Projectgegevens

Opdrachtgever Purmerendse ScholenGroep
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 2.500 / 600
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2.150 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.150 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project februari 2009
Datum bouwkundige oplevering 20-12-2011
Ingebruikname project 1-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) eis onderwijs is 1.3 behaald is 1.27

Bouwpartners

Architectenbureau RIETVINK architecten bna - Oosthuizen
Overige ontwerpers en adviseurs constructie - Berkhout en Tros bouwadviseurs - Alkmaarinstallaties - Sijperda Hardy - IJlst
Aannemer(s) bouwkundig - Aannemersbedrijf K. Dekker bv - Warmenhuizeninstallaties - Knook totaaltechniek - Purmerend

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 3.643.780 opgedeeld uit 3 delen.
Type aanvullend bedrag normvergoeding
Bedrag € 2.802,245
Aangewend voor realisatie Schoolbrug
Type aanvullend bedrag Achterstallig onderhoud
Bedrag € 547.000
Aangewend voor realisatie Schoolbrug
Type aanvullend bedrag Rente inkomsten en meevallers op andere aanbestedingen
Bedrag € 293.930
Aangewend voor realisatie schoolbrug
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:De twee middelbare scholen aan weerszijden van de Hoornselaan in Purmerend worden onderdeel van een schoolcampus. Een gevolg van de fusie is dat dagelijks zo’n 2500 leerlingen de weg over zouden gaan steken. Daarnaast had de school behoefte aan een uitbreiding van het aantal lokalen. Een loopbrug van twee verdiepingen met daarin twintig lokalen biedt de oplossing voor beide problemen.Toekomstbestendigheid en Verbondenheid:Om de (toekomstige) schommelingen in leerlingenaantallen te kunnen opvangen bestond de behoefte om de gebouwen te kunnen inzetten als ‘communicerende vaten’. In Purmerend is de PSG alleen aanbieder van voortgezet onderwijs, om wel de vrije schoolkeuze aan te kunnen bieden in de stad tussen enerzijds interconfessioneel en anderzijds algemeen Havo/Vwo onderwijs. Maar de opdrachtgever heeft niet de beschikking over onbeperkte financiële middelen. Ongelimiteerd bijbouwen en laten leegstaan van onderwijsruimten (bij respectievelijk groei en krimp) zijn dus geen opties. Het plaatsen van een gemeenschappelijk ‘communicerend vat’ tussen de twee school gebouwen biedt wel een oplossing.mede door de verbondenheid van de twee verschillende Havo/vwo scholen kunnen de duurdere voorzieningen, zoals gymzaal/ theater/ auditorium dubbel worden gebruikt.Proces:het beperkte aantal adviseurs hebben de communicatielijnen kort gehouden, hierdoor konden er snel en daadkrachtige beslissingen genomen worden die niet tot verstoring van het ontwerp- en bouwproces hebben geleid.

Gebruikerservaringen

toenmalige bouwheer:het citaat van de Wethouder " de schoolbrug is een landmark van Purmerend "Docent:het is speciaal, geen andere school heeft het.leerling:de lessen in de schoolbrug zijn heerlijk rustig, je hoort niks van de weg en we hebben draadloos internet.opening:internet link: http://schoolkrant.psg.nl/?cat=67http://issuu.com/jelplusmagazine/docs/nummer_12_december_2012_scherm__by_magazine_jelplu

Leerpunten opdrachtgeverschap

Tijdens het gehele ontwerp en bouwproces en mede ook het traject voor vergunning zijn er twee belangrijke uitgangspunten en tips:1. Durf buiten kaders te denken! de wens cq. opdracht vanuit de gemeente is geweest om een veilige en weersonafhankelijk oversteek te realiseren, als verbinding tussen de twee scholen. het buiten de kaders denken heeft er toegeleid dat we in het ontwerp tevens 20 extra lokalen hebben kunnen opnemen.2. in tijden van lange vergunningsprocedure en wel de voortgang in het proces te houden is er besloten dat de aannemers bij hun aanbesteding de voorwaarde moesten tekenen van een prijsvaste periode van maar liefst 1 jaar, dit heeft er toegeleid dat we het project met een scherpe inschrijving een jaar later hebben kunnen realiseren.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
veiligheid Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit alle lokalen zijn v.z.v. een eigen WTW installatie met luchtverwarming aangesloten op het stadsverwarmings netwerk van de Gemeente Purmerend
Thermisch comfort de vliesgevel bezit een hoge U-waarde en de dichte delen zijn zeer goed geisoleerd.
Visueel comfort in het glaspakket zijn tevens zonwerende eigenschappen opgenomen.
Akoestisch comfort het glaspakket is uitzonderlijk, in de lokalen de verkeersruimten ervaar je niet dat er een drukke weg onderdoor gaat.
Materialisatie het gebouw is volledig uitgevoerd in onderhoudsarme materialen.
Energieprestatie door de hoge isolatiewaarde van dak en vloer en ondanks het vele glas is de prestatie eis gehaald.
ICT in de volledige schoolburg is er draadloos internet, een dubbel aantal apparaten verbinden met internet
Flexibiliteit de lokalen verbinden twee verschillende locaties van de PSG, zo functioneren de lokalen als communicerende vaten.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid aan beide zijden is het gebouw intern verbonden met de bestaande gebouwen en in beide trappenhuizen is een lift opgenomen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) mede door de verbondenheid van de twee verschillende Havo/vwo scholen kunnen de duurdere voorzieningen, zoals gymzaal/ theater/ auditorium dubbel worden gebruikt.
Exploitatiekosten de vraag was om een veilige oversteek te realiseren, dit is volledig geslaagd met in combinatie de leslokalen. de leerlingen bevinden zich al in de schoolbrug en bewegen zich door het gebouw.
veiligheid de verbinding tussen de twee locaties - veilige oversteek.