Projectgegevens

Opdrachtgever gemeente Oisterwijk i.s.m. partners waaronder stichting BOOM (schoolbestuur basisschool de Tovervogel)
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 330 / in m2: 2500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3427 / 851
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2500
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1778
Overige activiteiten sport, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, kantoor stichtingsbestuur basisscholen Oisterwijk
Medegebruikers van het gebouw Sportbedrijf gemeente Oisterwijk, Kinderopvang Humanitas, Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk, stichting BOOM (overkoepelend orgaan bijzondere scholen in oisterwijk)

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 20-12-2011
Ingebruikname project 29-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,684

Bouwpartners

Architectenbureau DAT architecten, Tilburg
Overige ontwerpers en adviseurs W/E adviseurs, EindhovenUticon, EindhovenAdviesbureau Tielmans, EindhovenElings Landschapsarchitecten, Heeswijk-DintherLaride, Veldhoven
Aannemer(s) Vannel Bouwbedrijf, Eindhoven (failliet)Gebroeders van Stiphout, st. Oedenrodevan Dijnsen installatiewerken, BredaHoppenbrouwers elektrotechniek, Udenhout

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 4.493.050
Type aanvullend bedrag subsidie ministerie van OC&W (stimuleringsregeling brede scholen)
Bedrag 500.000
Aangewend voor realiseren combinatie van renovatie en nieuwbouw om tot brede school te komen
Type aanvullend bedrag subsidie provincie Noord Brabant
Bedrag 160.000
Aangewend voor realiseren van een duurzame, frisse en groene school
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 5.153.050

Motivatie

Onderwijsvisie: - In de Brede School Waterhoef is een natuurlijke levensloop verwerkt. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het oude monumentale klooster, in het nieuwe gebouw bevinden zich de lokalen voor de basisschool en de gymzaal. De peuterspeelzaal ligt in de verbindingsgang tussen beide gebouwen en vormt zo letterlijk de verbinding en opstap van kinderdagverblijf naar basisschool. De buiten schoolse opvang bevindt zich ook letterlijk net buiten de school: het is direct naast de bovenstaande gebouw gesitueerd in het oude kopgebouw van de voormalige school.- Duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de aarde is een onderdeel van onze kijk op de wereld. Met betrekking tot het project natuur hebben de partners van de Brede School zich uitgesproken voor een uitdagende en natuurlijke omgeving. Dit heeft geleid tot het realiseren van een natuurleerdak op het verbindingsgedeelte tussen het oude klooster & de nieuwe school en het inrichten van een buitenruimte, die kansen biedt voor bewegen in een natuurlijk omgeving. Ook heeft het gebouw ingebouwde nesten voor gierzwaluwen en vleermuizen en schooltuinen.- Brede School de Waterhoef is een Frisse School klasse B. Het draadloze sensornetwerk van Make-More-Sense maakt dat iedereen in de school, ook leerlingen, kunnen volgen of de school op een bepaald moment ook daadwerkelijk fris is.Toekomstbestendigheid:- De school heeft een speciaal ventilatieconcept. Via speciale ventilatieroosters in de kozijnen van ieder klaslokaal komt er direct frisse lucht van buiten naar binnen (eventueel verwarmd over ribbelbuizen). Daarom is een verlaagd plafond niet nodig. Dit nieuwe concept kan tientallen jaren mee. - De school heeft schuifwanden tussen de klassen en van de klassen naar de gang. Dat maakt het mogelijk onderwijsruimten aan te passen aan toekomstige onderwijsontwikkelingen.Verbondenheid:In de opzet van de Brede School staat verbinden centraal:- Het gebouw verbindt letterlijk oud (het monumentale klooster en het kopgebouw van de oude school) met nieuw (de nieuwbouw waarin de basisschool en gymzaal zich bevinden)- Het gebouw verbindt jonge met oudere kinderen door in één gebouw samen te werken, te vieren en te spelen.- Het gebouw verbindt alle medewerkers in het brede schoolgebouw door een gezamenlijke teamruimte: hiervoor is de oude kapel van het monumentale klooster getransformeerd tot de gezamenlijke teamruimte met plekken om te relaxen en te overleggen.- Het gebouw verbindt de school met de wijk door onder andere het uitdagende speelplein ook buiten schooltijd open te stellen. Daar maakt de wijk graag gebruik van!- Het gebouw verbindt lokale partners met de school: Om een frisse en groene school te realiseren en te blijven is en wordt regelmatig deskundigheid van de directe omgeving opgezocht: het lokale biodiversiteitsteam (B-team) en de lokale IVN leden.De bijgevoegde foto's zijn van DAT architecten, TilburgProces- Het proces is heel belangrijk geweest. In het gebruikersoverleg zaten de gemeente en partners van de toekomstige Brede School niet alleen aan tafel met de architect van het gebouw en de landschapsarchitect maar ook met de GGD, het Astmafonds (nu: Longfonds), de provincie Noord-Brabant, adviseurs op het terrein van duurzaamheid en tenslotte partners uit de lokale groene wereld. Dat kostte behoorlijk wat tijd en afstemming maar het resultaat mag er zijn.

Gebruikerservaringen

leerling uit groep 8:"onze school is supermooi, mooie lokalen en een leuk speelplein. Onze school is bijzonder omdat we een frisseluchtsysteem hebben, je merkt heel duidelijk het verschil. Aan onze school zijn heel veel dingen bijzonder zoals: de kapel die aan de school verbonden is. Onze school is gewoon super leuk en bijzonder".Schoolleider:"Onze school is een parel in de wijk en het dorp. Geweldige uitstraling, goede combinatie van oud en nieuw, duurzaam gebouwd. Het is ruim opgezet, een goed leerklimaat voor de leerlingen dankzij het Frisse School Concept. Ouders en bezoekers leid ik met gepaste trots door de school".Schoolbestuur:"Het gebouw nodigt uit tot ontmoeten, het samen delen van ruimtes. Het bestuurskantoor van de stichting Boom (overkoepelend orgaan van het bijzonder onderwijs in Oisterwijk) is gevestigd op de bovenverdiepping van het kloostergebouw. Daar zit een aantal dagen per week ook de Brede School Coördinator, de coördinator van het samenwerkingsverband en een steunpunt voor opvoeding van jeugd. Men vindt elkaar makkelijk in dit gebouw".

Leerpunten opdrachtgeverschap

- Organiseer deskundigheid: Het bleek in ons project in eerste instantie moeilijk om het begrip "duurzaam" handen en voeten te geven. Door het zoeken van samenwerking met het project "Frisse Scholen" van de provincie Noord-Brabant is deskundigheid vrijgekomen en is bijvoorbeeld het GPR systeem voor de gezamenlijke duurzame ambitie van partners als tool geïntroduceerd.- Stel een duidelijke projectstructuur en kaders op: In een brede school zitten meerdere partners die samen met de gemeente tot een gezamenlijk gebouw moeten komen. Dan is het belangrijk om een duidelijke projectstructuur (in ons geval ondersteund door een door de gemeente vrijgestelde procesmanager) te hebben en (financiële) kaders waarbinnen partners zich kunnen bewegen. Zo houd je energie in het project en kanaliseer je die energie.- Betrek de lokale omgeving: In Oisterwijk had het begrip Brede School door een lange geschiedenis een negatieve lading. Door informatieavonden in de buurt, een klankbordgroep van buurtbewoners, huis- aan huisnieuwsbrieven en door het betrekken van lokale organisaties bij de bouw is het draagvlak aanzienlijk vergroot.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Neutraal
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit inregelen kost meer tijd dan gedacht
Thermisch comfort -
Visueel comfort veel transparantie
Akoestisch comfort uitstekende oplossingen
Materialisatie veel duurzame elementen
Energieprestatie eerste cijfers zijn positief
ICT kopieer verbinding school/kantoor is nog een wens
Flexibiliteit geeft veel mogelijkheden maar de schuifwanden zijn zwaar
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid toegangsdeur (draaideur) is niet altijd handig
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) gezamenlijke ontmoetingsruimten worden door alle partners gebruikt
Exploitatiekosten we ervaren behoorlijke "winst" in vergelijking met de oude gebouwen.
- -