Projectgegevens

Opdrachtgever De stichting R.K . Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens in samenwerking met Gemeente Utrecht DMO Vastgoedbeheer
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 780 / 960
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4210 school 970 gymzalen: 5180 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 07-06-2012
Ingebruikname project 22-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,827

Bouwpartners

Architectenbureau Architectenbureau Kristinsson bv, Deventer
Overige ontwerpers en adviseurs Sijperda Hardy Adviesbureau (E&W)JVZ ingenieurs (constructie)BOA Advies (projectmanagement en directievoering)
Aannemer(s) Ballast Nedam (b)Unica (e)Wolter en Dros (w)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 6.035.866,-
Type aanvullend bedrag 6.035.866,-
Bedrag 360.000,-
Aangewend voor verbetering (gezondheid en energie)
Type aanvullend bedrag realisatie
Bedrag 600.000,-
Aangewend voor semi-openbare buitenruimte
Type aanvullend bedrag realisatie 2 gymzalen
Bedrag 1.532.193,-
Aangewend voor 2 gymzalen
Totale stichtingskosten 8.450.000,- incl btw

Motivatie

Hoe zorg je ervoor dat een groot gebouw klein kan worden beleefd? Hoe geef je vorm aan onze wijze van lesgeven met meervoudige intelligentie (MI)? Hoe komen en gaan zoveel kinderen in en uit het gebouw op een overzichtelijke manier? Hoe bewaar je daarbij de rust? Hoe kunnen we meer met het gebouw dan alleen maar lesgeven? Een paar van de vragen die we hebben meegegeven aan de programmaschrijvers en de ontwerpers.Doordat de school is opgebouwd uit acht minischooltjes van vier lokalen is het schaalgevoel wonderwel intiem te noemen. Alle paden lopen naar het centrum in de hoek van de L-vormige plattegrond, waardoor de looplijnen kort zijn. Door de zes ingangen en vier trappenhuizen kunnen de kinderen snel in en uit het gebouw. Dit geeft veel rust. De ruime centrale hal met de speellokalen geven ons veel mogelijkheden voor vieringen, bijeenkomsten, toneel en muziek. Zelfs andere vestigingen maken hier graag gebruik van. De leerpleinen tussen de lokalen bieden de gewenste mogelijkheden bij onze vertolking van MI. Dat de leerpleinen geluidtechnisch zijn afgeschermd van de centrale hal geeft veel rust en concentratiemogelijkheden. Het gebouw ligt als een gebogen arm om de speelplaatsen en het sportveld heen. Dat levert een veilig en fijn verblijfsklimaat op, zowel binnen als buiten. Leren, bewegen, sporten en spelen liggen mooi en overzichtelijk bij elkaar. Het gebouw is samengesteld uit clusters van vier lokalen die makkelijk aangepast kunnen worden om nieuwe inzichten in onze wijze van lesgeven te volgen. We verwachten dat we met deze bouwkundige en klimaattechnische opzet in dit gebouw ver vooruit kunnen. Er wordt samengewerkt met het kinderdagverblijf tegenover de school. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van onze ruimten na schooltijd. De school wordt gebruikt voor bovenschoolse bijeenkomsten. Kortom: in een plezierig en licht gebouw met een goed klimaat kom je graag samen. We zijn verrast dat het gebouw daar zo'n grote rol in kan spelen. Door de ontwerpbijeenkomsten aan een thema te binden groeiden onze verwachtingen en de bouwkundige tekeningen naar elkaar toe. We begrepen wat er stond. Van elke bijeenkomst werd een voortgangsrapportage gemaakt die de erop volgende keer werd beoordeeld (ontwerpbiografie). Aan het eind van het ontwerpproces wisten we wat we gingen bouwen. Zo wilden we het! Wij vinden dat onze school in aanmerking komt voor de scholenbouwprijs 2013 omdat: onze school zowel groot als klein tegelijk is, omdat onze school onvermoede relaties tussen gebruikers stimuleert, omdat onze school "gewoon" een heel fijn verblijfsklimaat heeft!

Gebruikerservaringen

ik ben heel erg blij met de goede isolatie: veel licht door de ramen, ook vanuit de gang, maar geen geluidsoverlast (docent).Ik had verwacht dat een school van 32 groepen heel massaal en gigantisch over zou komen.Maar, door de huidige indeling voelt dat niet zo. Daarbij helpt het ook zeker dat we maar liefst 6 in-en uitgangen hebben; het wordt nooit massaal! (adjunct)"Van de zomer was het erg heet en mochten we lekker binnen blijven in de koele klas" (leerling)"Sinds ik op deze locatie werk heb ik ’s avonds geen hoofdpijn meer na een dag werken" (docent)Een heerlijke teamkamer, een balkon, straks een dakterras, goede zonwering, speellokalen te gebruiken als theaterzaal, veel toiletten, een heerlijk binnenklimaat: ik ga hier nooit meer weg (docent).Door de brede gangen kunnen we nu eindelijk onze coupés( voor meervoudige intelligentie) neerzetten zodat de groepen van de andere locatie ook hier kunnen komen werken (directeur).

Leerpunten opdrachtgeverschap

Sta voor je doelen! Vanaf het begin wisten we, dat de Twaalfruiter één van de grootste solitaire basisscholen van Nederland zou worden. Als grote school in Leidsche Rijn met een grote groei, hebben we vanaf het allereerste begin in 2006 onze doelen voor de nieuwbouw bepaald: kindvriendelijk, kleine schaal, open, stimulerend, uitdagend, duurzaam, gezond en betaalbaar van begin tot eind. Na iedere fase in het project toetsten we daarop en hebben we alle actoren in het project hierop gewezen. Onze les: als je een gezamenlijk doel wilt bereiken, zorg dan dat alle actoren zich hiervan bewust zijn. Zij moeten zich daarin passen of anders niet meedoen!Daarnaast is betrokkenheid en deskundigheid van cruciaal belang. Niet alleen van de opdrachtnemers maar ook van de opdrachtgever. Samen met de Gemeente Utrecht hebben we op een zeer prettige en deskundige wijze een zeer lastig proces doorlopen. De verschillende obstakels in proces, financiering en uitvoering konden worden uitgezocht en opgelost, doordat partijen elkaar wisten te vinden en op ieders deskundigheid kon worden aangesproken. Onze les: houd contact met je stakeholders en ‘sponsoren’ en benut ieders deskundigheid en verscheidenheid. Wees niet bang om externe expertise erbij te halen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Neutraal
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Neutraal
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Groot maar kleinschalig Heel belangrijk Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit zeer goed
Thermisch comfort verwarming en koeling werken goed, van de zomer was het heel aangenaam
Visueel comfort veel licht en verrassende doorkijken, open met behoud van privacy
Akoestisch comfort goed, tot zeer goed
Materialisatie natuurlijk en levendig, gezonde materialen (pvc verbod)
Energieprestatie nog te kort in gebruik om uitsluitsel te geven maar de prognoses zijn goed
ICT uitgebreid netwerk in vloer en wand
Flexibiliteit per cluster van 4 lokalen volledig herindeelbaar
Uitbreidbaarheid school heeft al 32 lokalen, uitbreiden is geen vraag
Toegankelijkheid goed bereikbaar, alle ruimten in gebouw rolstoeltoegankelijk, slimme plattegrond, korte looplijnen, veel rust
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Vanaf de ingebruikname wordt het energiegebruik gemonitord waardoor duurzaamheid van gekozen oplossingen bepaald kan worden.
Groot maar kleinschalig In het voortraject is in goed overleg toepassing programma frisse scholen ambitie vastgesteld. De school heeft deze ambitie als bouwheer meegenomen in het traject. De gemeente heeft aanvullende financiering verzorgd.