Projectgegevens

Opdrachtgever CvB CSG Het Streek
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 830 / 1.200
BVO (nieuwbouw/verbouw) 12.469 m2 bvo / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 10.875 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1.594 m2 bvo
Overige activiteiten sport
Medegebruikers van het gebouw geen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project september 2006
Datum bouwkundige oplevering 19-07-2012
Ingebruikname project 20-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC onderwijs: 1,19 EPC Sport: 1,49

Bouwpartners

Architectenbureau LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag
Overige ontwerpers en adviseurs Kleissen & Partners, Hengelo (project- en bouwmanagement)Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra, Utrecht (constructie)Verweij Raadgevend Technisch Bureau; Oosterhout (installatieadviseur)Cauberg Huijgen Zwolle (brandveiligheid/ akoestiek)
Aannemer(s) Trebbe Oost & Noord, ZwolleKuijpers, Arnhem (W/E installateur)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 16.356.000
Type aanvullend bedrag inbreng gemeente brede VMBO/ Kenniscampus
Bedrag € 2.588.000
Aangewend voor algemene ontwikkeling en vormgeving brede VMBO en Kenniscampus
Type aanvullend bedrag subsidie Vitaal Gelderland; duurzaamheid
Bedrag € 100.000
Aangewend voor deel van WKO investering/ EPC verlaging
Type aanvullend bedrag Eigen bijdrage school
Bedrag € 700.000
Aangewend voor WKO/ PV panelen/ fietskelder/ flexibilteit indeling
Totale stichtingskosten € 19.744.000

Motivatie

VAN ONDERWIJSVISIE NAAR GEBOUWCSG Het Streek heeft aan de Zandlaan een nieuwe school gebouwd om leerlingen voor vmbo, mavo en praktijkonderwijs goed te kunnen huisvesten. De sterke eigenschappen van Het Streek zijn kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Deze eigenschappen zijn in de nieuwe school samengevoegd en uitgebouwd. Het gebouw is zo opgezet dat de schaalvoordelen van een grote school zoals exploitatie en ruimtegebruik worden gecombineerd met een kleinschalige opzet. De school bestaat uit vier afdelingen met ieder een maximumgrootte van 250 leerlingen. De brugklasleerlingen en de leerlingen van het praktijkonderwijs hebben hun eigen afdeling. Daarnaast is er een aparte afdeling voor de beroepsgerichte leerwegen (bbl en kbl) en de mavo. Zo heeft iedere leerstroom een eigen veilige thuisbasis. Iedere afdeling heeft een soortgelijke opbouw: twee of drie instructieruimtes (lokalen) die zijn gegroepeerd rond kleinschalige leerpleinen: de leerateliers. In het hart van de school, op de eerste etage, ligt het loopbaancentrum. Daar zitten alle functionarissen die een rol spelen in de begeleiding van de leerlingen, zoals loopbaanbegeleiders, remedial teachers, de zorgcoördinator, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, etc.TOEKOMSTBESTENDIGHEIDHet Streek is een multifunctioneel complex. Zo heeft het atrium meerdere functies: entree- en ontvangstruimte, kantine, theater en grand café. Het grote voordeel van één gebouw is ook dat de leerlingen van de verschillende opleidingen gebruik kunnen maken van de praktijkruimtes, de werkplaatsen, het theater, het grand café en de dansstudio.Volledige scheiding tussen drager en inbouw maakt het voor de toekomst mogelijk dat bijna alle ruimten flexibel zijn in te delen en aanpasbaar zijn om de steeds veranderende ruimtevraag van het onderwijs te kunnen accommoderen. Ook de grote sporthal is flexibel door tussenwanden die op een eenvoudige manier opgesplitst kunnen worden in drie aparte zalen.VERBONDENHEIDHet Streek bestaat uit een hoofdgebouw en een sporthal. Daartussenin ligt het schoolplein met de entree, net een dorpsplein waar de leerlingen graag hun pauzes doorbrengen.De nieuwbouw van Het Streek ligt aan het begin van de Kenniscampus, de onderwijs campus van Ede. Diverse onderwijsinstellingen, van vmbo tot en met hbo, liggen nu binnen handbereik en dat is erg handig in verband met de intensieve samenwerking tussen de onderwijsinstellingen.HET PROCESDe nieuwbouw is gerealiseerd middels het bouwteam PLUS-model. De uitvoerende partijen zijn middels een EU aanbesteding medio VO-fase geselecteerd en hebben zich vooraf geconformeerd aan het taakstellend budget. Door in de selectie- en gunningsfase sterk te focussen op ervaring met bouwteamconstructies zijn hierop de betrokken partners geselecteerd. Omdat de projectkaders vooraf bij alle betrokken partijen eenduidig middels een projectplan bekend waren en onderdeel vormden van het contract is er een solide basis gelegd voor een heldere samenwerking waarbij vanaf het begin de neuzen dezelfde kant opstonden. Naast bovenstaande was het van belang om proactief te werken aan een gezonde en prettige teamgeest waardoor er een grote mate van betrokkenheid en vertrouwen in het team ontstond. Door de goede samenwerking met betrokken partijen zijn we ver weg gebleven van hetgeen door risicomanagement opgelost c.q. voorkomen zou moeten worden. Het proces verliep hierdoor ondanks alle spelregels die waren meegegeven, uiteindelijk vrij informeel omdat partijen elkaar gedurende het proces beter leerden kennen en er een prettige en open communicatie ontstond van betrokken partners. Met deze basis en prettige vorm van samenwerking is het zelfs mogelijk gebleken om ondanks taakstellende budgetten en te volgen procedures de nodige flexibiliteit te hebben in het proces en zelfs forse planwijzigingen en onvoorziene omstandigheden zonder vertragingen of budget overschrijdingen konden worden opgelost.

Gebruikerservaringen

‘Dit gebouw maakt je vrolijk door de veelkleurigheid. Die staat symbool voor de samenstelling van de schoolbevolking. In een tolerante en open sfeer leven hier leerlingen samen uit alle milieus en met diverse culturele achtergronden en dus met een veelsoortige identiteit. De openheid wordt nog eens benadrukt door de transparantie van het gebouw.’Jan Haasjes, directeurVeelzijdig gebouw‘Het gebouw is uitstekend en zeer veelzijdig. De leerlingen kunnen gebruikmaken van alle accommodaties die er zijn. Ze kunnen dus van alles leren. En dat zie je ook gebeuren. De leerlingen krijgen interesse in de dingen die worden aangeboden. Dat is heel positief in deze school.’Johan Groeneveld, conciërgeGeen muren‘De school is heel erg leuk en heeft mooie kleuren. Alles is nieuw en het is gezellig, vooral omdat er geen muren staan. Er is veel glas. Je kijkt elkaar meer aan. Je hebt zo meer contact met elkaar.’Een leerling

Leerpunten opdrachtgeverschap

Eigenaarschap creërenHet is van belang om in het ontwerpproces alle gebruikers te betrekken. In dit intensief traject stonden onderwijsvisie en de vertaling daarvan naar het gebouw centraal. Afdelingen konden binnen afgesproken kaders hun eigen vleugel inrichten. Er was veelvuldig contact tussen teams, bouwmanagement en architect die alles vertaalde. Dankzij de terugkoppelingen voelen de teams zich echt eigenaar van hun afdeling. Tevens is het gelukt om de eenheid in deze verscheidenheid te handhaven. Op elke afdeling zijn de instructieruimtes gegroepeerd rond kleinschalige leerateliers. Ervaren bouwmanagers essentieelHet is belangrijk als schoolorganisatie om ervaren bouwmanagers in te huren voor het bouwproces. De constructie was als volgt: een stuurgroep, bestaande uit bestuurder, directeur en bouwmanagers. Zij stuurden strak op budget, planning en kwaliteit. Het resultaat daarvan was een tijdige oplevering en realisatie van het gebouw binnen het beschikbare budget. Daaronder functioneerde het bouwteam, bestaande uit bouwmanagers, aannemersbedrijf, architect, installatiebedrijf, ingenieur, constructeur en directeur van de school als bouwcoördinator.Investeren in contactenDoor intensief contact met vertegenwoordigers van de gemeente op diverse niveaus is een zeer constructieve en positieve samenwerking ontstaan. Investeren in deze contacten is van groots belang.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Neutraal
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -