Projectgegevens

Opdrachtgever SKPO Eindhoven e.o.
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 360 / 400
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4130 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.800
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1.330
Overige activiteiten Gymzaal, Buitenschoolse opvang, Kinder dagopvang een peuterspeelzaal en een ondergrondse parkeergarage
Medegebruikers van het gebouw Korein (Kinderdagopvang), Lumens (Peuterspeelzaal)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 04-05-2012
Ingebruikname project 11-06-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,96

Bouwpartners

Architectenbureau KdV architectuur Eindhoven
Overige ontwerpers en adviseurs Dyade Zuid-West Nederland, TilburgAdvies- en ingenieursbureau van de Laar, EindhovenDe Jong Installatie Management, Aarle Rixtel
Aannemer(s) Muller bouw, OssBevers Installatietechniek, NistelrodeB.I.T. Van de Meerakker, WeertGielissen Neos, Helmond

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.386.000 onderwijs + gymzaal
Type aanvullend bedrag Spil, stedenbouw en verkeer
Bedrag € 1.924.000
Aangewend voor kinderopvang + peuterspeelzaal + parkeerkelder + paviljoen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 6.310.000

Motivatie

Vanaf de eerste gesprekken met de toekomstig gebruikers: basischool, peuterspeelzaal, kinderopvang tot en met de directievoering. Gestart met stedenbouwkundige verkenningen van de locatie, input voor wijziging bestemmingsplan, overleg met de buurt, overleg met de afdeling groen van de gemeente over inpassen in karakteristieke en specifieke groen elementen.Door het intensieve ontwerptraject is samen met de opdrachtgever en gebruikers gezocht naar de mogelijkheden om van elkaars aanwezigheid in het gebouw optimaal gebruik te kunnen maken. Sferen en identiteit van gebruikers blijven herkenbaar binnen een samenhangende en integrale visie voor het geheel. Dit wordt zichtbaar op diverse plaatsen binnen het gebouw. De onderbouwgroepen, speellokalen en groepsruimten voor de peuterspeelzaal, bso en dagopvang zijn evenals de aula gelegen op de begane grond. Met extra hoogte voor plaatsing van speelzolders ed. Per groep zijn ze gelegen binnen een cluster, passen bij de schaal en belevingswereld van deze kinderen. Iedere cluster is voorzien van eigen toiletten, bergingen etc. De bso in het paviljoen is gekoppeld aan de aula maakt hier gebruik van de aanwezige keuken en ligt feitelijk in het hart van het omringende park. Een soortgelijke aanpak is gehanteerd voor de midden- en bovenbouwgroepen op de verdieping. Wel worden deze visueel met elkaar verbonden door de mee ontworpen werkplekken.Het gebouw heeft een heldere structuur van aaneengeschakelde groepsruimten, met in de lengte een doorgaande zone waarin zich de verkeersruimten, trappen, toiletten en bergingen bevinden. Deze as wordt via de loopbrug binnendoor verlengd naar het paviljoen. Hierdoor zijn alle ruimtes toegankelijk voor de verschillende gebruikers.De verkeersruimten zijn ruim opgezet waardoor zich hier meerdere activiteiten kunnen afspelen. Bij de onderbouw kunnen er speelhoeken worden ingericht. Door de transparante binnengevels en schuifpuien kan deze ruimte gemakkelijk bij de groepsruimte getrokken worden. Op de verdieping is er in de verkeersruimte een doorgaand meubel ontworpen, waaraan zich werkplekken, opbergruimte, zitplekken e.d. bevinden. De middelste 3 groepsruimtes zijn ingericht als open leerplein, waarin zich werkplekken voor zowel leerlingen als docenten bevinden. Hier is afgezien van traditionele klaslokalen, de open ruimte die ontstaat wordt alleen door meubilair ingericht in verschillende werkplekken.De speellokalen op de begane grond zijn via een panelenwand aaneengeschakeld en uit te breiden met extra ruimte via de schuifpuien aan de speelpleinzijde. De speellokalen bevinden zich tussen de kinderopvang en de onderbouw in en kunnen door beide gebruikers gebruikt kunnen worden. Bij grotere activiteiten kan er zowel gebruik worden gemaakt van de aula in het paviljoen als van de gekoppelde speellokalen in het hoofdgebouw. De gymzaal is te bereiken via een eigen entree en kan ook in de avonduren gebruikt worden door andere gebruikers dan de school. De structuur van het gebouw biedt houvast en ruimte om kwaliteiten van individuele partners binnen het geheel zichtbaar te maken.Door de transparante opzet worden relaties gelegd en samenwerkingen gestimuleerd. Kinderen, onderwijskrachten en ouders zien en ontmoeten elkaar op diverse niveaus. Personeel van alle partners komen samen in een gemeenschappelijke personeelsruimte gelegen in het park paviljoen. Door de hernieuwde samenwerking tussen de verschillende partners in dit traject heeft het centrum een nieuwe impuls gekregen en is de aanvankelijke terugloop van het aantal leerlingen omgebogen naar een toeloop en een hernieuwde rol als maatschappelijke ontmoetingsplaats binnen buurt.

Gebruikerservaringen

Quote Frans Duijnstee (beleidsadviseur huisvesting SKPO Eindhoven e.o.): 'Een heerlijk functioneel schoolgebouw met veel licht lucht en ruimte en waarbij goed nagedacht is over het beheersen van de exploitatiekosten. Het gebouw is zo opgezet dat het in de toekomst zonder veel ingrepen aan te passen is aan andere functionaliteiten.'Frans Verberne (directeur bs. Rapenland)Wij hebben het voorrecht om elke dag met 360 leerlingen en 24 leerkrachten te werken in een heerlijk gebouw. Een gebouw met mooie en warme materialen en veel transparantie. Een gebouw dat past in onze visie op ons onderwijs en de ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Kinderen moeten zich prettig voelen in een aangename omgeving en graag naar school komen. Kinderen hebben licht en ruimte nodig! Met dit gebouw wordt maximaal aan al deze voorwaarden voldaan.Ouders van onze school typeren het gebouw als: 'een sieraad in de wijk!'.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Zorg zoveel mogelijk voor een continu proces. Het streven moet zijn dat vertegenwoordigers van verschillende gebruikers maar ook van adviseurs e.d. van het begin tot het einde van het project bij het proces betrokken blijven. Je voorkomt daarmee het weglekken van informatie en het behoud een consistente visie op het ontwerp, gebruik en de uitvoering van het plan.Maak in iedere fase van het proces duidelijk wat van mensen wordt verwacht aan input voor het proces. Geef aan wanneer keuzen onomkeerbaar zijn of wanneer wijzigingen geld gaan kosten.Zorg voor zover mogelijk voor een korte en compacte doorlooptijd. Als een project onverhoopt enige tijd stil komt te liggen zorg dan voor een goede vaststelling van de status van het project.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Neutraal
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Neutraal Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Per ruimte CO2 en kwaliteit gestuurd
Thermisch comfort Weinig directe zonbelasting op groepsruimten, goed
Visueel comfort Open transparant, fijne zicht relaties zonder overlast
Akoestisch comfort Rust in de school
Materialisatie Warme natuurlijke materialen, frisse kleurtoepassing en onderhoudsarm
Energieprestatie Verhoogde eis via GPR gebouw
ICT Flexibele werkmogelijkheden
Flexibiliteit Door toegepaste bouwsysteem veel mogelijkheden naar toekomst
Uitbreidbaarheid Onderdeel van het ontwerp, beschikbaar op de verieping
Toegankelijkheid Volledig toegankelijk
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Integraal onderdeel van het ontwerp, ruimten onderling te gebruiken
Exploitatiekosten Inzet lage lasten integraal doorgevoerd
- -