Projectgegevens

Opdrachtgever Onderwijsstichting KempenKind/voorheen SKPOK
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 310 / 12 groepen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.928 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.728
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 200
Overige activiteiten kinderopvang
Medegebruikers van het gebouw Nummer Eén/De Paraplu

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 23-11-2009
Ingebruikname project 11-01-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1.25

Bouwpartners

Architectenbureau KDV architectuur Eindhoven
Overige ontwerpers en adviseurs De Jong, installatiemanagement, Aarle-Rixtel
Aannemer(s) Gebr. van Gisbergen, Hooge Mierde.

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.735.038
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 298.000
Aangewend voor BSO-ruimte
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 3.033.038

Motivatie

Vanaf het eerste idee om op de plaats van de oude school over te gaan tot nieuwbouw hebben we een intensief overlegtraject opgezet met de gemeente, met de buurt en met de gebruikers: kinderen, ouders en team.Op basis daarvan zijn we met een aantal wensen/eisen gekomen die zijn voorgelegd aan de architect. Begeleid door een buurt- en ouderklankbordgroep heeft de bouwgroep van de school (gevoed door het team) samen met de architect een ontwerp gerealiseerd en aan de diverse geledingen voorgelegd. Dit overlegmodel is gedurende de gehele bouwperiode gehandhaafd zodat alle betrokkenen (kinderen, ouders, team, buurt) wensen en verwachtingen t.a.v. de nieuwe "Toermalijn" ingebracht hebben. De nieuwbouw van de school was het sluitstuk van een vernieuwbouwproject met als doel de Bladelse wijk De Noordhoek om te vormen tot een aantrekkelijke woon- en leefgemeenschap. De bouwgroep van de Toermalijn heeft op basis van onderwijskundige eisen en de visie van de school in intensief overleg met het hele team vorm gegeven aan de inrichting van ons onderwijs. Daarbij zijn de ouders regelmatig betrokken en ook de buurtbewoners zijn op gezette tijden geraadpleegd. Dat heeft geleid tot een bouwplan wat breed gedragen werd en waarin alle toekomstige gebruikers zich prettig voelen. De scholenbouw werd ondersteund door een prognose van de toekomstige leerlingenaantallen. Dat leidde tot een ontwerp voor een twaalfklassige basisschool. In de nieuwe Toermalijn zijn alle lokalen gesitueerd rondom de aula en de speelzaal voor groep 1 en 2. Deze twee ruimten kunnen afzonderlijk worden gebruikt of dienst doen als één grote hal. Zodoende is iedereen met elkaar verbonden. De binnenwanden, glazen puien, kunnen open worden gezet bij bepaalde activiteiten. Ook dat zorgt voor een grotere interne verbondenheid.Mocht er in de toekomst uitbreiding nodig zijn, dan is daar in het ontwerp al rekening mee gehouden. Er kunnen zonder veel bouwkundige aanpassingen nog twee lokalen worden geplaatst op de speelzaal. De samenwerking met de buitenschoolse opvang en de buurt vindt buiten schooltijd plaats op het S.O.P. de sportontmoetingsplek. Op een braakliggend terreintje vlak bij school heeft de school, in samenwerking met de buurt, de buitenschoolse opvang, de gemeente en diverse sponsors een prachtige buitensportaccomodatie gerealiseerd. Daar ontmoeten school, opvang en buurt elkaar na schooltijd.

Gebruikerservaringen

Leerling van de school: "Het is hier lekker fris en netjes. We mogen tijdens het speelkwartier om beurten spelen op het SOP een pannaveldje. Dat is gaaf!"Docent: "Het voelde meteen goed aan in de nieuwbouw. Wat een verschil met de oude school, waarin we ver van elkaar afzaten. Er waren veel te weinig spreek- en werkruimtes."Schoolleider: "Een verademing om een keer helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Je kunt zo'n gebouw helemaal inrichten naar de nieuwe eisen m.b.t. onderwijs en veiligheid. Ook ouders zijn erg te spreken over de warmte en overzichtelijkheid van het gebouw.

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Betrek vanaf het begin zoveel mogelijk partijen bij de scholenbouw en vergeet vooral de buurtbewoners niet. Zij kunnen last hebben van de bouw en zijn vooral bezorgd om de veiligheid en het aantal parkeerplekken.- Denk goed na over de inrichting van de schoolomgeving, vooral wat betreft verkeersveiligheid.- Koppel aan de scholenbouw een aantal projecten; laat aannemers, architecten enz. in de diverse groepen uitleggen wat ze gaan doen. Goede koppeling aan het vak techniek is mogelijk.- Betrek ook de bouwvakkers bij het onderwijs. Ik kreeg een erg bruikbaar idee over de intocht van Sinterklaas op school.- Bouw een goede band op met architect, uitvoerders en bouwers. Door die prettige samenwerking ontstaat een wijgevoel wat het uiteindelijke resultaat ten goede komt.- Oefen met de kinderen alvast een keer droog voordat er definitief wordt overgehuisd. Dan weten ze waar ze toiletten kunnen vinden en waar b.v. de conciergeruimte is.- Denk goed na over veiligheid w.b. verkeer, maar ook intern. Zorg dat b.v. de concierge goed toezicht kan houden op alle gebruikers en bezoekers.- Stem goed af over de interne communicatie door o.a. een goede telefooncentrale met een beperkt aantal inkomende lijnen en veel toestellen om elkaar ook intern gemakkelijk te kunnen bereiken.- Zorg voor voldoende ICTaansluitpunten. - Raadpleeg voor de inrichting een deskundige. Zorg voor maatwerk.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Neutraal
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit toegepaste klimaatsysteem zorgt voor ventilatie, koeling en verwarming
Thermisch comfort d.m.v. zgn. AirQualitizer zorgt voor luchtkwaliteit, meldt aanwezigheid en ruimtegebruik.
Visueel comfort Uitstekend. Veel mogelijkheden tot "doorkijk", optimale transparantie.
Akoestisch comfort Mogelijkheid om zelf een geluidsarme omgeving te scheppen d.m.v. schuifwand.
Materialisatie hoogwaardige afwerking. Gebruik vinylbehang en aangepaste inrichting.
Energieprestatie gasverbruik 6,2m3/m2
ICT in elke ruimte meerdere ictaansluitpunten. In elk lokaal touchscreens.
Flexibiliteit Schuifwanden geven veel mogelijkheden om lokaal uit te breiden.
Uitbreidbaarheid Mogelijk door plaatsing twee extra lokalen op speelzaal.
Toegankelijkheid Drie buitendeuren. Alles geschikt voor rolstoelgebruikers. Ook lift.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) School gebruikt regelmatig BSO-ruimte. BSO gebruik o.a. speelzaal en S.O.P.
Exploitatiekosten Weinig onderhoud. Gewijzigd energiegebruik. Meer elektriciteit, minder gas.
- -