Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling afd. huisvesting
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 400 bij start 2011 huidig 530 / 600
BVO (nieuwbouw/verbouw) 800 / 7611
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7311
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1100
Overige activiteiten Horeca keuken, restaurant, repro afdeling, conferentie zalen, chill out, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf
Medegebruikers van het gebouw Ludens kinderdagverblijf Mus&Mees en buitenschoolse opvang de Globetrotters.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 03-10-2011
Ingebruikname project 19-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) Energie label A

Bouwpartners

Architectenbureau Snelder architecten Naarden
Overige ontwerpers en adviseurs Arcadis adviseurs ArnhemKrabbendam-Boerkoel konstruktieburo SoestMaar! Bouwmanagement Hilversum
Aannemer(s) Van Norel Bouw Epe

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 6.646.627,--
Type aanvullend bedrag buitenschoolse opvang en kinderdag verblijf
Bedrag 871.429,--
Aangewend voor realisatie
Type aanvullend bedrag schoolbestuur (NUOVO) en opdrachtgever (DMO)
Bedrag 505.811,--
Aangewend voor dakisolatie (energie bespaarende maatregel) binnenmilieu (kwaliteit)
Type aanvullend bedrag opdrachtgever (DMO)
Bedrag 200.000,--
Aangewend voor buitenterrein vijver en verdiepte fietsenstalling
Totale stichtingskosten 8.223.867,--

Motivatie

Onderwijsvisie; mede door de uitstroom van leerlingen uit Utrecht met als gevolg inkrimpende scholen is er een Taskforce opgericht om onderwijsvisie te koppelen aan behoud van leerlingen in eigen gemeente. Door de fusie van twee scholen, Centraal College en het Vader Rijn College ontstond er een basis voor een nieuwe school op een bestaande locatie. De beide scholen hebben een geheel nieuwe visie geformuleerd om zo de interesse voor het VMBO weer te creëren bij de toekomstige leerlingen en deze te blijven motiveren tijdens de gehele studie periode. Het gedateerde schoolgebouw diende een frisse en uitnodigende uitstraling te krijgen waarbij de nieuwsgierigheid en diverse optionele toekomstkansen van de leerlingen gevoed en geïnspireerd zou worden. Om de diversiteit van keuzes en ontwikkeling voor de leerlingen toegankelijker te maken is de oorspronkelijke structuur van het gebouw verlaten. Er is een afwisseling gemaakt tussen lokalen voorzien van veel glas en diverse grotendeels te openen wanden, overlegplekken, studie- en pauzeruimtes waardoor een dynamisch en vloeiend geheel ontstaat van ruimten en daglicht. In de vloeren zijn grote vides gemaakt, zodat een driedimensionale ruimte is ontstaan. De leerlingen hebben recht op een plaats in de maatschappij. Dit lukt beter als ze hun diploma halen en plezier hebben in hun leven. Zij kunnen dat bereiken als ze levensecht onderwijs krijgen en worden aangesproken op hun talent. Daarnaast is het belangrijk dat ze in een fijne en veilige omgeving opgroeien, dat ze leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan en trots kunnen zijn op school en gebouw. Het bieden van onderwijs waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan wordt mede ondersteund door de verscheidenheid aan praktijk mogelijkheden. In het gebouw is ruimte gecreëerd voor de traditionele praktijk vakken zoals houtbewerking en metaalbewerking, daarnaast is er een kapsalon, winkel, horeca keuken met restaurant, conferentie zalen en een repro afdeling. In het gebouw is tevens gehuisvest een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De samenwerking met het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, het restaurant, de verhuur capaciteit van conferentie zalen en de professionele repro afdeling die het drukwerk voor diverse VMBO scholen verzorgd en partijen van buitenaf is de mogelijkheid gecreëerd om de leerlingen stage te laten lopen onder eigen dak. In de school zijn diverse leerpleinen verwerkt die het zelfstandig leren mogelijk maakt en waarin de ict voorzieningen zijn geïntegreerd. Er is ook aandacht aan het buitenterrein besteed om de school te laten opnemen in de omgeving zonder te veel hekwerken maar toch begrensd. Hiervoor is een vijver gemaakt en een groenstructuur toegevoegd. Deze oplossing is letterlijk grensoverschrijdend. Een deel van het aangrenzende terrein, eigendom van de gemeente is hiervoor aangepast, hiervoor was intensieve samenwerking met de gemeentelijke dienst noodzakelijk. De fietsenstalling is verdiept aangebracht zodat dit het beeld van openheid en ruimte niet beperkt.In een proces tijd van 2 jaar is het mogelijk geweest om een school met teruglopende leerlingaantallen om te turnen naar een school die midden in de samenleving staat met een nog steeds groeiend aantal leerlingen.

Gebruikerservaringen

Een imposant gebouw in de wijk, fijn om in te werken, er zijn nog kleine probleempjes maar uiteindelijk staat hier een pracht van een school die erg transparant is, kortom een ruim gebouw, transparant, fijn om in te werken.Een vrolijk gebouw om te zien, van binnen warme kleuren en veel licht. klimaatbeheersing vraagt gewenning samen met de niet te openen ramen.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Door het onderkennen van de problemen die waren ontstaan door de terugloop van het aantal leerlingen en het definiëren van een toekomst visie, is de basis gelegd voor het traject. Het samenvoegen van twee scholen die hierbij hun eigen identiteit hebben losgelaten om gezamenlijk een nieuwe identiteit te kunnen opbouwen is cruciaal geweest in het slagen van de samenwerking. Wij als opdrachtgever hebben in deze de rol op zich genomen van financier en bouwheer. De intensieve samenwerking met het schoolbestuur "stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht" NUOVO, heeft er voor gezorgd dat in het korte tijdsbestek wij elkaar hebben versterkt en aangevuld. Het korte proces van initiatief tot ingebruikname is alleen maar mogelijk geweest door de het snelle en daadkrachtige optreden van de gevormde stuurgroep bij het nemen van beslissingen.Het inzien van de noodzaak tot samenwerking en het oog houden voor elkaar hebben de partijen als uitermate prettig ervaren. Het feit dat de beide scholen bereid waren om hun eigen visie los te laten en samen te werken aan een nieuwe visie heeft ruimte gecreëerd tot overleg en een geheel nieuwe school opgeleverd.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Neutraal
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Belangrijk Neutraal
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
Herkenbaarheid in de buurt. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Concept frisse scholen is toegepast.
Thermisch comfort -
Visueel comfort De uitstraling is fris van kleur opzet en uitdagend van vormgeving. Extra daglicht toetreding maakt de school lichter en visueel toegankelijker.
Akoestisch comfort -
Materialisatie Openheid door veelvuldig glas gebruik, uitnodigende kleurstelling aula en rustgevende neutrale kleuren en materialisatie in overige verblijfsgebieden.
Energieprestatie -
ICT Basis voorzieningen en digiborden zijn geïmplementeerd, uitbreiding wordt gefaseerd
Flexibiliteit Gezamenlijk gebruik van open leerpleinen door BSO en school.
Uitbreidbaarheid Er is rekening gehouden om in de toekomst uit te kunnen breiden met een sportzaal op het dak van de school.
Toegankelijkheid Buitenterrein met verdiepte fietsenstalling en aangrenzend door vijver is uitnodigend om te betreden, binnen signing is helder en duidelijk.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Horeca met restaurant is op gezette tijden toegankelijk voor de buurt, kdv en bso is geïntegreerd, over en weer worden er bezoeken afgelegd in de vorm van koken, stage plekken en presentaties.
Exploitatiekosten -
Herkenbaarheid in de buurt. Uitstraling: de metamorfose van het gebouw heeft een grote toegankelijkheid te weeg gebracht en er voor gezorgd dat leerlingen en docenten weer trots zijn op hun school en het gebouw.