Projectgegevens

Opdrachtgever SKPO
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 250 / 400
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4910 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2205 (16 lokalen + 2 speellokalen)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2705
Overige activiteiten een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse-opvang, buurtinfo winkel, consultatiebureau, sport- en ontmoetingscentrum De Inloop, sportzaal, jongerencentrum.
Medegebruikers van het gebouw Korein Kinderplein, PeuterPlaza, Buurt-infowinkel, ZuidZorg, Sportbedrijf De Karpen, bewoners in buurtontmoetingscentrum, jongeren.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2002
Datum bouwkundige oplevering 01-02-2009
Ingebruikname project 01-04-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Mecanoo Architecten, Delft
Overige ontwerpers en adviseurs Hurks Vastgoedontwikkeling, EindhovenAdviesbureau Tielemans, EindhovenNelissen ingenieursbureau, Eindhoven
Aannemer(s) Hurks Bouw, Eindhoven

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs €2.900.000
Type aanvullend bedrag Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Sportzaal, jongerencentrum, Inloop, BSO, consultatie buro, buurtinfowinkel
Bedrag €3.600.000
Aangewend voor mede gebruikers van het wijkgebouw (excl. de appartementen)
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten €6.500.000

Motivatie

De gemeente Eindhoven heeft zich aanvankelijk ingezet om partijen te zoeken die zich op deze lokatie in de toekomst wilden gaan vestigen en die dit plan konden ontwikkelen, ontwerpen en exploiteren. De 'krachtwijk' Doornakkers en de nieuwbouwwijk Tongelresche Akkers worden fysiek met elkaar verbonden door 'de toeloop', waardoor de bewoners en toekomstige bewoners van dit gebied elkaar kunnen ontmoeten en ontwikkelen. Hier ligt de basis van het succes van 'de toeloop'! De 'zwarte' scholen Sint Franciscus en Tongelaar fuseerden in 2008 en kreeg de nieuwe naam Basisschool BoschAkker. De nieuwe huisvesting werd door Hurks ontwikkeld en gebouwd op eigen risico, waardoor de school op tijd opende en de eerste 'witte' kinderen uit de nieuwbouw wijk naar deze prachtige, zeer moderne school gingen. De woningbouwcorporatie Woonbedrijf werd eigenaar en exploitant van het gebouw. De start van elkaar ontmoeten en ontwikkelen is dán gemaakt.We zijn gestart met het maken van een gezamenlijke gebruikersmatrix. Hierin werden alle benodigde ruimten benoemd met een hoofdgebruikers en/of medegebruikers. Er werd geprobeerd zo veel mogelijk elkaars ruimtes te kunnen gaan gebruiken om zo tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te kunnen komen.Hurks organiseerde het gebruikersoverleg waarin het programma van eisen voor het gehele gebouw werd vastgesteld en het ontwerp werd gepresenteerd. De actieve houding en openheid van de gebruikers naar elkaar en over het ontwerp maakte het mogelijk om alle gebruikersspecifieke zaken mee te nemen het het ontwerp.Er werd nagedacht over de plek voor de musical van de school, het internationaal kinderfeest, de plek voor de bridge groep en de ouderen verwendag. Maar ook over de geluidsoverlast van de sportzaal, de buitenruimten, de openbare voorzieningen en de synergie van functies bij elkaar in de buurt of juist ver van elkaar vandaan.Naast de toekomstige gebruikers werden er workshops voor de bewoners in de omgeving, de jongeren van het jongerencentrum georganiseerd, waardoor hun visie en belangen konden worden meegenomen in het ontwerp.De nauwe betrokkenheid van Mecanoo Architecten naar de toekomstige gebruikers leidde tot maatwerk. Het gebouw wordt opgedeeld in een kop en een poot. De kop was voornamenlijk voor 0-6 jaar en de poot voor 6-12 jaar. De verdieping werd voor 0-100 jaar. Dat betekende dat 'De Inloop' (MFA) en de sportzaal op de verdieping zou komen. Een aandachtspunt was de geluidsoverlast van de sportzaal naar de begane grond.De bestaande parkachtige groene sfeer aan de voorzijde, een prachtige 'Inloop' (Multi Functionele Accomodatie) gekoppeld aan de sportzaal op de verdieping maakt een gebouw die de sfeer van ontmoeten en ontwikkelen faciliteert.De synergie in funkties creëerde mogelijkheden tot realisatie van:- een prachtige imposante ingang,- een eigenzinnig en inspirerend rood meubelobject 'de rode draad', dat alle ruimtes met elkaar verbindt en gemeenschappelijke voorzieningen herbergt.- een stoere eigen buitenruimte voor de jongeren op het dak.- een openbare speeltuin aan de groene voorzijde van de school.De trotse gebruikers uit beide wijken voelen de ruimtelijkheid en eenheid van het gebouw waar een klimaat heerst van ontmoeten, ontplooien en ontwikkelen. De school groeit hierdoor zelfs sneller dan gepland ondanks de vertraging van de nieuwbouwwijk Tongelresche Akkers.

Gebruikerservaringen

Directie Basisschool BoschAkker:Het Spil-centrum is multi-functioneel en gebruikersruimten van diverse partners zijn uitstekend op elkaar afgestemd.Het straalt transparantie uit en is attractief voor wijkbewoners, ouders en kinderen van 0 t/m 20 jaar.De ligging op de spil tussen 2 wijken bevordert actief de integratie en participatie van wijkbewoners en gebruikers.Leerlingen groep 8: Met grote ramen in het kleurige gebouw hebben we een prachtig uitzicht op het speelpark. In ons gebouw is een speel- en sportzaal en ruimtes voor kinderopvang. Het is bijzonder dat er mensen boven de school wonen. Van buitenaf lijkt het mooie gebouw niet echt op een gewone basisschool.Manager Korein Kinderplein:Het gebouw is toegankelijk voor iedereen. Het staat midden tussen de 2 wijken en biedt daarom allerlei kansen. Het is open en transparant.Mensen ontmoeten elkaar volop en dat bevordert de sfeer en de samenwerking.Het gebouw straalt rust uit wat bevorderlijk is voor het leef –en leerklimaat.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Toen het vertrouwen van de gebruikers ontstond, kwam het ontwerpproces pas op gang. Voordat hieraan gestart kon worden moesten we eerst elkaars werkprocessen snappen. De manier van gebruiken van de benodigde ruimte heeft aanvankelijk veel tijd en energie gekost, maar heeft absoluut geleid tot een beter en effectiever gebouw. Hurks heeft ontwerp sessies met de jongeren van het jongerencentrum georganiseerd, met bewoners, met docenten van de school, etc. Dit heeft vertrouwen gegeven dat we bereid zijn geweest ons in te leven in het gebruik van de gewenste ruimte.Gedurende het bouwproces is er besloten topkoeling toe te passen. Deze topkoeling is geïntegreerd op het oorspronkelijke luchtbehandelingsontwerp. Het systeem verwarmde de lucht en koelde het voor diverse ruimtes weer af. Energetisch is dit niet wenselijk. Daarom moeten er wijzigingen in het luchtbehandelingssysteem toegepast worden om e.e.a. te corrigeren. Het oorspronkelijk ontwerp had in zijn geheel opnieuw moeten worden bezien.De sportzaal ligt op de verdieping en is fraai verwerkt in het ontwerp. Het leidde wel tot een dikke verende vloerconstructie op (70cm dik). De vloer voldoet geluidstechnisch, maar is erg gevoelig voor het vasthouden van warme lucht, die de temperatuur van de ruimten beïnvloedt.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort De leefbaarheid van de wijk staat bij deze gebiedsontwikkeling hoog in het vaandel. Uit onderzoeken is gebleken dat de bewoners trotser zijn op hun wijk door de kwaliteit die dit nieuwe gebied uitstraalt. De leefbaarheid gaat door de architectuur en de uitstraling van het gebouw omhoog.
Akoestisch comfort -
Materialisatie Het wijkgebouw de toeloop is een onderdeel van het campusmodel (4 gebouwen) dat 'het centrum van de wijk' vormt. De materialisatie vormt een eenheid en zorgt voor de aanéénknoping van de 'Krachtwijk' Doornakkers en de nieuwbouwwijk Tongelresche Akkers.
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid Door de attractiviteit en de multifunctionaliteit groeit de school sneller dan verwacht. De school is ontwikkeld voor ca. 400 leerlingen. Aanvankelijk betekende dit dat er lokalen nog niet in gebruik werden genomen en kon de school groeien door de uitbreiding van de nieuwbouwwijk Tongelresche Akkers.
Toegankelijkheid De integratie van de twee wijken begint op het schoolplein. Zowel de entree vanaf het schoolplein (extra verkeersruimte) als de hoofdentree voor de wijkbewoners hebben extra allure (hoge vide, grote trap) gekregen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) De Inloop en de sportzaal kan gebruikt worden voor diverse activiteiten zoals de kerstviering van de school, de ouderen verwendag van de wijk, etc. Dit geldt ook voor o.a. de leegstaande klaslokalen die als vergaderzaal door o.a. Woonbedrijf worden gebruikt.
Exploitatiekosten -
- -