Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Meervoud voor primair onderwijs / SKV Holding bv
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) onderwijs:475/opvang:100 / onderwijs:ruim 500/opvang ruim 150
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3.586 / 0
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2.817
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten bibliotheek: 396, heledagopvang + bso: 373
Overige activiteiten voorschoolse opvang / naschoolse opvang / tussenschoolse opvang / naschoolse activiteiten / peuterspeelzaal / bibliotheek / heledagopvang / flexibele opvang / ouderkamer
Medegebruikers van het gebouw (gebruikers:) Stichting Meervoud voor primair onderwijs / Stichting Kinderopvang Vlaardingen / Dé Bibliotheek Vlaardingen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 30-09-2011
Ingebruikname project 24-11-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,633

Bouwpartners

Architectenbureau Frencken Scholl Architecten Maastricht
Overige ontwerpers en adviseurs BMC Advies & managementConstructeur: Adviesbureau Brekelmans MaastrichtTechnische Installaties: Curvers Raadgevende Ingenieurs GulpenBouwfysica en energie: Curvers Raadgevende Ingenieurs Gulpen
Aannemer(s) Goldewijk, Steenbergen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs exclusief BTW: 4.005.400,-. inclusief BTW: 4.766.426,-
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 4.766.426,- incl.BTW

Motivatie

De ontwikkeling van Kindcentrum Prins Willem Alexander richt zich op de realisatie van een organisatie waarin opvoeding, onderwijs, ontwikkeling, ontspanning en opvang maximaal in samenhang worden aangeboden. In een uiterst kwetsbare wijk beoogt het kindcentrum een veilige, prettige en stimulerende omgeving te zijn. Een breed scala aan activiteiten en media versterkt de mogelijkheden om kansarm te veranderen in kansrijk en levert een bijdrage aan de verbetering van de sociale cohesie. De indeling van het gebouw, het ruimtegebruik en de transparantie (veel glas) nodigen uit tot teamwork, zowel van medewerkers als van kinderen.Indien nodig is uitbreiding van het gebouw mogelijk. Ruimtes zijn voor verschillende doeleinden te gebruiken.Verbinding is het toverwoord. De mogelijkheden van het gebouw zijn daarbij optimaal. Zo kunnen leeftijdsgroepen bij elkaar worden geplaatst, er kan gebruik worden gemaakt van elkaars ruimte en de 'verkeersruimte' is zeer overzichtelijk.Speciale programma's en activiteiten verbinden de voorschool (0-4-jarigen) met het basisonderwijs. Gezamenlijke missie en visie, beheer en (thema-)planning verbinden de partners. De aanwezigheid van een bibliotheekvestiging in het gebouw en een mediacoach verbinden de opdracht om ontwikkelings- en taalachterstanden aan te pakken met de wereld van informatie, ontspanning en moderne media. Een personeelsrestaurant draagt bij aan de verbinding tussen de medewerkers.Gerichte naschoolse activiteiten verbinden het binnen- en buitenschoolse leren.Een ouderkamer verbindt mede het gezin met het kindcentrum. Eenzelfde uitstraling qua inrichting en decoratie verbindt de gebruikers.De ruime buitenruimte (terrein rondom het gebouw / het binnenplein) biedt mogelijkheden tot het verbinden van wijkbewoners.De faciliteiten binnen het gebouw maken het mogelijk dat externe zorgpartners (schoolarts / logopedie / wijkagent / maatschappelijk werk) intern hun diensten kunnen aanbieden.Het gebouw met uitgebreide horecavoorzieningen leent zich uitstekend voor grote festiviteiten t.b.v. het kindcentrum of organisaties uit het netwerk van het kindcentrum (recepties / cursussen / presentaties etc.). De partners zijn met elkaar het traject gestart op basis van gelijkwaardigheid. Inhoudelijke afstemming en optimaal samenwerken waren uitgangspunten. De toekomstgerichtheid kreeg mede vorm door de contacten met een 'prikkelende architect'.

Gebruikerservaringen

Directeur:Het wonderlijke van het gebouw is dat je de dagelijkse aanwezigheid van bijna 600 mensen nauwelijks merkt. De indeling, de inrichting, de transparantie en het kleurgebruik zorgen voor een bepaalde rust. Daarnaast heeft het gebouw door het materiaalgebruik een voorname uitstraling. Er staat iets heel bijzonders in een, in vele opzichten, kwetsbare wijk. Dat voorname en dat bijzondere gun ik de kinderen van harte! Leerling groep 8:De school is spectaculair mooi! Het gebouw straalt veel uit en mensen willen het graag bekijken. Bij binnenkomst voel je je welkom door die mooie uitstraling, de mooie gangen met veel verschillende kleuren en de kinderen die u verwelkomen. Mijn lievelingsplek is bij de muur met foto's.Leerkracht van groep 6:De basisschool in een nieuwe jas! Ruimte en functionaliteit geoptimaliseerd. Het integraal kindcentrum Prins Willem Alexander bereikt vorstelijke uitstraling. Met veel natuurlijk licht van buiten is het binnen prettig werken. In de klas en speelleerstraat zijn mogelijkheden voor groepswerk in diverse samenstellingen: effectief onderwijs!

Leerpunten opdrachtgeverschap

* Vanaf de start van het traject hadden we duidelijk voor ogen dat 'alles nieuw en mooi' niet het enige mocht zijn. Een inhoudelijke en toekomstgerichte slag waren mede uitgangspunten. Dus niet 'alles nieuw voor 2011', maar 'alles nieuw gericht op 2020!' Dat proces heeft geleid tot personele veranderingen.* Deskundigheid bij de deskundigen. Een valkuil in het begin van het proces was, dat getracht is alle medewerkers bij alles te betrekken. Dat is snel gestopt. Zo is, na input, het kleurgebruik en de inrichting in handen gegeven van de architect. * Veel bezoeken aan allerlei verwante organisaties in het land hebben een goede bijdrage geleverd. Gericht observeren maakte duidelijk dat in veel situaties onduidelijkheid bestond over beheer en samenwerking. De financiële meerwaarde van multifunctioneel gebruik voerde vaak de boventoon. Dat heeft onze doelen t.a.v. gelijkwaardigheid en afstemming positief aangescherpt.* Zeer waardevol zijn de bezoeken die aan ons kindcentrum worden gebracht door belangstellenden, die aan het begin staan van een nieuwbouw- of veranderingstraject. Het blijkt dat we een zeer kritische blik van buitenstaanders als bijzonder waardevol ervaren.* Een 'handboek kindcentrum, handreiking voor onderweg' helpt de medewerkers enorm om de weg te vinden in het kindcentrum op het gebied van inhoud, gebruik van het gebouw, regels, protocollen en procedures.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Neutraal Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Neutraal Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Neutraal
- Niet ingevuld Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort Er is een WKO installatie toegepast
Visueel comfort De ruimte oogt transparant, rustig en vriendelijk tegelijk
Akoestisch comfort Alle verblijfgebieden zijn van akoestisch plafondsysteem voorzien
Materialisatie Er zijn onderhoudsvrije materialen voorzien met warme uitstraling
Energieprestatie Het is na 1 jaar lastig om al duidelijke conclusies te trekken. De cijfers tonen een score beter dan vereist.
ICT Er is overal een draadloze verbinding voorzien
Flexibiliteit Alle ruimte is ontworpen als verblijfsruimte, schuifwanden bieden de mogelijkheid tot het maken van grotere/ kleinere ruimtes.
Uitbreidbaarheid De bibliotheek is opgenomen in het gebouw en kan dienen als buffer
Toegankelijkheid Alle clusters zijn, buiten de centrale entree, voorzien van een eigen entree.Alle deuren voldoen aan de toegankelijkheids eis.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) De speelzaal kan met een panelenwand betrokken worden bij de centrale entree. Samen met de podiumtrap vormt dit een theater.
Exploitatiekosten De indruk bestaat dat de exploitatiekosten in 2012 conform de verwachtingen waren.
- Het is duidelijk dat de uitstraling en inrichting van het complex indruk hebben gemaakt in de wijk. De belangstelling voor het kindcentrum lijkt te groeien.