Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Brielle (opdrachtgever)- Onderwijsgroep PRIMO (schoolbestuur)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 135 / 136
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4.467 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.129
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 3.338
Overige activiteiten - Buitenschoolse opvang (90 m2)- Peuterspeelzaal (94 m2)- sportzaal -inpandig bereikbaar voor school en dorpshuis (554 m2)Dorpshuis met foyer, 3 zalen (2 x 60 m2 (koppelbaar), 1 x 200 m2), senioren- en jeugdruimte - inpandig bereikbaar voor school (1.256 m2)Fysiotherapieruimte binnen dorpshuisdomeinCommerciële ruimtes (kapsalon, buurtwinkel,gerund door clienten Zuidwester (lvg)) (totaal 192 m2)Woningen (12 appartementen) - inpandige verbinding naar dorpshuis en winkel (1.152 m2)
Medegebruikers van het gebouw peuterspeelzaal, BSO, bibliotheek (binnen schooldomein), lokale en regionale verenigingen (bridge- en klaverjasclub, kinderclub, ouderensoos); jongeren, ouderen, dorpsbewoners; lokale en regionale sportverenigingen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 16-12-2011
Ingebruikname project 01-03-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,92 (school) totale gebouw 0,94.

Bouwpartners

Architectenbureau R4A (Room for Architecture), Rijswijk
Overige ontwerpers en adviseurs IOB, Hellevoetsluis (bouwkostenadvies)Beekink, Nieuwerkerk a.d. Ijssel (installaties)Peutz, Zoetermeer (bouwfysica)Royal Haskoning, Rotterdam (buitenruimtes)SOAB, Breda (veilige schoolzone)DJGA, Rotterdam (binnenhuisarchitect)
Aannemer(s) Waal Bouw, Vlaardingen (bouwkundig)A&B Elektrotechniek, Zuid-Beijerland (installaties)Wallaard, Noordeloos (buitenruimte)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 2.000.754 (schooldomein)
Type aanvullend bedrag woningen en winkeltjes (investeringsbudget tevens verkoopopbrengst)
Bedrag € 1.935.613
Aangewend voor realisatie appartementen in deze multifunctionele accommodatie
Type aanvullend bedrag dorpshuisdomein - gemeentelijk budget
Bedrag € 2.667.670
Aangewend voor realisatie dorpshuisdomein en sportzaal in deze multifuntionele accommodatie
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 6.604.037

Motivatie

Obs De Tiende Penning is "een dorpsschool in Vierpolders", een dorp met 1.500 inwoners. De school is met recht een school in, voor en van Vierpolders. De school is gevestigd in het hart van het dorp, als onderdeel van het gemeenschapshuis, mfa 't Dijckhuis (alles onder één dak). De leerlingen kunnen voor, tijdens en na schooltijd gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis: de sportzaal, zalen (aula), voor- en naschoolse opvang, verenigingsruimten (kinderactiviteiten).Veel aandacht is besteed aan de buitenruimte en verkeersveiligheid: langs het gehele (alzijdige) gebouw is een brede "catwalk" aangebracht (voetgangers), en is een "veilige schoolzone" ingericht. Aan weerszijden van het gebouw (schoolzijde, dorpshuiszijde) liggen parkeerplaatsen, met aan de dorpshuiszijde een open dorpsplein met buitenmeubilair als verblijfsgebied voor het dorp.De school is toekomstbestendig: gerekend is met mogelijkheden voor groei óf afname van het leerlingenaantal. Bij een leerlingenafname kan een deel van de school als zaalruimte worden toegevoegd aan het dorpshuisdeel, bij een sterke groei van het leerlingenaantal kan de huidige ruimte van de Buitenschoolse opvang of mediatheek in gebruik worden genomen als extra lokaal. De school is toegerust voor de digitalisering van de leeromgeving: ict-voorzieningen en digiborden zijn in de gehele school aangebracht. Vierpolders is een kassengebied. In het gebied wordt gewerkt aan grootschalige toepassing van aardwarmte. T.z.t. kan het 't Dijckhuis, inclusief de school, worden aangesloten op dit duurzame energiesysteem.De samenwerking met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is geïntegreerd onderdeel van de school: binnen het schooldomein liggen, aan weerzijden van het speellokaal, de ruimtes voor peuterspeelzaal en BSO. Gezamenlijk wordt door deze drie partners gebruik gemaakt van het speellokaal. De peuterspeelzaal gebruikt een eigen, afgescheiden hoek van het schoolplein. De mediatheek van de school is groot en open, en wordt mede gebruikt door de lokale bibliotheek. Daardoor kunnen school, peuterspeelzaal en BSO volop gebruik maken van de daar aanwezige media. Samenwerking met het dorpshuis maakt multifunctioneel gebruik van ruimtes mogelijk: de school heeft geen aula (in plaats daarvan is gekozen voor leslokalen en de grote mediatheek) en kan bij vieringen, intocht van Sinterklaas, eindmusical etc. onder voorwaarden gebruik van de ruimtes van het dorpshuis. De Sportweek Vierpolders, hét grote jaarlijkse evenement van Vierpolders vindt plaats in en rond 't Dijckhuis, met gebruikmaking van o.a. het schoolplein van obs Vierpolders én het voorplein voor het dorpshuisdeel.Bij de start van het proces is een Projectgroep ingericht, waarin school, stichting dorpshuis, dorpsraad Vierpolders, kinderopvang en gemeente vertegenwoordigd waren. Dit heeft geresulteerd in een zeer flexibel en multifunctioneel gebouw. Tevens is een Klankbordgroep opgericht, waarin omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsraad Vierpolders en Veilig Verkeer Nederland afd.Brielle zaten. Door de Klankbordgroep is veel aandacht besteed aan het gebouw in zijn omgeving. Het omvangrijke gebouw ligt letterlijk midden in het dorp, en heeft, vooral door de sportzaal op de verdieping, een aanzienlijke hoogte. Door inzet van de Klankbordgroep is het ontwerp van het gebouw zodanig aangepast dat de aanvankelijke onvrede bij omwonenden volledig is weggenomen (geen zienswijzen ingediend bij de omgevingsvergunning). Voor de Klankbordgroep was ook (verkeers)veiligheid voor kinderen én bezoekers van het dorpshuis zeer belangrijk. Dit heeft geresulteerd in een complete herstructuring en vernieuwing van de omliggende buitenruimte en wegen. De inwoners van Vierpolders zijn nu zeer enthousiast over hun "nieuwe dorpshart".

Gebruikerservaringen

De kinderen vinden de school mooi en gezellig en zijn er zeer tevreden over. Alles ligt dicht bij elkaar zodat ze makkelijk gebruik kunnen maken van computers buiten de klas en de bieb.De kinderen zouden liever een groter schoolplein hebben om te kunnen spelen. De docenten vinden het gebouw erg prettig. Het gebouw nodigt uit om makkelijk bij elkaar naar binnen te lopen. Alle klaslokalen zijn op het noordwesten gebouwd waardoor we weinig last hebben van hinderlijke lichtinval of zonneschijn in de klassen. Op de bovenverdieping zouden aan de zonzijde suncreens wenselijk zijn: 's zomers kan het daar wel warm worden. Het gebouw is licht, compact en in het gebruik erg prettig. Ouders vinden het kleurgebruik erg mooi en de compacte onderverdieping waar groep 1/ 2, de PSZ en de BSO ruimten van en met elkaar te gebruiken zijn.Sommige materialen zouden onderhoudsvrijer kunnen zijn: er zijn nu al een aantal reparaties verricht.Een verbeterpunt is het medegebruik van het Dijckhuis (MFA)voor vieringen etc. Hierover willen we nadere afspraken maken.

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Bij het ontwerp van een mfa moet expliciete aandacht zijn voor de gebruikseisen van de verschillende gebruikers. Een school heeft soms t.a.v. de materialisatie specifieke eisen met het oog op gebruik en exploitatie.- Voor een bouwproject middenin een woonwijk is de dialoog met de omgeving zeer belangrijk gebleken. De instelling van en dialoog met de Klankbordgroep, voornamelijk bestaande uit direct omwonenden en andere betrokken dorpsbewoners, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het ontwerp van zowel gebouw als buitenruimte zijn op basis van deze dialoog aangepast en geoptimaliseerd.- Belangrijk is om projectgroep en klankbordgroep zowel tijdens ontwerpfase als tijdens uitvoeringsfase dicht bij elkaar te houden.- Blijf de Klankbordgroep informeren en betrekken, ook in uitvoeringsfase.- Bij een mfa: start tijdig met nadenken over de beheerconstructie, eventueel juridische eigendomssplitsing, oprichting VvE etc. De beheerconstructie kan aanzienlijke impact hebben op het gebouwontwerp en de daadwerkelijke (mede)gebruiksmogelijkheden.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Neutraal Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Neutraal
Energieprestatie Belangrijk Niet ingevuld
ICT Belangrijk Niet tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Niet tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Niet ingevuld
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De ramen kunnen gewoon open en dicht naar behoefte en dmv de roosters is de luchttoevoer goed te regelen.
Thermisch comfort De school is 's winters behaaglijk warm. Alle lokalen liggen op het noorden. Mede daarom is gekozen voor alleen natuurlijke ventilatie. Toch kan het 's zomers op de bovenverdieping erg warm worden en missen we ventilatiemogelijkheden. Mogelijk kunnen in de toekomst sunscreens worden aangebracht.
Visueel comfort Het gebouw is kleurig, fleurig, gezellig en lekker licht. De klassen zijn groot genoeg. Omdat de lokalen op het noorden liggen hebben we geen last van zon- of hinderlijke lichtinval. Doordat het een compact gebouw is hebben we een goed overzicht
Akoestisch comfort Het geluid is erg prettig en gedempt.
Materialisatie Er is gebruik gemaakt van vrolijke en speelse kleuren en aantrekkelijke schilderingen.
Energieprestatie -
ICT In alle lokalen zijn digiborden en computeraansluitingen. Er zijn de eerste 6 maanden aanloopproblemen geweest met de ICT en telefonie. Nu moeten we over op kabel omdat we teveel ICT in huis hebben voor de gewone verbinding.
Flexibiliteit Hoewel de school met 135 leerlingen 8 leslokalen heeft, komt de school soms ruimten tekort om flexibel te kunnen werken met naschoolse activiteiten en gezamenlijke activiteiten met alle kinderen. De school heeft geen aula. Hiervoor willen we meer gebruik gaan maken van het dorpshuis.
Uitbreidbaarheid De school heeft 135 leerlingen en 8 leslokalen. We verwachten ook op termijn geen noodzaak tot uitbreiding. Maar eventueel kan de BSO-ruimte of de mediatheek worden omgebouwd tot leslokaal.
Toegankelijkheid Prima
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Binnen het schooldomein is sprake van intensief multifunctioneel gebruik door school, bso en peuterspeelzaal. School en dorpshuis zitten onder één dak. Ook dat geeft mogelijkheden! Op dit moment is er in onze ogen nog onvoldoende sprake van medegebruik. Hierover willen we nadere afspraken gaan maken met het dorpshuis.
Exploitatiekosten -
- -