Projectgegevens

Opdrachtgever Dunamare Onderwijsgroep
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Christian Richters, Harry Cock

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 757 / 950
BVO (nieuwbouw/verbouw) 10.500 m2 (school) + 1.700m2 (sportzalen) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs NVT
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1700 m2
Overige activiteiten sporten (overdag 90% school gebruik, 10% andere school, 's avonds verenigingen) bijeenkomsten in de aula
Medegebruikers van het gebouw Paulusschool en Sport Recreatie Onderwijs Haarlem voor de sportzalenbasisschool de Ark en de gemeente Haarlem en de buurt

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005 architecten selectie gestart, februari 2006 mecanoo gekozen
Datum bouwkundige oplevering 17-12-2010
Ingebruikname project 03-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,10

Bouwpartners

Architectenbureau Mecanoo architecten bv te Delft
Overige ontwerpers en adviseurs Constructeur ABT bv, Delft Adviseur E- en W-Installaties DHV, Zaandam Adviseur Bouwfysisch /akoestiek/ brandveiligheid DGMR Raadgevende ingenieurs bv, Den Haag Wayfinding ontwerper, Wim Schermer, Rotterdam Projectmanagement BBN adviseurs, Houten
Aannemer(s) bouwkundig, Lokhorst bouw & ontwikkeling, BeverwijkW-installateur, Dekker van Geest, Monster E-installateur, Schulte Lestraden, Lisse

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs opgesteld uit de verordening en financien uit opbrengstlocaties van Gemeente
Type aanvullend bedrag Investeringsbudget gemeente Haarlem
Bedrag 18.707.491 (excl. btw) 22.261.914 (incl. btw)
Aangewend voor duurzame investeringen
Type aanvullend bedrag Pralo subsidie
Bedrag 1.459.625 (excl. btw) 1.736.953 (incl. btw)
Aangewend voor duurzame investeringen en onderwijskundige vernieuwingen
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage Dunamare
Bedrag 1.721.941 (excl. btw) 2.049.109 (incl. btw)
Aangewend voor Energiebesparende maatregelen (duurzame investeringen)
Totale stichtingskosten 21.888.328 (excl. btw) 26.047.110 = 2.480 p/m2 (incl. btw)

Motivatie

VAN ONDERWIJSVISIE NAAR GEBOUWLeergebieden voor onder- en bovenbouw.Meer samenhang tussen theorie en praktijk.Transparantie voor veiligheid, om leerlingen elkaar te laten zien wat zij kunnen en om de buitenwereld te tonen hoe goed leerlingen van de school presteren.Etalages voor enthousiasmeren medeleerlingen en om te laten zien wat een leerling kan of waar een leerling mee bezig is.Kleinschaligheid binnen de school om zo te zorgen voor een warme leersfeer. Iedereen kent elkaar in een overzichtelijke ruimte.Frisse heldere kleuren en mooi materiaalgebruik, waarmee de leerlingen en personeelsleden gerespecteerd worden, met het effect dat zij zichzelf ook respectvol gedragen.Uitstraling (groen, kleinschalig, divers, zorgvuldig) past bij de visie en geeft de school ook een plek in dat deel van de stad.De prachtige school doet het vooroordeel over het vmbo teniet (merkbaar bij open dagen en bezoekers).TOEKOMSTBESTENDIGHEIDIn draagconstructie (kolommen). In installaties (compartimentering).In gevel (extra draaiende delen voor alternatieve opdelingen).Uitbreiding: extra verdieping op strip A is een mogelijkheid (trapgat is nu dakluik).Inkrimping: praktijk heeft bewezen dat delen afzonderlijk gebruikt kunnen worden door derden.VERBONDENHEIDHet gebouw straalt een gastvrije vriendelijkheid uit.Door een gebiedsontwikkeling te stimuleren en de school onderdeel te laten zijn van een complex met sport, zal de school (straks) goed zichtbaar zijn voor buitenstaanders.Zichtbaarheid naar omgeving: het gebouw heeft naar alle zijden een gezicht: het spoor, het park en de entree van het gebied.Etalagefunctie naar omgeving door grote glaspuien, zodat je kunt zien waar de leerlingen mee bezig zijn.Park en stal openstellen voor publiek. Het restaurant en winkeltje openstellen voor publiek.PROCESAlle personeelsleden waren actief betrokken bij het ontwerpen en later bij de bouwfase middels werkgroepen.Veelvuldig praten met en luisteren naar buurtbewoners die de school op deze plek geen goed idee vonden, hierdoor is de basis van het uiterlijk van het gebouw gevormd (park dat over het gebouw heen gelegd wordt, laag aan parkzijde, hoog aan spoorzijde)Er was een medewerker aangesteld (0.5 wtf) om de nieuwbouw te begeleiden met name gericht op installaties en inventaris.Het ontwerpteam was hecht met elkaar verbonden, het was belangrijk dat schoolvertegenwoordiging onderdeel van ontwerpteam was.

Gebruikerservaringen

Een leerling van het Sterren College komt voor het eerst de school binnen, staat met open mond in de aula en zegt: "Oh, is dit echt onze school?"Een leerling van een basisschool uit groep acht bezoekt onze school en zegt:"Ik wil naar deze school. Tjee, wat jammer dat ik een atheneum-advies heb".Samen met een deel van het brugklasteam wordt bekeken hoe een leergebied ingericht kan worden, dat belooft best een puzzel te worden.Voor het eerst komt het team in een leergebied dat af is."Yeah, wat prachtig, dat wij hier voortaan gaan werken! Wat een licht. Moet je kijken: een eigen toiletgroep een eigen docentenwerkplek." De hele groep staat letterlijke te dansen en te springen. Het inrichten was zo gebeurd, problemen zag men niet meer.Met het leerlingenaantal van de school gaat het niet goed.Het bestuur loopt door de school, die bijna opgeleverd kan worden en zegt:"deze school wordt een geduchte concurrent voor de scholen in de omgeving, wat een uitstraling".Het bestuur heeft gelijk gekregen. De voorbije tweejaren is de instroom in de brugklas bijna verdrievoudigd.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Wij hadden het onderwijskundig concept van te voren duidelijk voor ogen en hetzelfde gold voor de aanvullende pedagogische- en didactische 'wensen', dat gaf een concrete richting aan de gesprekken met elkaar en met de architect en later de bouwer.Organiseer de overleggen in de ontwerpfase tussen de gebruikers en de architect heel strak. Maak duidelijk wat de rollen en wat de verantwoordelijkheden zijn. Geef van te voren aan wie besluit en geef de beperkingen aan in ruimte en geld. Werk alleen met concepten die uitgewerkt zijn en kom niet tussentijds met aanpassingen, dat werkt naar de gebruikers toe verwarrend en het frustreert de architect.Neem de installaties vanaf het begin mee in het ontwerpproces (luchtbehandelingskasten blijken heel veel ruimte nodig te hebben etc.).Betrek leerlingen bij het ontwerpen (wij hebben dat gedaan bij aula en pleinen, dit had beter gekund).Betrek de leerlingen in een vroege fase bij het daadwerkelijk bouwen. Wij hebben rondleidingen tijdens de bouw georganiseerd en met de horeca-afdeling lunches verzorgd voor de bouwers. Hierdoor zagen de bouwers dat zij voor kinderen werkten.Probeer in de begroting zo min mogelijk open posten op te nemen, uiteindelijk moet er toch beslist worden en kan dat beter direct gedaan worden.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Neutraal Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Neutraal Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
de relatie tussen school en omgeving c.q. buurt Belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Geen opmerkingen.
Thermisch comfort Enkele lokalen aan de buitenrand van school zijn bij flinke kou lastig in te regelen.
Visueel comfort Op dit punt is een topprestatie geleverd. Het gebouw is zeer transparant en kent handige zichtlijnen.
Akoestisch comfort Geluid van buitenaf komt amper binnen. De trein naast de school hoor je niet. In de school is de isolatie ook enorm goed. Zeker opvallend bij de bouwafdeling en het restaurant.
Materialisatie De prachtige stenen, de mooie groene hellingen, de groene wand, de mos sedum-daken en binnen: de gebogen wanden, het mooie hout en het kleurgebruik zetten een gebouw neer dat meer is dan een schoolgebouw.
Energieprestatie De WKO zorgt voor een energiezuinig gebouw. Er is in het proces bezuinigd op centraal aangestuurde zonwering en verlichting en er zijn close-in boilers. Dat is achteraf gezien jammer.
ICT De school zat toen nog net in de fase van bekabelen en niet in netwerken met wifi.
Flexibiliteit Er is tijdens de ontwerpfase een ander soort opleiding (ISK) toegevoegd aan de school en toen zijn andere (klassikale) lokalen ingricht, idem met inwoning van een andere school. Dit ging moeiteloos.
Uitbreidbaarheid Niet aan de orde, maar er is wel een mogelijkheid tot uitbreiding op strip A.
Toegankelijkheid De ingang kan duidelijker gemarkeerd worden. Het terrein is echter nog niet gereed, er komen nog meer gebouwen op het terrein.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) De aula wordt graag gebruikt voor bijeenkomsten en vergaderingen door ons zelf en door de gemeente en voor uitvoeringen van een basisschool.
Exploitatiekosten In vergelijk met de vorige gebouwen is hier 'winst' gemaakt.
de relatie tussen school en omgeving c.q. buurt Op een enkele buurtbewoner na, is de buurt zeer te spreken over de uitstraling naar de omgeving.