Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting KBA Nieuw-West
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 200 / 350 a 400
BVO (nieuwbouw/verbouw) 14.500 (4000 school, 10.500 woningen) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3000
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1000
Overige activiteiten peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voorschool, naschoolse opvang (BSO), muziekatelier, BuurtOntmoetingsRuimte (BOR)
Medegebruikers van het gebouw Impuls (voorschool), uk (kinderdagverblijf), Principaal-De Key (sociale woningbouw), stadsdeel Nieuw-West (BOR, uitbesteed aan Combiwel)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2002
Datum bouwkundige oplevering 27-04-2012
Ingebruikname project 7-05-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) De EPC= 0.892 NB de peildatum voor deze waarde is 16.02.2010 (destijds was ≤ 1.00 vereist, dus daar zaten we ruim onder)

Bouwpartners

Architectenbureau Architectenbureau Paul de Ruiter
Overige ontwerpers en adviseurs stedenbouwkundige: Marlies van Diesttuin en landschap: Bentvelsen FleerBouwadviesbureau Strackee, AmsterdamNieman-Valk technisch adviesbureau
Aannemer(s) Waalbouw, Vlaardingen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 4.621.758,--
Type aanvullend bedrag extra middelen stadsdeel
Bedrag € 50.664,--
Aangewend voor o.a het groene profiel van de school uit te dragen en de brede school functies mogelijk te maken
Type aanvullend bedrag Stichting KBA
Bedrag € 47.804,--
Aangewend voor o.a het groene profiel van de school uit te dragen en de brede school functies mogelijk te maken
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 5.618.089,-- incl BTW =€ 4.721.094,-- excl. 19%BTW

Motivatie

Onderwijsvisie:Onze visie op onderwijs is dat er een plek bestaat waar van elkaar en door elkaar geleerd kan worden. Dit wordt vertaald in het vele glas dat in het gebouw aanwezig is en de lichte vloer. Dit zorgt voor veiligheid en openheid binnen het gebouw. De veiligheid wordt tevens doorvertaald in de afsluitbare speelplaats, de camerabeveiliging en de deuren. We zitten in een stad waar sprake is van stedelijke verdichting. Natuur, milieu en duurzaamheid verdienen daarom nog meer aandacht. Dit is terug te zien in het vele hout waarmee gewerkt is en het feit dat we voor veel natuur & milieu educatie zorgen in aparte lokalen. Tevens draagt het hoge CO2 gehalte mee aan een goede klimaatsfeer, wat leren stimuleert. De naam, brede school, gaat erover dat iedereen er toe doet. Onze slogan is dan ook: 'hier voel je je thuis'. Dit past echt bij het gebouw en dat komt door de open sfeer, de centrale hal en de keuken, waar heerlijke geuren direct het gebouw in komen. Het gebouw biedt tevens rust en regelmaat. Je ziet elkaar wel maar je hoort heel weinig. 2. ToekomstbestendigheidDuurzaamheid. Er is veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen: zowel binnen als buiten veel hout, en de speelplaats bestaat uit grond, water, hout en rotsen. Dit zorgt voor weinig onderhoud.Ook de inrichting is met de oog op de toekomst gekozen: vaste inbouwkasten en keukenblok, hangtoiletten (hygiene), kranen stoppen na 8 seconden en het hele gebouw is goed geïsoleerd. Transparantie voor optimaal daglicht en minimaal energieverbruik.Flexibiliteit van ruimtes. Naast de klaslokalen zijn er ook veel externe ruimtes, zoals de bibliotheek, muziekruimte, podium etc. Met het oog op de toekomst zijn er schuifwanden tussen de lokalen geplaatst. 3. VerbondenheidDe brede school bevindt zich in het hart van het Delflandplein. Naast onderwijs moet het gebouw ook veel andere dingen bieden, zoals theater, muziek, bijeenkomsten, lezingen etc. Het streven is om met het gebouw een dorpskern in Amsterdam te realiseren. Iedereen wordt bij ons betrokken: van jong tot oud (van 0 tot 80 jaar) wordt bij ons gehuisvest.Stagiaires hebben we van alle leeftijden, sportvoorzieningen zijn binnen het gebouw aanwezig en er is ruimte voor eventuele flexplekken voor ouders van kinderen met bijvoorbeeld een handicap, zodat ze - wanneer gewenst- vaker wat dichter bij hun kind kunnen zijn.4. ProcesWe hebben bewust gekozen voor het architectenbureau van Paul de Ruiter vanwege zijn gevoel voor licht en duurzaamheid. Het was voor het eerst school dat zij een school als project hadden. Er werd vanuit de architect goed geluisterd naar de gebruikers. Als directeur kan ik zeggen dat het een fijne samenwerking was. Tevens hadden we geluk dat de budgetten voor de school al voor de recessie klaar waren gezet en dus niet in de problemen kwamen met betrekking tot de financiering.

Gebruikerservaringen

LEERLING: ‘De deuren zijn heel stevig en de gekleurde lichte vloer is mooi’. ‘De kleuren in de gymzaal en kleedkamer zijn mooi’.DOCENT: 'De klaslokalen zijn net iets te klein, er kunnen niet meer dan 25 leerlingen in. Dit heeft zowel voor als nadelen'.DIRECTEUR: 'Ik spreek namens veel meer mensen dat het gebouw heerlijk licht is en rust geeft. Het is een fijn gebouw qua kleur en geluid'.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het is ontzettend belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking met alle betrokken partijen: dat geldt zowel voor de bouwpartners als voor de gebruikers van het gebouw. Een school initiëren, ontwerpen en bouwen is een complex proces en het is essentieel voor het verloop van dit proces dat de onderlinge communicatie en afspraken optimaal verlopen. Uiteindelijk is het dan ook heel bijzonder dat al die verschillende wensen en eisen toch samen zijn gekomen in 1 gebouw.Ik heb ervaren dat het daarnaast van belang is om er voor te zorgen dat de basis behouden blijft. Primair doel was om een kwalitatief goed en gezond gebouw voor de kinderen te maken. Wij hebben onszelf dan ook hogere eisen gesteld dan die in het Bouwbesluit vereist zijn.Ook was het slim om vooraf goede afspraken te maken over het onderhoud, in ons geval specifiek mbt de beplanting van de gevel. Het is goed dat daar budget voor is en dat we er daarnaast ook met z'n allen voor zorgen dat de beplanting verzorgd wordt. Wij zijn in die zin mede verantwoordelijk voor de uitstraling van het gebouw.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Neutraal Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het belang van daglicht en een gezond binnenklimaat. Er is scherp toegezien op voldoende frisse lucht middels een zeer goede luchtbehandelingsinstallatie, grote ramen die ook open kunnen, waardoor er direct contact is met buiten.
Thermisch comfort De gebouwschil is goed geisoleerd, ook tussen de lokalen onderling. De gevel die volledig zal zijn beplant vormt daarnaast ook een geluidsbuffer (plus is positief mbt de luchtkwaliteit)
Visueel comfort Voldoende daglicht in het gebouw, de grote ramen faciliteren dit en zijn er ook om goed naar buiten te kunnen kijken. Plus in het interieur is een integer kleurgebruik toegepast.
Akoestisch comfort Er is veel aandacht besteed aan een optimale akoestiek, ook tussen de verschillende ruimtes. De constructie van de gymzaal is bijvoorbeeld zwevend uitgevoerd.
Materialisatie We hebben toegezien op de toepassing van zoveel mogelijk duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling (onder meer FSC-gekeurd hout)
Energieprestatie De EPC voldoet aan de destijds geldende eisen.
ICT Alle ICT toepassingen zijn in het gebouw geintegreerd
Flexibiliteit Het gebouw is zeer flexibel, en bepaalde ruimtes en delen van het gebouw kunnen ook 's avonds of in het weekend worden gebruikt.
Uitbreidbaarheid Het gebouw is in zekere zin overgedimensioneerd en er bestaat de mogelijkheid tot uitbreiden, binnen de functies
Toegankelijkheid Het gebouw is voor iedereen toegankelijk: gangen voldoende breed, er is een lift aanwezig etc.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Ruimtes kunnen eenvoudig worden verhuurd aan externe partijen, beoogde klaslokalen worden nu door de leerkrachten gebruikt, of zijn verhuurd en kunnen op termijn weer bij de school gevoegd worden.
Exploitatiekosten De exploitatiekosten waren acceptabel voor alle partijen.
- -