Projectgegevens

Opdrachtgever CVO 't Gooi
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 180 / 225
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3785 m2 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2764 m2
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1021 m2
Overige activiteiten Dubbel gebruik van gymzaal is mogelijk. De sportzaal is ingeroosterd door het VMBO èn een nabijgelegen basisschool. In de avond en weekenden is dit deel van het gebouw separaat bruikbaar voor sportverenigingen. De Rebound is onafhankelijk van College de OpMaat vanaf buiten toegankelijk en kan op deze manier functioneren als ‘school in een school’.
Medegebruikers van het gebouw de Rebound

Data

Jaartal 1e initiatief tot project juli 2009
Datum bouwkundige oplevering 1-10-2012
Ingebruikname project 1-1-2013

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,78

Bouwpartners

Architectenbureau Inbo Amsterdam (voorheen Rijswijk)
Overige ontwerpers en adviseurs constructeur: Smit Westerman, Goudainstallatieadviseur W+E: De Blaay – van den Boogaard, Rotterdambouwmanagement: HEVO, Den Boschbouwfysica: DWA installatie en energieadvies, Bodegraven
Aannemer(s) Klaassen Bouwmaatschappij, Arnhem

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 5418.000
Type aanvullend bedrag subsidie
Bedrag 295.000
Aangewend voor praktijklokalen
Type aanvullend bedrag gemeente
Bedrag 125.000
Aangewend voor eerste inrichting gymzaal
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag 300.000
Aangewend voor niet ingevuld
Totale stichtingskosten 6.138.000

Motivatie

College de OpMaat verdient het de scholenbouwprijs te winnen omdat de verbinding met de buurt vanaf het proces tot realisatie zeer intensief is geweest. Zowel de gemeente, als de opdrachtgever als de architect hebben regelmatig met de buren gesproken. Zodat zij goed weten wat voor school we zijn. Veel van de wensen van de buren hebben we gehonoreerd.Dit heeft tot de volgende afspraken geleid. Recht van overpad voor de buren op ons terrein. Een doorgang voor langzaam verkeer over ons terrein. parkeren na schooltijd. Mogelijkheid om van ons achterterrein, na overleg, gebruik te maken. De gymzaal wordt gedeeld met de nabij gelegen basisschool en in de avonduren is de gymzaal beschikbaar voor plaatselijke sportverenigingen. Onze visie is in het gehele gebouw terug te vinden. Klaslokalen gelegen rondom een centraal plein maakt het mogelijk leerlingen in kleine groepen les te geven. Het centrale plein is ingericht als huiskamer, gemarkeerd door het mozaiekpatroon. Dit maakt een multifunctioneel gebruik van deze ruimte mogelijk. De twee verdiepingen maken het mogelijk om onderbouw en bovenbouw van elkaar te scheiden, waardoor leerlingen in een bepaalde levensfase meer van elkaar gescheiden kunnen leren. De praktijk lokalen maken het mogelijk om de leerlingen voor te bereiden op de beroepspraktijk. Het gebouw is ruim van opzet en goed overzichtelijk, zodat er een natuurlijk toezicht ontstaat. In de school is de rebound gehuisvest, een voorziening voor leerlingen die even niet tot leren kunnen komen. Deze voorziening valt onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De rebound heeft een eigen ingang en is gelegen in de luwte van de grote trap naar de eerste verdieping die een natuurlijke afscherming geeft aan kantoren en de rebound. In hetzelfde gebied zijn spreekkamers gerealiseerd, waar ouders rustig te woord kunnen worden gestaan, maar ook gebruikt worden voor remedierende activiteiten, ambulante begeleiding en logopedieMede door de moderne voorzieningen in het gebouw zoals intelligente beamers in elk lokaal, maken veel organisaties gebruik van de mogelijkheid om 's avonds de school te gebruiken voor cursussen.We werken samen met maatschappij zandbergen, een instelling voor jeugdzorg. De oudercursus tripple p wordt in de avonduren in ons gebouw gegeven. Daarnaast kunnen clienten in de dagopvang van Zandbergen, de Vliegden, bij ons examen doen in een van de leerwegen van het VMBO. Doordat het gebouw natuurlijk toezicht mogelijk maakt, kunnen wij makkelijk gastleerlingen laten integreeren met onze eigen populatie.

Gebruikerservaringen

Wessel en Mohamed leerlingen klas 1:We hebben op school op elke verdieping een huiskamer.Hier mag je gaan zitten als je te druk bent in de klas of als je even alleen mag/wil werken. De lokalen zijn extra hoog, het geeft een gevoel van ruimte. Het gebouw is overzichtelijk door het gebruik van grote ramen en pleinen in plaats van gangen.Kluizen zijn ingebouwd en zijn groot en ruim. Elk lokaal heeft zijn eigen kluizenblok. Docent.Er is een natuurlijk onderscheid tussen theorie en praktijklokalen. De theorielokalen liggen op de verdiepingen en zijn onderscheiden in onderbouw en bovenbouw. De praktijklokalen liggen direct aan de aula op de beneden verdieping. De unieke kleuren combinaties stralen rust uit Het gebouw is een goede uitwerking van ruwe bolster,blanke pit, dat ook onze leerlingen zo typeert. Locatiedirecteur.Zien en gezien worden. Onze leerlingen hebben baat bij het feit dat wij vanuit vrijwel elke hoek in het gebouw de leerlingen letterlijk kunnen zien. Open en toch besloten. Grote ramen verbinden binnen met buiten.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Een goed voortraject heeft ervoor gezorgd dat wij onze visie op onderwijs nu volledig vertaald zien in ons schoolgebouw. Door tijdens het bouwproces veel contact momenten in te bouwen, met gemeente, directievoering, bouwvergaderingen en het webbased systeem PIM, kon ik goed volgen hoe het proces verliep. Hierdoor was het mogelijk om vooral het benodigde meerwerk in de gaten te houden. Een vroeg contact met de buren zorgt voor acceptatie van een schoolgebouw. Een deel van de inrichting van het buitenterrein is in onderling overleg tot stand gekomen. Over de inrichting ( deurknoppen, kleur tegels, kleur vloer, soort verlichting) wordt veel om je toestemming gevraagd, zorg dat je de tijd neemt en je goed laat informeren.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Niet belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Frisse Scholen klasse B
Thermisch comfort Het binnenklimaat van College De OpMaat wordt gereguleerd door middel van een WarmteKoudeOpslag-systeem. Via een vloersysteem verzorgt dit de lage temperatuurkoeling dan wel -verwarming van het schoolgebouw. Onderzoek heeft aangetoond dat dit systeem op een positieve wijze bevorderlijk is voor het welzijn van de gebruikers.
Visueel comfort optimaal, gangen ontbreken, alle lokalen liggen aan overzichtelijke algemene ruimtes cq. vides. Met name de praktijklokalen zijn voorzien van grote raampartijen
Akoestisch comfort goed, er is een combinatie gemaakt van geluiddempend plafond en ecophan panelen.
Materialisatie Baksteen, glas, aluminium/houten kozijnen, witte corian panelen
Energieprestatie epc=0,78, GreenCalc score 180
ICT bedraad netwerk met minimaal ondersteuning Wireless
Flexibiliteit Heldere kolomstructuur geeft optimale vrijheid voor aanpassen van kantoorindeling en indeling van klaslokalen
Uitbreidbaarheid n.v.t.
Toegankelijkheid geschikt voor mindervalide middels lift
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Dubbel gebruik van gymzaal mogelijk doordat onderwijsdeel in de avonduren afsluitbaar is, terwijl gymzalen toegankelijk blijven. Zij-ingang maakt in de toekomst een onafhankelijk functionerend deel mogelijk
Exploitatiekosten onder het landelijke gemiddelde door, minder energie kosten, minder onderhoud.
- De school voldoet aan klasse B volgens de norm voor Frisse Scholen. Naast installatietechnische voorzieningen is dit behaald door:• een extra hoge verdiepingshoogte. (nettomaat 3,50m in de klaslokalen)• grote raamoppervlakken met grote te openen delen• hoge isolatiewaarde : Rc gevel 3,5m2-KW, Rc dak 4m2-KW• Energieverbruik 40% lager dan bouwbesluit-eis