Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting voor Samenwerkend Voortgezet Onderwijs Houten/Nieuwegein
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 536 / 630
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4439 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 1-1-2009
Datum bouwkundige oplevering 15-07-2011
Ingebruikname project 01-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,681

Bouwpartners

Architectenbureau BBHD Architecten te Schagen
Overige ontwerpers en adviseurs Constructies: Berkhout Tros Bouwadviseurs te Alkmaar.Installaties: Technion Adviseurs te Heerenveen.Brandveiligheid en bouwfysica: Alcedo BV te Holten.
Aannemer(s) Bouwonderneming Van Bekkum te Houten/Leusden.Installaties: Harwig BV te Emmen.

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 5.625.000 euro
Type aanvullend bedrag Krediet gemeente 'Duurzaam en fris'
Bedrag 1.250.000 euro
Aangewend voor Investeringen in duurzaamheid en frisse school, klasse B
Type aanvullend bedrag Krediet gemeente 'uitbreidingsmogelijkheden'
Bedrag 85.000 euro
Aangewend voor Voorzieningen t.b.v. toekomstige uitbreiding
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 6.960.000 euro

Motivatie

Onderwijs en gebouwHoutens wil de school zijn voor VMBO onderwijs in Houten. Wanneer je als leerling het gebouw binnenkomt krijg je het gevoel van een winnaar. Houtens straalt in onderwijsvisie en met haar gebouw uit dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen, ontdekken en kunnen ontplooien. Transparantie is kenmerkend voor het gebouw van Houtens. Je kunt elkaar zien als je aan het werk bent. Dit zorgt voor een fijne werksfeer. Om goed te kunnen leren werkt Houtens in haar didactiek met het direct instructiemodel en volgens het principe handelingsgericht werken. Het gebouw is daarop in haar flexibiliteit afgestemd en is ingericht met lespleinen en een draadloos netwerk waarop leerlingen en personeel met een eigen laptop in het hele gebouw kunnen werken. Voor Houtens is samenwerking met bedrijven en instellingen vanzelfsprekend om jongeren te ondersteunen zodat zij zich op een beroepsopleiding kunnen orienteren. De toekomstHet derde thema van Houtens schoolgebouw is duurzaamheid. Via zonne-energie wordt warmte opgeslagen in een bron en wordt naar boven gehaald in de vloerverwarming wanneer het gebouw erom vraagt. Daarnaast is Houtens een frisse school Klasse B, via luchtbehandeling wordt een fris klimaat in alle ruimtes gerealiseerd, wat leerprestaties ten goede komt. De zonne-energie en de luchtbehandeling dragen bij aan hedendaags gebruik en natuurlijk ook de toekomst. VerbondenheidHoutens stelt haar gebouw open voor de directe omgeving. Zo maakt het kerkgenootschap de lichtboog regelmatig gebruik van de aula, is het platform van mantelzorgers in het weekend te gast en gebruikt Europa Kinderhulp ons schoolgebouw. Houtens is tevens zeer actief in het realiseren van duurzame relaties met het bedrijfsleven. Zo organiseert zij samen met haar leerlingen en personeel en alle ondernemersplatforms in Houten en omgeving de verkiezing van de onderneming van het jaar 2013. Houtens schoolgebouw staat op een voorzieningenterrein in de gemeente Houten. Allerlei bedrijven en instellingen in de directe omgeving maken de verbinding met de omgeving van de school vanzelfsprekend. ProcesDe kwaliteit van een multidisciplinair bouwteam realiseerde een compleet nieuw gebouw in 11 maanden, dat voldoet aan alle indicatoren om de onderwijsvisie vorm te geven en duurzaamheid te realiseren. Houtens heeft een schoolgebouw verworven dat haar de mogelijkheid biedt om beroepsonderwijs direct te verbinden met bedrijven en instellingen.

Gebruikerservaringen

Leerling:Het is heel erg licht in onze school. Volgens mij is Houtens een rijke school, want mijn zusje zit op een school zonder laptops en digitale borden. Wij doen op Houtens ook zelf de kantine, dus we kunnen lekkere broodjes maken.Docent:Aparte werkplekken en teamkamers faciliteren mijn werkzaamheden op een positieve wijze. Ik heb een eigen laptop, die kan op een smartbord om mijn lessen te realiseren. De teamkamer geeft ruimte om samen te werken, de personeelskamer is daarom ook echt recreatief. SchoolleiderIk ben trots op mijn school. Vooral als ik op een ouderavond in het donker richting het gebouw loop, dan is de verlichting zo mooi ! Dat maakt het aantrekkelijk om naar binnen te gaan. BestuurderAls ik voor overleg op Houtens kom dan voel ik een prettige sfeer, ik merk dat medewerkers de transparantie van het gebouw vertalen naar open gedrag richting gasten en naar elkaar. Bovendien ben ik er trots op dat het een schoolgebouw is geworden dat in haar energiegebruik zich kenmerkt door duurzaamheid.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tips voor opdrachtgevers:- Bewaak bij ontwerp de realisering van onderwijsvisie- Vertaal onderwijsvisie naar inrichting van het gebouw, zoals ruimteverdeling en meubilair- Doe als schoolleider mee in het bouwteam en leg verbinding met de uitvoerders- Tijdens een koude periode: kook met leerlingen een lekkere erwtensoep of bak kroketten. De harde werkers worden daar blij van. - Bewaak budget in een stuurgroep apart van het bouwteam- Betrek deskundige en belangstellende collega's in het ontwikkel en inrichtingsproces, bevorder daarmee het eigenaarschap.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Niet ingevuld Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Menselijke maat Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Het is in de tweede helft van de dag nog steeds fris in de school
Thermisch comfort Vloerverwarming verhoogt leef en werkcomfort
Visueel comfort Transparantie draagt bij aan goede werksfeer
Akoestisch comfort Aula is bijna concertzaal
Materialisatie Inrichting past bij de onderwijsvisie
Energieprestatie Zonnecellen en bronopslag warmte dragen bij aan duurzaamheid
ICT Draadloos netwerk maakt werken en leren overal in het gebouw mogelijk
Flexibiliteit Wanden binnen het gebouw zijn verplaatsbaar
Uitbreidbaarheid Onderwijsconcept kan vertaald worden naar mogelijke uitbreiding
Toegankelijkheid Houtens heeft een open karakter en nodigt uit als gebouw tot verbinden.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Alle ruimtes kunnen ingezet worden voor congres, presentaties etc.
Exploitatiekosten duurzaamheid en gebruik materialen dragen bij aan lage exploitatiekosten
Menselijke maat menselijke maat, die zorgt ervoor dat je je als mens gezien voelt