Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting VO Haaglanden
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 753/645
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.565/4.684
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 22-12-2011
Ingebruikname project 09-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Onderwijsgebouw: 1,24 Bijeenkomstgebouw: 1,92 Sportgebouw: 1,72

Bouwpartners

Architectenbureau B+M Den Haag
Overige ontwerpers en adviseurs Galjema, Delft (installaties)Broersma, Den Haag (costructie)
Aannemer(s) Heembouw, Roelofarendsveen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.549.181,-
Type aanvullend bedrag subsidie voor de aanleg van een groen dak.
Bedrag € 25.250,-
Aangewend voor groen dak 1010 m2
Type aanvullend bedrag door school betaald
Bedrag € 5.125.569,-
Aangewend voor conform vervordening 50% renovatie en voor nieuwbouw.
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 8.700.000,-

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwHet Gymnasium Haganum biedt haar leerlingen in alle vakken meer aan dan strikt noodzakelijk is voor het behalen van het diploma, waarbij veel aandacht is voor cultuur.Het gebouw moet deze visie faciliteren. Centrale hal: hier staan een aantal manshoge gipsen beelden en bustes uit de Griekse oudheid die een sfeer scheppen die uitnodigt om in ons klassieke verleden te duiken. Binas lokalen: identiek uitgerust, zodat docenten ook de samenhang tussen deze vakken kunnen onderwijzen.Multi-touchscreens in alle leslokalen bieden de docenten de mogelijkheid om op een moderne en dynamische wijze kennis over te dragen.Betalab: de leerlingen van de binas vakken kunnen onder toeziend oog van de technisch onderwijsassistent proeven doen die te uitgebreid zijn voor reguliere lessen.Drama lokaal: leerlingen kunnen door in de huid van een ander te kruipen zichzelf leren kennen en ontwikkelen.Mediatheek: boeken, citaten op glazen wanden en bustes van schrijvers uit de oudheid inspireren leerlingen tijdens hun zoektocht naar kennis.Gymzaal: hier wordt gewerkt aan een gezond lichaam, waar een gezonde geest goed in gedijt.Getracht is de uitstraling en dus statigheid van het pand te handhaven. Het monumentale aanzien moest bewaard blijven, waardoor de materialisering van de bijgebouwde onderdelen een ondergeschikte rol moeten hebben.Er is gezocht naar het verbeteren van de routing in het gebouw alsmede de bruikbaar als gemoderniseerd schoolgebouw. De bouwkundige aanpassingen in het bestaande gebouw zijn zo beperkt mogelijk en het uitgangspunt was de sfeer te behouden; zo is ook met het ontsluiten van de kap omgegaan.Al met al was het een grote uitdaging gepaard gaande met veel denkwerk en inventiviteit waarbij grote esthetische wijzigingen op de achtergrond zijn gebleven.ToekomstbestendigheidDe hele nieuwbouw is voorzien van een mos-sedum dak dat zeer onderhoudsvriendelijk is, zeer goed isoleert en de aanbouw naadloos laat overgaan in de tuinen van de achterburen.De bouwcommissie heeft hier bewust voor gekozen om zo de leefkwaliteit in de woon- en werkomgeving te verbeteren. Op ICT gebied is gekozen voor hardware van een hoge kwaliteit en bijpassende bekabeling, zodat optimaal in gespeeld kan worden van toekomstige ontwikkelingen op digitaal gebied.VerbondenheidEen gedeelte van de grond is in bruikleen gegeven aan de Stichting Klein Tasmania die daar een speeltuintje beheert voor de aller kleinsten uit de buurt. Klein Tasmania is niet alleen een prettige speelplek voor kinderen uit de buurt, maar ook een trefpunt voor ouders en verhoogt als zodanig de cohesie in de buurt.ProcesConstatering: wij hadden een schitterend pand maar het knelt aan alle kanten. Het bestaande gebouw is een Rijksmonument hetgeen een tegenstrijdigheid veroorzaakte tussen de Welstandcommissie en de dienst monumentenzorg.De bouwcommissie, bestond uit personen uit verschillende geledingen van het personeel, heeft een knelpuntenlijst opgesteld. Dit gaf een zeer zwaar programma van eisen voor deze locatie. De situatie van het gebouw is gelegen tussen bebouwing met een woonbestemming waardoor uitbreiding in twee lagen nagenoeg onbespreekbaar was. De architect heeft na heel veel gesprekken met de leden van de bouwcommissie en personeel een plan ontworpen voor renovatie en nieuwbouw, waarin meer dan 90% van de knelpunten, binnen budget, opgelost werden. De binnenhuisarchitect kreeg de opdracht om met kleur, materiaalgebruik en maatwerk meubelelementen de sfeer van oud- en nieuwbouw aan elkaar te koppelen.De docenten van de klassieke talen opperden het idee om met de aanschaf van nieuwe gipsen beelden en bustes de sfeer in de oudbouw door te trekken naar de nieuwbouw.Dit alles heeft ertoe geleid dat het Gymnasium Haganum nu beschikt over een zeer modern uitgerust pand in een zeer fraai jasje, waar leerlingen en personeel zich zeer prettig voelen en goed kunnen functioneren.

Gebruikerservaringen

LeerlingIk ben heel trots dat ik op de mooiste school van Nederland zit.DocentHet is ongelofelijk hoe snel iedereen gewend is geraakt aan het “nieuwe”gebouw en de nieuwe didactische mogelijkheden die het biedt. Voor de verbouwing was het lange tijd maar behelpen, de nieuwe presentatieborden bieden eindeloos veel didactische mogelijkheden om aan te sluiten bij de digitale ontwikkelingen van vandaag de dag.SchoolleiderVoor de verbouwing is lange tijd niet geïnvesteerd in het pand en na de verbouwing zal ongetwijfeld hetzelfde gelden. De verbouwing en renovatie hebben veel geld gekost en de keuzes zijn weloverwogen gemaakt. Tot nu toe hebben wij nergens spijt van en lijken wij de goede weg ingeslagen te zijn.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Een renovatie en nieuwbouw moet voldoende draagkracht binnen de school hebben. Probeer hiervoor te zorgen door een bouwcommissie samen te stellen die zoveel mogelijk groepen uit de school vertegenwoordigt.Stel samen met het personeel de knelpuntenlijst op, zodat iedereen het idee heeft dat hij/zij inbreng heeft waar het geld van de school aan uitgegeven wordt. De gemaakte keuzes bepalen zeer ingrijpend het didactische proces in de klas.Tips:• Een ingrijpende renovatie en onderwijs gaan niet samen. Ons project was uitvoerbaar doordat wij de mogelijkheid hebben gehad ons pand gedurende anderhalf jaar te verlaten.• Vaar niet blind op adviezen van "specialisten", vraag een second-opinion als je het niet vertrouwt.• Laat het bestek controleren door een onafhankelijke derde.• Kies voor kwaliteit.• Zorg voor goede en frequente informatie van betrokkenen.• Het begeleiden van het gehele proces vergt heel veel tijd (zowel voor de opdrachtgevel als voor de gebruiker).

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Neutraal Neutraal
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Niet belangrijk Neutraal
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort In de leslokalen is er veel last van tocht, omdat de ramen niet goed sluiten. voorheen werd dit niet als knelpunt ervaren (in een oud afgeleefd gebouw). Aangezien het een Rijksmonument is kan hier nauwelijks verbetering aangebracht worden.
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn gestegen door meer m2 maar gedaald per m2.
- -