Projectgegevens

Opdrachtgever stichting PROLES (voorheen POOL)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Thea van den Heuvel/DAPh

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) stichting PROLES (voorheen POOL) / 550 tot 600 leerlingen
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4889 (gehele bredeschool) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 4000(excl. gymzaal)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 900 (incl. gymzaal)
Overige activiteiten gymzaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang
Medegebruikers van het gebouw katholieke basisschool De Bem, Kangoeroe kinderopvang

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2007
Datum bouwkundige oplevering 14-01-2011
Ingebruikname project 01-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,694

Bouwpartners

Architectenbureau WE Architects Arnhem, samenwerking Peter van Aarsen Architect en Hoogte Twee Architecten
Overige ontwerpers en adviseurs Projectarchitecten: Peter van Aarsen en Martin-Paul Neys, meewerkend architect Cor Tiemens, Gosse Landstra bouwfysica en installaties, Lucassen constructies
Aannemer(s) Henk Lonink, Van Wijnen Eijbergen b.v. Eibergen, Oldenhave installatiegroep, Borculo

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.127.522,=
Type aanvullend bedrag investeringsbedrag in bredeschool
Bedrag € 721.181,=
Aangewend voor sport
Type aanvullend bedrag investeringsbedrag in bredeschool
Bedrag € 365.424
Aangewend voor buitenschoolse opvang
Type aanvullend bedrag investeringsbedrag in bredeschool
Bedrag € 707.361,=
Aangewend voor kinderdagverblijf
Totale stichtingskosten € 6.814.664,=

Motivatie

De Sterrenschool Zevenaar verdient de scholenbouwprijs 2013 omdat1. onderwijskwaliteit: Door de flexibiliteit die het gebouw biedt, komt het onderwijsconcept Sterrenschool heel goed tot zijn recht. Het makkelijk verbinden van diverse ruimtes aan elkaar biedt kansen voor ander en passend onderwijs. Groepsgrootte is niet meer relevant nu ruimtes met elkaar kunnen worden verbonden of juist kleiner gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn alle ingangen aan de buitenzijde gesitueerd. Hierdoor ontstaat er in de middenruimte van de school daadwerkelijke leerpleinen die wij een talentatelier noemen. Dit zijn stilte- en samenwerkingsplekken waar kinderen individueel, in 2tallen of in kleine groepjes onderwijsactiviteiten uitvoeren. Soms onder leiding van de leerkracht, maar binnen ons onderwijsconcept ook juist onder leiding van pedagogische medewerkers. 2. verbinding met maatschappelijke partners in gebouw(-en)In het gebouw zit ook de naschoolse opvang, zodat een doorlopende lijn in ontwikkeling, afstemming en kansen makkelijker wordt gerealiseerd.3. met flexibele schooltijden verbinding met levensritme gezinnen Binnen ons onderwijsconcept werken wij met flexibele onderwijstijden. Ouders kiezen een arragement wat bij hen past, binnen een 4-daagse of 5-daagse schoolweek. Door de flexibele onderwijstijden sluiten wij aan bij het bioritme van ieder gezin. Dit biedt ouders kansen om zorg- en werktaken beter op elkaar af te stemmen.4. met toekomstige betekenis van digitale media ICT is in de wereld van onze "Nieuwetijdse" leerlingen niet weg te denken. Wij leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Wat wij wel weten is dat ICT een hele essentiele rol voor onze leerlingen gaat betekenen. Flexibele onderwijstijden betekent ook flexibel leermateriaal en vanuit diverse plekken en op verschillende tijden bereikbaar moet zijn. Wij zien de digitale wereld ook als medium om met elkaar verbonden te zijn vanuit onze 1e ster "Partnership met ouders". 5. met flexibele indeling onderwijsdomeinen, taal-, en rekenateliers individueel onderwijs naar competentieWij werken in ateliers binnen een vakgebied. iedere ruimte heeft zijn eigen-heid. In het taalatalier hangen de spellingsregels en is er een rijnwand. in het rekenatelier hangt een getallenlijn, klokken, staan weegschalen en tal van andere rekenmaterialen. In het leesatelier hangen letters, is er een leesbelevingshoek en hangen mooi gedichten. In het startatelier start het onderwijs vanuit diverse vakgebieden en thema's. Ieder atelier heeft zijn eigen kleur qua belettering op de deuren en inrichting qua instructietafels, kasten en hoeken. Ieder atelier straalt een eigen sfeer uit. 6. door gemeenschappelijk gebruik van het speellokalen, gemeenschappelijke hal en flexlokalenAlle bewoners maken gebruik van de idverse ruimtes zodat onderwijs en opvang soepel in elkaar overlopen.toekomstbestendigheid:1. binnen school opdeling in OB beganegrond/BB verdieping maken groei en krimp mogelijk2. tussen scholen geschakeld gemeenschappelijk gebied met o.a. flexlokalen vangt groei op, later in te zetten als buurt-/wijkfuncties (ouderenzorg, verenigingswezen, huisarts etc) 3. extra ingangen maken tijdelijk inhuren van derden mogelijk 4. seperaat kindcentrum, kan als gebouwdeel makkelijk afgestoten worden5. school zelf kan als bouwdeel worden opengesteld/afgesloten6. gezamelijke schoolplein met voldoende plekken om aan de groep te kunnen onttrekken7. plein beschikbaar voor de buurt buiten schooltijden voor spelen en parkeren8. ruimtes om de school bieden kansen tot ander speelgedrag van kinderensuccesvolle bijdragen vanuit het proces:1. design & built geeft garantie dat gewenste voorzieningen (vouwpuiten, en schuifwwanden) ook gerealiseerd zouden worden binnen budget.2. perceelsoverleggen gaven voldoende ruimte het ontwerp vorm te geven met ontwikkelaar

Gebruikerservaringen

Leerling: Ik vind dat wij een heel mooi gebouw hebben. ik kan rustig werken in een atelier, maar ook in het talentatelier mag ik werken. Op vrijdagmiddag en bij andere groepsactiviteiten kunnen we makkelijk de wanden openklappen, dat vind ik erg gezellig.Om de school is er veel ruimte om te spelen of te voetballen en te basketballen. Ik mis wel speeltoestellen op het plein. Vakspecialisten en directeur: Het is erg prettig om je eigen vakatelier/ruimtes te hebben en dit kan en mag inrichten naar eigen inzichten. Dit levert leerlingen structuur op en geeft ons de inspiratie om alles wat met je vakgebied te maken heeft er in te kunnen neerleggen/tentoon te stellen. Bij verjaardegn doen we de klapdeuren dicht, bij onze flexibele begin en eindtijd staan deze open zodat ruimtes aan elkaar verbonden worden. We werken met meerdere mensen op de groep zodat we ook makkelijker kleinere of grotere ruimte bij elkaar kunnen betrekken of scheiden. Het is een erg aangenaam gebouw qua licht en ligging en met prachtige uitzichten, ieder atelier heeft zo zijn eigenheid.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Als je echt een brede school wil bouwen is een nog betere afstemming tussen kinderopvang en onderwijs nodig. Ik doel dan op het creeren van slaapplekken en meer leerpleinen/ateliers, ook bij de naschoolse ruimtes en flexlokalen. De inrichting van het plein zou direct meegenomen moeten worden zodat de binnen en buitenwereld vloeiender in elkaar overlopen. Als praktische tip geldt het aantal kapstokken en keuze voor kapstokken, deze zijn echt te beperkt. Ook de hele temperatuursregeling verloopt niet altijd even goed. Nog meer flexibiliteit in schuifwanden zou fanrastisch zijn. Maar bovenal veel complimenten over dit geweldige gebouw. het is een fesst, elke dag opnieuw om zo'n geweldig onderwijsconcept in dit prachtige gebouw te kunnen en mogen neerzetten en verder te ontwikkelen!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Heel belangrijk Niet tevreden
Visueel comfort Neutraal Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Frisse Scholen categorie A (o.a. maximale CO2concentratie 800 ppm)
Thermisch comfort Frisse Scholen categorie A
Visueel comfort alle vensters op de beganegrond hebben glas tot op de vloer
Akoestisch comfort nagalmtijd < 0,8 s., en installatiegeluid <30 dB(A) ook in gymzaal
Materialisatie onderhoudsvrij, geen schilderwerk
exterieur; kunststof buitenkozijnen, trespa volkern, metselwerk, zink en keramische pannen
interieur; afwasbaar vinylbehang, gietvloeren, HPL deuren, glazen vouwwanden
Energieprestatie -
ICT studiepleinen zijn voorzien van vloerpotten voor flexibel gebruik
Flexibiliteit glazen vouwwanden tussen atelire en studieplein en grote schuifwanden tussen ateliers
Uitbreidbaarheid door inzet van 6 flexlokalen kan groei/krimp binnen gebouw opgevangen worden
Toegankelijkheid Zowel gemeenschappelijke hoofdentree, als individuele entrees, twee liften
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten Over een goede beheers- en exploitatieopzet is nooit overeenstemming bereikt tussen gemeente en scholen. De vrijwel stilgevallen ontwikkeling van de woonwijk heeft leesgstand in de school tot gevolg. Het voorzienene beheer- en exploitatiemodel is daarmee volledig achterhaald. De scholen huren het gebouw door overdracht van de londo-normering.
- Landschappelijke inpassing als buren gehucht, en herbestemming van beeldbepalend boerderijtje met rietgedekte kap