Projectgegevens

Opdrachtgever Sophia Stichting
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 408 /510
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2189 / 1214
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1905
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1498
Overige activiteiten Speelschool, Buitenschoolse opvang, workshops, yoga, koor, sportzaal
Medegebruikers van het gebouw Skol kinderopvang, Optisport(sprtverenigingen), Koor Elan, WhYoga

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2002
Datum bouwkundige oplevering 15-12-2011
Ingebruikname project 10-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC = 0,679

Bouwpartners

Architectenbureau KVDK Architecten Noordwijk
Overige ontwerpers en adviseurs Fore installatieadviseursConstructiebureau BoogaardsZRI
Aannemer(s) SBH Schuit(bouwkundig aannemer) Hillegom, van de Burg(w-installaties) Lisse, Heijkoop(e-installaties) Sassenheim

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs €5.201.384,
Type aanvullend bedrag Subsidie rijksoverheid
Bedrag €207334,
Aangewend voor Realisatie BSO+ Speelschool
Type aanvullend bedrag Frisse scholen
Bedrag €217282,
Aangewend voor WKO installatie, ventilatiesysteem met warmteterugwinning en zonnepanelen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten €5.626.000,- incl btw

Motivatie

Visie vertaald“Leren met en van elkaar”. Dit is de slogan van RK Brede School De Prinsenhof. Het schoolgebouw staat al vanaf 1918 in Noordwijkerhout en is een begrip voor de inwoners van Noordwijkerhout. Door de recente restauratie en nieuwbouw is de verbinding gemaakt tussen oud en nieuw. Het gebouw is herkenbaar voor vele oud-leerlingen en biedt een moderne start voor nieuwe leerlingen nu en over 20 jaar.Waarderen, respecteren, verbinden en vieren. Inspireren en versterken. Ontwikkelen, leren, uitvoeren. Deze kernwoorden horen bij de school. Samen leren wordt mede mogelijk gemaakt door de extra ruimtes op de gang. Kinderen komen samen, om met elkaar te leren. Binnen de hele school heerst een open sfeer. Dit komt tot uiting door de zichtlijnen in de school. Door het gebruik van veel glas en door de lichtstraat, welke oudbouw en nieuwbouw verbindt en zorgt voor licht, voelen de gebruikers van de school zich met elkaar verbonden. De flexibel inzetbare aula is het middelpunt van de school. Hier ontmoeten kinderen en ouders elkaar. Er wordt voorgelezen door de oudste kinderen aan de jongste kinderen. Ouders en kinderen voelen zich snel thuis en welkom bij ons. De speelschool en de buitenschoolse maken deel uit van het gebouw, horen geheel bij de school. Er is daardoor een natuurlijke overgang gecreëerd voor de kinderen en is er een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar.ToekomstbestendigheidHet gebouw is voorzien van een gasloos en duurzaam verwarmingssysteem, maakt gebruik van zonnecollectoren en heeft een uitstekende luchtkwaliteit. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de leerlingen en werknemers van nu en over 20 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten op De Prinsenhof. De wanden in de groepen zijn licht gebouwd en gemakkelijk aan te passen als de toekomstige ontwikkelingen daarom vragen. Doordat het gebouw is voorzien van wifi, kunnen wij inspelen op de noviteiten op ict gebied. Het gebruik van tablets, laptops en andere hardware is gewaarborgd. De eerste volledige tabletklassen starten in april 2013. De school is voorzien van een personenlift, waardoor kinderen met een handicap bij ons zich door het hele gebouw kunnen bewegen. Als in 2014 passend onderwijs van start gaat, zal het gebouw geen belemmering zijn. De speciale oprit naast de school voor rolstoelen en kinderwagens, zorgt voor de bereikbaarheid van buitenaf. De speelplaats is nieuw ontwikkeld, heeft uitdagende zones en rustige zones en is openbaar na schooltijd. De weg waaraan de school ligt, is opnieuw ingericht met in gedachten de verschillende verkeersdeelnemers en het waarborgen van de veiligheid. De parkeergelegenheid achter de school, wordt dit jaar opnieuw ingericht. Samenwerking maatschappelijke partners.De school werkt zeer nauw samen met Skol kinderopvang. Zij zijn partner binnen de brede school en verzorgen de kinderopvang en de speelschool voor kinderen vanaf 2 jaar. De gymzaal binnen ons gebouw, wordt geëxploiteerd door Optisport. Zij zorgen ervoor dat er gesport kan worden door school, kinderopvang, clubs en verenigingen. Popkoor Elan gebruikt de speelzaal van de school als oefenruimte en worden er yogalessen gegeven. De buurt om de school maakt gebruik van de openbare speelplaats. De Prinsenhof brengt alle gebruikers samen.De inrichting van het proces. Het proces is een voorbeeld van samenwerken geweest, passend bij de slogan “leren met en van elkaar”. Opdrachtgever, Gebruikers, gemeente, adviseurs en bouwpartners werkten intensief met elkaar samen, waarbij directe en korte communicatielijnen werden gebruikt om snel tot een goed resultaat te komen.

Gebruikerservaringen

Leerling:Ik vind het gebouw erg mooi, het is niet rommelig maar fris.Alles is makkelijk te vinden, de bruggetjes van oud naar nieuw vind ik erg leuk.Dat er nog dingen van het oude gebouw te zien zijn, zoals de trap en de ramen, vind ik mooi.Docent:Het trotse gebouw biedt een kind een ruime,veilige,lichte en gezellige omgeving. De warme combinatie tussen oud en nieuw geeft sfeer. Het gebruik is praktisch door de werkplekken, computerplekken, eigen toiletten en opbergmogelijkheden. De flexibele aula is de centrale plaats op school en verbindt de gebruikers.Schoolleider:Het een voorrecht om in dit gebouw te werken. Het licht en de ruimte, de sfeer en de rust welke het gebouw uitstraalt is fenomenaal. De samenwerking met Skol zorgt voor een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar. Elk kind hoort erbij. We zien elkaar, zijn met elkaar verbonden.

Leerpunten opdrachtgeverschap

De vernieuwde huisvesting van De Prinsenhof kent een lange geschiedenis. De gemeente Noordwijkerhout was aanvankelijk voorstander van nieuwbouw op een nieuw te ontwikkelen locatie. Het schoolbestuur wilde graag op de bestaande locatie blijven. Het project kenmerkte zich door ingewikkelde eigendomsverhoudingen tussen school- en kerkbestuur .Om het project te kunnen realiseren was het nodig grond aan te kopen van de parochie .Het schoolbestuur heeft hierbij als intermediair tussen parochie en gemeente gefunctioneerd. Tijdens dit proces werd een deel van het bestaande gebouw bestempeld tot gemeentelijk monument. Dit leverde een volgende uitdaging op voor het ontwerpteam. Architect en school hebben proactief een plan gepresenteerd dat op instemming van gemeente en andere betrokkenen kon rekenen. Daarnaast is vanaf het begin ingezet op een hoogwaardige technische installatie om te kunnen voldoen aan het Frisse Scholen Concept. Door de gemeente aan te spreken op de eigen milieudoelstellingen, is hiervoor ook extra budget beschikbaar gekomen. Daarnaast is extra budget gevonden door gebruik te maken van de Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen .Nadat het totale budget vast stond heeft het schoolbestuur, als opdrachtgever, de verantwoording voor eventuele overschrijdingen op zich genomen. Belangrijk bij zowel voorbereiding als uitvoering is,

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Behoud monument Heel belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Klasse A/B
Thermisch comfort Overal vloerverwarming, koelte in de zomer, warmte in de winter.
Visueel comfort Daglicht gestuurde armatuur. Transparantie in het gebouw, zichtlijnen lokaal-gang.
Akoestisch comfort Rust in de groepsruimten en de gymzaal. Rust in het gebouw. Geen contactgeluiden.
Materialisatie Goede mix van hergebruik oude materialen en nieuwe materialen.
Energieprestatie Voldoet aan de verwachting.
ICT Wifi naast vaste aansluiting door het hele gebouw. Toekomstgericht.
Flexibiliteit Multifunctioneel gebruik van aula, speellokaal, BSO ruimte, gymzaal. Wanden gemakkelijk te verplaatsen. Lichte scheidingswanden, waardoor in de toekomst veranderingen op eenvoudige wijze zijn te realiseren.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid Nieuwbouw goed, oudbouw enige beperkingen ten gevolge van de monumentale status. Alle ruimten bereikbaar voor minder validen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zie flexibiliteit
Exploitatiekosten Binnen het budget.
Behoud monument Behoud monument. Karakteristiek gebouw met bijbehorende sfeer en uitstraling is behouden.We zijn een ontmoetingsplaats voor de kinderen en ouders uit de wijk.