Projectgegevens

Opdrachtgever Gert Kant
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Lentiz Onderwijsgroep

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 950 / 1150
BVO (nieuwbouw/verbouw) 12855 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 12680
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 175
Overige activiteiten -Verhuurd aan kinderdagverblijf-Bibliotheek is gevestigd in het gebouw- naschoolse activiteiten onder leiding van Stichting Welzijn Schiedam
Medegebruikers van het gebouw 1. Stichting Komkids; 2. Stichting Welzijn Schiedam ter ondersteuning van jongeren met (gestapelde) problematieken en ter ondersteuning van de naschoolse activiteiten. 3. Bibliotheek Schiedam, drempelverlagend voor de leerlingen en medewerkers

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 22-04-2011
Ingebruikname project 01-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Qpres : Qtoel = 0,988

Bouwpartners

Architectenbureau SP|Architecten Waddinxveen
Overige ontwerpers en adviseurs Avant-Bouwpartners Bouwmanagement, UtrechtBartels Constructeurs, UtrechtHerman De Groot Installatieadvies, Leusden
Aannemer(s) Bouwbedrijf Stout, Hardinxveld-GiessendamSlagboom Vlaardingen, E-installatieWolter & Dros Amersfoort, W-installatie

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 15.550.167
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Onderwijsvisie naar gebouwLentiz | LIFE College is anders dan alle andere scholen. Onze doelgroep bestaat uit allochtone leerlingen uit een veelal lagere sociale klasse. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben vaak weinig toekomstperspectief, weinig rolmodellen en weinig zelfvertrouwen. LIFE College is een plek waar zij welkom zijn, waar rolmodellen aanwezig zijn, waar leerlingen aandacht krijgen en waar zij leren welke talenten zij hebben en kunnen benutten, hoe zij succesvol kunnen worden en kunnen participeren in de maatschappij. Ons spiksplinternieuwe gebouw straalt dit concept uit: een inspirerende omgeving waar iedereen welkom is en waar talentontwikkeling centraal staat. Wij hebben in de school een restaurant en een winkeltje, beide door leerlingen gerund. Wij hebben speciale "chillplekken" in de school gecreëerd, waar elke middag jongerenwerkers aanwezig zijn en met leerlingen over hun toekomst praten. Wij hebben speciale ruimtes in de school waar leerlingen na schooltijd worden begeleid in het ontwikkelen van talenten door het volgen van workshops op het gebied van dans, zang, koken, sport en creativiteit. Onze school is voor hen dan ook open van 8:00 u. tot 20:00 u. Leerlingen houden zich na schooltijd bezig met positieve activiteiten op school en zijn dan niet op straat. Ook is er een speciale afdeling met kleinere ruimtes, waar voortijdig schoolverlaters uit de hele regio terecht kunnen; een veilige plek waar zij onder begeleiding toch een startkwalificatie kunnen halen. Leerlingen worden betrokken bij het beheer en de inrichting van ons schoolgebouw. LIFE College is zo ook HUN school waar zij TROTS op kunnen zijn. Alles draait om participatie: iedereen doet mee, iedereen telt mee en iedereen heeft talent. Het ontwerp van ons schoolgebouw is helemaal afgestemd op dit concept.ToekomstbestendigheidOns gebouw is gevestigd in de Schieveste; een bedrijventerrein dat nog in ontwikkeling is in Schiedam. Belangrijk voor toekomstig gebruik is de bereikbaarheid van het schoolgebouw. Duurzaamheid, innovativiteit en bereikbaarheid zijn belangrijke pijlers bij de ontwikkeling van Schieveste en de gebouwen die daar zijn gebouwd. Onze school ligt aan uitvalswegen en naast het treinstation Schiedam Centrum. Er is een brede boulevard aangelegd tussen de school en het station. Daarnaast zijn aan zowel de voor- als achterzijde van de school fietstunnels aangelegd om onder de snelweg en onder het spoor door te kunnen naar de school toe. Onze school is sterk groeiend. Daarom is het schoolgebouw zo ingericht, dat er binnen de school genoeg ruimte is om extra lokalen bij te bouwen. VerbondenheidBinnen het LIFE College concept werken wij samen met verschillende maatschappelijke partners. Om een serieuze samenwerking te realiseren, hebben wij ervoor gekozen om onze maatschappelijke partners fysiek een eigen plek binnen ons schoolgebouw te geven:- Stichting Welzijn Schiedam (SWS Welzijn)Elke middag zijn er jongerenwerkers van SWS Welzijn binnen onze school aanwezig. Op speciaal gecreëerde "chill-plekken" binnen de school, kunnen zij onze leerlingen begeleiden bij naschoolse activiteiten en het ontwikkelen van talenten. Daarnaast kunnen leerlingen bij hen op een veilige en vertrouwde plek op school terecht met vragen of problemen. - De Bibliotheek SchiedamBinnen onze school heeft de Bibliotheek Schiedam een eigen vestiging. Zo bereikt de Bibliotheek meer jongeren en is de drempel voor onze leerlingen erg laag om de bibliotheek te bezoeken. Alle leerlingen en personeelsleden hebben een gratis abonnement. - Komkids KinderopvangOok Komkids Kinderopvang heeft een vestiging bij ons op school. Tienermoeders kunnen hun kindje daar brengen en kunnen dan zelf onderwijs volgen, zodat zij hun opleiding kunnen afmaken. ProcesAl ruimschoots vóór het ontwerp en de bouw van de school, hebben wij onze maatschappelijke partners betrokken bij de nieuwbouw. Het gebouw is daardoor afgestemd op alle doestellingen van onze partners.

Gebruikerservaringen

Paul Lakens, directeur: "Ons nieuwe schoolgebouw heeft positief bijgedragen aan een cultuuromslag binnen onze school. We zijn in een paar jaar tijd veranderd van een school met weinig leerlingen en waar weinig gebeurde naar een school die bruist en waar tal van nieuwe initiatieven worden genomen. Leerlingenaantallen nemen weer toe, docenten willen weer graag bij ons werken. Zowel leerlingen als docenten zijn weer trots op LIFE College." Redouan Zuurmond, leerling: "Ik vind het gebouw fantastisch. De aula is lekker ruim en licht en er hangen grappige lampen. Ik vind het leuk dat de jongerenwerkers in de school zijn. Ik blijf na lestijd graag op school nog om met hen in de sportzalen zaalvoetbal te doen."Eva Kuijpers, docent: "Sinds we in het nieuwe schoolgebouw zitten, is er een hele andere dynamiek in de school. Het is gezellig en er is een positieve sfeer in school. We hebben goede werkplekken en vergaderruimtes waardoor we als docententeam beter samenwerken. De lokalen zijn lekker licht en er zijn smartboards en computers."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Vaak wordt er op de eerste plaats gekeken naar “aantal”, “grote” en “voorzieningen”. Niet onbelangrijk maar veel belangrijker is sfeer. Waar mensen graag komen is veel mogelijk. In ons gebouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zowel groen (o.a. een grote plantenwand) als concentratie bevorderend kleurgebruik is belangrijk. Deze aspecten verliezen onder de druk van bezuiniging snel de nodige aandacht.Een plan van eisen wordt vroegtijdig gemaakt. Vroegtijdig omdat het vergunningen- en aanbestedingstraject veel tijd in beslag neemt. Onderwijs is aan veel veranderingen onderhevig. Dit vraagt om een flexibel gebouw. Het ontwerp dient door onderwijsprofessionals kritisch beoordeeld te worden. Daar waar lopende het proces bezuinigingen aangebracht moeten worden ontstaan vaak de grootste “frustraties”. Vaak worden dan de onderwijskundige aspecten het slachtoffer van deze bezuinigingen en niet de soms kostbare architectonische "highlights”.Een onderwijsgebouw bouwen en inrichten is geen sinecure. Het ontwerp van de architect dient door ter zake deskundige onderwijskundigen bekritiseerd te worden. Gebeurt dat onvoldoende dan ontstaan er bij de inrichting en, met name, bij het gebruik van het gebouw frustraties.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
duurzaamheid Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De school ligt vlak naast de snelweg. Daarom is de luchtkwaliteit van groot belang. Aan de snelwegzijde kunnen de ramen niet open. De lucht wordt gezuiverd via een filtersysteem, waardoor het schoolgebouw wordt voorzien van frisse lucht. In de aula bevindt zich een groene plantenmuur (een muur van planten). Deze planten dragen bij aan de zuivering van de lucht in de aula.
Thermisch comfort Er wordt van WKO (warmte-koude opslag) gebruikt gemaakt. Dit systeem zorgt ervoor dat de school bij warm weer wordt gekoeld en bij koud weer wordt verwarmd door toevoer van koud of warm water. Verschillende ruimtes hebben verschillende behoeftes op het gebied van thermisch comfort. Zo worden de sportzalen minder verwarmd dan overige delen van de school. Omdat het thermisch comfort nog niet in alle ruimtes optimaal is, wordt nog gewerkt aan het afregelen van de koude- en warmte toevoer van de WKO naar de school, maar over het algemeen zijn we zeer tevreden.
Visueel comfort Voordat het gebouw werd ingericht, is een kleurenexpert ingehuurd om te adviseren over het kleurgebruik. Doel is dat het kleurgebruik binnen de school bijdraagt aan een goed gevoel en dat het inspirerend werkt. Daarnaast zijn er in de school allerlei (beeld- en tekst)grapjes op de muren in de school met sjablonen gemaakt. Leerlingen zijn hier erg trots op.
Akoestisch comfort Afhankelijk van het type ruimte binnen de school, zijn verschillende soorten plafondplaten gebruikt, ter ondersteuning van een goede akoestiek.
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT Er zijn volop mogelijkheden voor leerlingen en docenten om gebruik te maken van ICT-faciliteiten: er zijn smartboards in de lokalen en bijna alle lokalen bevatten computers waar leerlingen aan kunnen werken. In onze bibliotheek (LIFE Media) kunnen leerlingen I-pads en laptops lenen.
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid Omdat wij als school weer erg aan het groeien zijn, is het belangrijk dat er extra lokalen kunnen worden gecreëerd. Dit schooljaar hebben wij twee extra lokalen gecreëerd en er zijn voor volgend schooljaar plannen om wederom nieuwe lokalen in het schoolgebouw te realiseren. Binnen het ontwerp van onze school is rekening gehouden met de mogelijkheid om nieuwe lokalen bij te bouwen.
Toegankelijkheid De school heeft één centrale ingang, waar iedereen binnenkomt. Geen toegangspoortjes, want daar geloven wij niet in. Iedereen moet zich hier welkom voelen. De school is goed bereikbaar op de fiets. Er zijn speciaal twee fietstunnels aangelegd. De school is vlak naast het station Schiedam Centrum gebouwd, dus is ook per trein goed bereikbaar.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Onze ruimtes worden voor verschillende doeleinden gebruikt en zijn multi-inzetbaar. Zo hebben wij bijvoorbeeld een restaurant dat wordt gebruikt als praktijkruimte voor leerlingen van de opleiding catering, maar dit lokaal wordt ook verhuurd aan bedrijven en gemeentes of kookclubs.
Exploitatiekosten -
duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze school. Dit komt bij LIFE College onder andere naar voren in de duurzame manier van energieopwekking via een zogenaamde warmte-/koudeopslag (WKO). Zowel bij het ontwerp van het schoolgebouw als bij de aanschaf van materialen wordt rekening gehouden met de duurzaamheid ervan.