en dan met name de kinderen als het ware naar toegetrokken worden, om het onderwijs te kunnen volgen en om op het plein te kunnen spelen.Project is succesvol verlopen omdat sprake was van een grote betrokkenheid van de toekomstige gebruikers bij de totstandkoming. Kinderen, ouders, personeel, de organisatie voor kinderopvang en naschoolse opvang SKOS, allen zijn nauw betrokken geweest tot aan de oplevering van het gebouw. Een nauw contact met de buren, Wijkraden van de Kleverparkbuurt, de Frans Halsbuurt en de gemeente Haarlem heeft geleid tot een intensief proces waarin geen enkele bezwaarmaker zich heeft gemeld.Vanaf het begin was duidelijk dat dit in alle opzichten complexe project geleid moest gaan worden door een professioneel en geroutineerd projectleider. De keus voor deze aanpak heeft zijn waarde bewezen.

Gebruikerservaringen

Leerlingen:Bovenbouw: "gezellig, we hebben een eigen plek, je kunt naar beneden kijken, het aquarium is leuk"Onderbouw: "de ronde vorm van het plein is mooi; ik weet niets stoms te bedenken; het aquarium is erg leuk; soms is het te koud in de klas"Leerkrachten:Rustig, licht, prettig klimaat, goede structuur in het gebouw.Contact met leerkrachten op andere etage is minimaal / weinig cohesie.Gebouw voelt behaaglijk, multifunctionele ruimtes zijn fijn.De BSO bij de entree zorgt vaak voor veel drukte.Te weinig toiletten voor leerkrachten; kindertoiletten naast de klas zijn fijn.Voor de jongsten een eigen en veilige omgeving met veel speelmogelijkheid op de gang.Onvoldoende bergruimte.Rekening gehouden met buitenomgeving (geluid, zon e.d.)Schoolleider:"Het gebouw voelt behaaglijk, biedt veiligheid, is overzichtelijk, nodigt uit tot samenkomen, ademt een rustige sfeer. Er is rekening gehouden met de buitenomgeving (zon, geluid e.d.)

Leerpunten opdrachtgeverschap

1. Trek een projectleider aan zodat duidelijk is dat er één stuurman op het schip staat.2. Geef hem een opdracht die de maximale financiële ruimte aangeeft waarbinnen het project moet zijn gerealiseerd.3. Sluit een contract af met de projectleider waardoor de risico's van de bouw beheersbaar worden, bijvoorbeeld in de vorm van een design en buildovereenkomst. 4. Geef vooraf duidelijk aan wat de functies en bevoegdheden zijn van werkgroepen onder de conditie dat alleen de projectleider besluiten neemt.5. Alleen de projectleider bepaalt wie bij de bouw betrokken wordt en diensten levert.6. Maak duidelijk keuzes bij de keuzes wie bijdraagt aan de bouw; het budget is niet ruim en er bevinden zich vele specialisten binnen de ouders en gebruikers van de school, die allemaal zo hun opvattingen hebben en graag gehoord worden.6. Trek daarom een projectleider aan die ook goed kan communiceren en sociaal vaardig is.7. Realiseer je dat de praktische mogelijkheden van het gebouw pas duidelijk worden tijdens het gebruik. Veel valt vooraf te bedenken, maar de praktijk kan weerbarstig zijn. Een nieuw gebouw vraagt ook van de gebruikers een nieuw en op de situatie passend gedrag. Niet gemakkelijk als je uit een oud, rommelig en soms o zo gezellig oud gebouw komt.8. Geef vooraf richtlijnen op welke wijze de financiële administratie moet worden ingericht.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Niet tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Neutraal
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Overzichtelijkheid Niet ingevuld Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
Overzichtelijkheid -