Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Winterswijk
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1.300 / 1.400
BVO (nieuwbouw/verbouw) 12.602 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 12.602 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten bibliotheek 729 m2 bvo/ skills 276 m2 bvo
Overige activiteiten technieklokaal leerlingen basisonderwijs [skills]openbare biblotheek
Medegebruikers van het gebouw Stichting ter bevordering van het Technisch Onderwijs Oost-AchterhoekStichting Bibliotheek Oost-Achterhoek

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 11-06-2012
Ingebruikname project 27-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0.67

Bouwpartners

Architectenbureau BDPKhandekar Benthuizen/Londen
Overige ontwerpers en adviseurs Radius Peter van Bentum binnenhuisarchitectEnervisie Niels Kuenen installatietechniek WBartels Lochem bouwkundige adviezenCauberg Huygen Zwolle installatietechniek E
Aannemer(s) wbc/wam en Van Duren Winterswijk bouwcombinatie bouwWolter en Dros Amersfoort w-installatieCroon Apeldoorn e-installatie

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 14.908.828
Type aanvullend bedrag -
Bedrag € 3.299.193
Aangewend voor bijdrage in de algemene bouwkosten [€ 2.000.000] en voor het overige verbetering klimaat en aanvullende voorzieningen
Type aanvullend bedrag bijdrage stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek
Bedrag € 224.250
Aangewend voor dekking meerkosten huisvesten bibliotheek
Type aanvullend bedrag subsidie provincie Gelderland
Bedrag € 96.513
Aangewend voor verbeteren klimaatinstallatie
Totale stichtingskosten € 18.547.594

Motivatie

Ons nieuwe gebouw, met recht het hart van Winterswijk, in vele opzichten. Stedebouwkundige overwegingen hebben een rol gespeeld bij de keuze van de locatie: de nieuwbouw van de school heeft als functie het aanjagen van de herontwikkeling van de spoorzone. In eerste instantie de verbinding tussen oost en west Winterswijk, met alle nieuwe functies wordt de barrière van het spoor opgeheven. Maar veel eerder is het gebied het centrum van Winterswijk waar onze jeugd elkaar ontmoet voor onderwijs, voor sport, voor cultuur, voor een reis naar elders. We steken in op een brede school, een school die naast onderwijs ook maatschappelijke voorzieningen in huis heeft. Op maatschappelijke voorzieningen als skills voor basisschoolleerlingen, de openbare bibliotheek voor oud en jong Winterswijk zijn we erg trots. Sinds de start van de school hebben we deze in huis. Het is de plek waar Winterswijk onze school en onze leerlingen elkaar ontmoeten. Een nieuw gebouw geeft kansen om je onderwijs zo in te richten dat het op de toekomst is voorbereid. We hebben een gebouw waarbij binnen buiten is en buiten binnen. De inrichting van ons buitenterrein zie je ook terug binnen. De tegels lopen door, het terrasmeubilair vult ons atrium. we proberen aan Winterswijk te laten zien wie we zijn, welke talenten onze leerlingen hebben, waar we goed in zijn. En we proberen Winterswijk, het bedrijfsleven, oud en jong binnen onze muren te krijgen. We zijn er voor elkaar. En we proberen te verbinden.We hebben een transparant gebouw, passanten kunnen ongehinderd onze leerwegen bewonderen die we op de begane grond hebben. We nodigen mensen uit. Binnen kunnen docenten en leerlingen van de ene leerruimte in de andere kijken. We zien elkaar, kunnen van elkaar leren.Ons gebouw is op toekomstig onderwijs voorbereid. We zijn multifunctioneel ingericht, voor zelf leren in de zelfwerkzaamheidsruimtes, voor klassikaal onderwijs in de lokalen of voor een mooie mix. Laat duidelijk zijn dat onze meesters en de juffen nog steeds een belangrijke rol spelen in het onderwijsleerproces. We hebben ook functies in huis die belangrijk zijn voor Winterswijk, zo is er een fraaie theaterzaal met 224 zitplaatsen. In deze tijd waarin schaarste een steeds groter beroep doet op onze creativiteit rond energiegebruik, hebben we een gebouw dat ook in dat opzicht op de toekomst is voorbereid. Zo maken we voor de verwarming gebruik van warmtewisseling. Aan de lucht die we uit het gebouw laten, die we verversen onttrekken we warmte die we weer gebruiken om de toevoer te verwarmen. Is dat niet voldoende, bijvoorbeeld in de winter, dan stoken we bij middels een aantal ketels. Is er in de zomer een warmteperiode dan koelen we bij. School en sportvoorziening vormen de eerste fase in de herontwikkeling van het gebied. Er is een fietstunnel gekomen, aanpassingen in infrastructuur, er zijn fietsenstallingen en parkeervoorzieningen gecreëerd. De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardige ingericht: veel groen en met een Freerunning parcours is dit een prettig verblijf voor leerlingen.

Gebruikerservaringen

Iedere docent heeft zijn eigen kwaliteiten, die alleen tot uiting komen indien de omgeving dit mogelijk maakt. Onze school maakt dit waar. De ‘docerende’ docent heeft een prachtig leslokaal, de ‘coachende’ docent de zelfwerkzaamheidsruimte en de praktijkdocent de prikkelende leeromgeving. En al deze ruimtes staan in open verbinding met elkaar zodat leerlingen en docenten zien wat de ander doet, ze leren van elkaar waardoor ieders kwaliteit toeneemt.[Jan Paul Beekman, rector]Een nieuwe, ruime school die elke leerlingen uitdaagt het beste uit zich zelf te halen, maar die hem of haar ook de veiligheid biedt van een huiselijke gemoedelijke sfeer waar ze met leeftijdsgenoten samen werken aan opdrachten en het vinden van creatieve oplossingen voor de aan hen gestelde uitdagingen. [Annemarieke Takken, docent biologie]Boven de daken van Winterswijk, komt de zon op, onze energiebron, schijnend door de hele school, het Gerrit Komrij College, om het begin van een nieuwe dag ons, de leerlingen, bij te lichten én te verlichten op de weg naar onze toekomst.[Florence Arke, leerling vwo-5]

Leerpunten opdrachtgeverschap

Met de nieuwbouw van de school heeft de gemeente ervoor gekozen om in de spoorzone ook een nieuwe binnensportaccommodatie te realiseren ter vervanging van verouderde voorzieningen. Deze is nog uitgebreid met een turnaccommodatie. De voorzieningen staan mede ten dienste van de school. School en sportaccommodatie zijn als één samenhangend bouwproject opgezet. Om vooral praktische redenen is in goed overleg met het schoolbestuur besloten dat de gemeente als opdrachtgever zal optreden. Bij de voorbereiding en uitwerking is gekozen voor een bottom up benadering waarbij stakeholders (o.a. NS/ProRail) en ook gebruikers van meet af aan in het proces hebben geparticipeerd. Na afronding van het stedenbouwkundig plan is bij de voorbereiding en uitwerking van het bouwplan alsook tijdens het bouwproces intensief samengewerkt met de school en andere eindgebruikers, waardoor uiteindelijk toch binnen korte tijd een kwalitatief hoogstand gebouw is gerealiseerd, dat niet alleen de gewenste vernieuwing teweeg brengt maar ook uitstekend past bij de onderwijsvisie die de school heeft. Een modern gebouw dat door opzet, vormgeving, materiaalgebruik en openheid een uitdagende en inspirerende omgeving voor leerlingen vormt. Aandachtpunt is de organisatie van tijdig genereren van de input tijdens de stappen in het proces dat door de strakke planning soms onder druk kwam te staan.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Neutraal Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Helemaal niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
transparantie: buiten is binnen, binnen is buiten. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Het gekozen systeem waarborgt optimale ventilatie.
Thermisch comfort Technisch zijn we uitermate tevreden, op dit moment wordt er volop ingeregeld en hebben we een volledige cyclus van seizoenen achter de rug.
Visueel comfort Licht, ruimte en keluren geven een rustig beeld en scheppen een prettige werkomgeving. We laten zien wat de school te bieden heeft. Praktijklokalen op de benedenverdieping. Door de twee ingangen is er een grote toegankelijkheid gecreëerd. De doorloopbaarheid is groot; een school van en voor Winterswijk.
Akoestisch comfort Er is een goede demping van geluid, met1300 leerlingen in het pand is toch rust en regelmaat gewaarborgd.
Materialisatie De prijs kwaliteit verhoduing is prima. Duurzaamheid van producten is voor onderwijsgebruik goed. Er is uitdrukkelijk voor een bijzondere vormgeving gekozen. Deze is spraakmakend en mede noodzakelijk als eerste aanzet voor de herontwikkeling van het gebied. Architect en de samenwerkende partijen zijn daarin prima geslaagd binnen het gestelde financiële kader.
Energieprestatie De warmtewisseling en de mechanische ventilatie zijn een optimale combinatie.
ICT Het hele gebouw is prima voorzien van wifi.
Flexibiliteit Ruimtes zijn te veranderen, in vakanties zijn aanpassingen simpel te verrichten.
Uitbreidbaarheid niet van toepassing
Toegankelijkheid We hebben een brede school voor het hele dorp. Daarnaast zijn via de trappenhuizen de afdeling goed bereikbaar.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zowel de openbare biblitheek als Skills maken gebruik van ons gebouw. Aan de lokalen grenzen de zelfwerkzaamheidsruimtes voor multifunctioneel gebruik. Multifunctionaliteit is een belangrijk uitgangspunt geweest ook gezien de exploitatie maar ook i.v.m. toekomstbestendigheid. Er is duidelijk de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen bijvoorbeeld de te verwachten krimp voor deze regio.
Exploitatiekosten 61 euro per m2 incl schoonmaak en energie.
transparantie: buiten is binnen, binnen is buiten. transparantie: buiten is binnen, binnen is buiten. Er zijn lichte werkplekken gecreëerd met zicht op buiten. daarnaast is er van buiten ook goed zicht op wat binnen gebeurd.