Projectgegevens

Opdrachtgever Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 350 leerlingen mavo / 500-550
BVO (nieuwbouw/verbouw) 21.656 m2 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 18.828 m2 ( 5.491 m2 voor Mavo Vmbo T))
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2.828 m2
Overige activiteiten kooklab voor de buurt, bouwlab voor ondernemers; passage met repro, fittness en horeca
Medegebruikers van het gebouw jongeren informatie centrum, horecavoorziening, fittness

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 04-04-2012
Ingebruikname project 14-05-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,85

Bouwpartners

Architectenbureau Oever Zaaijer en Partners / Burton Hamfelt
Overige ontwerpers en adviseurs Burton Hamfelt Stedebouw Prototypes , AmsterdamOever Zaaijer en Partners architectuur en stedebouw, AmsterdamDraaijer en Partners projectleiding/directievoering RocvA, BunnikBBA opzichter/directievoering, HeemskerkICS adviseurs programma van eisen, Amsterdam (voortraject pve)Van Rossum Raadgevend Ingenieurs, constructie, AmsterdamDeerns, Raadgevend Adviseurs installaties, RijswijkNieman Raadgevend Adviseurs bouwfysica en brandveiligheid, UtrechtTwijnstra en Gudde bouwkosten, Amersfoort
Aannemer(s) de Nijs Bouwbedrijf, Warmenhuizen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 28.719.976,=(deel Mavo Vmbo T10.635.640,=)
Type aanvullend bedrag investeringsbudget Mbo+Mavo+Bouwlab totaal
Bedrag 769.547 (30%)
Aangewend voor montage, sfeer, vaste onrichting
Type aanvullend bedrag investeringsbudget deel mavo
Bedrag 246.245 (30%)
Aangewend voor montage, sfeer
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 29.735.768,= totaal // 10.881.885,= mavo Vmbo T

Motivatie

OnderwijsvisieHet onderwijs kan pas volledige betekenis hebben voor leerlingen als dit is ingebed is in de maatschappij en een community met anderen vormt. Leren moet duurzame verbindingen hebben tussen school en omgeving (bedrijven, instellingen, wijk en bewoners). Het gebouw voor de Bredero Mavo is met dit uitgangspunt ontworpen en gebouwd: Mbo opleidingen (Mbo College Noord), VMBO-T onderwijs (Bredero Mavo) en een commercieel maatschappelijke plint met publieke toegankelijkheid. ToekomstbestendigheidDe ruimten van Mbo en Mavo kunnen uitwisselaar gemaakt worden. Beide onderwijssoorten kunnen gebruik maken van elkaars ruimten. Speerpunten zijn de leeromgevingen van het Mbo (media, bouw, handel, keuken) die beschikbaar zijn de Mavo leerlingen. De Mavo beschikt over zeer modern uitgeruste leeromgeving voor science, technologie en ICT dit loopt vooruit op verdere profilering van het VMBO-T onderwijs zoals bijvoorbeeld de technoroute.Met de gebruikers in de plint zijn langlopende afspraken gemaakt met de voorwaarde dat zij zich verbinden met het onderwijs (stages/opdrachten/kennisuitwisseling). Het gebouw beschikt over een parkeergarage, fitnessruimten en moderne klimaat en beveiligingsvoorzieningen. Indien nodig kan het electronisch slotensysteem verfijnd worden om van toegangscontrole ook presentieregistratie in te voeren.VerbondenheidOp deze wijze is een community ontstaan waarbinnen op basis van Living Apart Together de leeftijdsgroepen op een eigen onderwijsvloer en met eigen logistieke lijnen het gebouw kunnen gebruiker. De nadruk ligt op samen waar het kan door gezamenlijk beheer van het gebouw, mogelijkheden om onderwijsvloeren te koppelen en samen met de aanwezige bedrijven en instanties leerprojecten uit te voeren d.m.v. het Mbo/Mavo contactpunt in de publieke ruimte. Dit is zichtbaar geworden in een plint, publieke ruimte en het trappenstelsel naar de onderwijsvloeren (double helix). Elk leerjaar kent een aantal projecten dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Mbo, de plint en de wijk; bijvoorbeeld: maken van een ondernemingsplan waarbij ondernemers betrokken zijn, invullen van het belastingformulier als service voor de wijk, gebouwde omgeving samen met de bouwopleidingen Mbo en met Bouwlab in het gebouw en tenslotte kunstprojecten samen de media opleidingen. De doorlopende leerlijn van Mavo naar de hogere niveaus van het Mbo wordt hierbij zichtbaar. ProcesOmdat Mbo en Mavo gezamenlijke hoofdgebruikers wordt zowel op onderwijskundig gebied (projecten) als facilitair gebied structureel overleg gevoerd. Het gebouw is tot stand gekomen met een design en build aanpak. Het project is voor de Bredero Mavo onder directievoering van Roc van Amsterdam tot stand gekomen. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep (voorziiters directies Mavo en Mbo, directie faclilitair en lid Raad van Bestuur). Het project is begeleid door een projectgroep bemand door de projectontwikkelaar en extern adviseurs en gevoed gebruikersgroepen van de diverse opleidingen. Deze opzet heeft bijgedragen tot een optimale input en snelle besluitvorming.

Gebruikerservaringen

De leerlingen: “ Het is Zweinstein uit Harry Potter met zwevende trappen en muren die opengaan”. De leerlingen komen veelal uit tijdelijke bouw met bijbehorende kwaliteit. Zij zijn positief over de brede loopruimten, het trappenstelsel en de gezellige kantine. Een mooi licht en ruim gebouw.De schoolleider Mavo: het gebouw biedt alle mogelijkheden om de samenwerking Mavo en Mbo nog verder uit te bouwen. Het gebouw biedt flexibiliteit zowel op de onderwijsvloer als tussen de verschillende gebruikers. De omgeving is helaas nog niet af, pas dan krijgt het gebouw zijn definitieve plek in de omgeving. Het moeilijke deel in het ontwerp en de uitwerking waren de gescheiden leerling en goederenstromen; ik ben er wel erg blij mee dat het LAT concept deze vorm heeft gekregen. Het is een gebouw dat goed in zicht staat en kenmerkend is voor de omgeving; de kleuren maken het gebouw uniek en herkenbaar.De docent: een prettig gebouw om te zijn, het gebouw doet leerlingen rustiger en meer op hun gemak zijn en volwassener.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Licht het gebouw vooral door op extreme maar soms realistische omstandigheden door m.b.t. gebruik. Dit geldt bijvoorbeeld op voor de trappen en de coating.In het ontwerpproces zijn we een aantal zaken tegen gekomen die van groot belang om vooraf te bekijken. Dit is natuurlijk wel gebeurd, echter iedereen moet zich realiseren dat een aantal onderdelen van een gebouw vroeg in het proces vastliggen. Het ging hierbij om de plek en de omvang van de brandtrappen, de schachten, de ruimten voor ICT (patchkasten) ten opzichte van de zichtlijnen en de logistiek. Gezien de opzet van het gebouw is het ook een ingewikkeld gebouw vanwege de verschillende gebruikersgroepen. Betrek vooral de veiligheid/toegangsvraagstukken vroeg in het ontwerpproces. Dit is gelukkig ook gebeurd maar verdient ook nog extra benadrukt te worden.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Uitstraling gebouw Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit gebouw is nog kort in gebruik; moet nog goed ingeregeld worden
Thermisch comfort idem
Visueel comfort er zijn goed zichtlijnen aangebracht
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie gebouw is nog te kort in gebruik
ICT keuze voor wi-fi aanvullen en utp en energiezuilen is positief
Flexibiliteit onderwijsvloeren kunnen gekoppeld worden
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid elke doelgroep/gebuikersgroep eigen ingang indien nodig
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) specifieke voorzieningen voor gebruikersgroepen: kooklab en bouwlab mbo
Exploitatiekosten -
Uitstraling gebouw Uitstraling: gebouw wordt ervaren als herkenbaar landmark