Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Dantumadeel/De Wingerd chr. school voor SO en VSO
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 198 / 225
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4100 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw KEDC (kinderdagcentrum) Talant

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 12-10-2010
Ingebruikname project 01-12-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC 0,86

Bouwpartners

Architectenbureau Kristinsson Deventer
Overige ontwerpers en adviseurs bouwmanagement; Lindhorst te Hoogeveenkonstruktie: Wassenaar te Harenadv. installaties: Deerns te Groningen
Aannemer(s) Jorritsma Bouw te Bolsward

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 5.649.500,- excl BTW
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten niet ingevuld

Motivatie

Een school als een grote patiobungalow!Een gebouw voor kinderen van het speciaal onderwijs vraagt een iets andere benadering dan een reguliere school. Openheid, transparantie en samen zijn en doen, zijn van groot belang voor onze onderwijsvisie, maar wilden we anders vertaald zien. Ondanks de grootte van het gebouw (4100 m2) wilden we alle les- en therapieruimten op de begane grond gesitueerd hebben. Een duidelijke en heldere ontsluiting en een herkenbaar afgebakend lesdomein zijn voor onze kinderen belangrijk voor het gevoel van geborgenheid en veiligheid. Het is daarom niet wenselijk om de centrale ruimten te mengen met lesruimten. De architect heeft dat vertaald in drie gebouwvleugels waarvan de middelste alle gemeenschappelijke voorzieningen en therapieruimten bevat. De drie vleugels zijn verbonden door een glazen corridor die mooie inkijkjes in de vleugels en de patiotuinen biedt.De lokaalpuien zijn van glas en voorzien van vitrines en kasten. Die afscheiding geeft een mooie balans tussen openheid en geborgenheid. De lokalen, de brede gangen met veel licht, de intieme patio's, de tuinen rondom, de glazen verbindingscorridor, de centrale aula met toneel, geven dit gebouw de gewenste openheid zonder dat het eigen domeingevoel verloren gaat. Open, helder en geborgen zijn belangrijke kenmerken van onze onderwijsvisie op gebouwniveau. Het ontwerp sluit daar mooi op aan en laat goed zien wat een gebouw kan doen voor het onderwijs.Verbondenheid met maatschappelijke partners:De verbondenheid met onze uitstroom adressen (maatschappelijke partner) waar onze leerlingen naar toe uit stromen zit hem vooral in het stuk kwaliteitsverbetering. Wij zijn nu veel beter in staat om aan te sluiten bij de instroom criteria van onze partners. Er is ruimte om alle vormen van 'zelfstandigheid' beter te trainen. Dit heeft te maken met verhogen van kwaliteit van technisch en agrarisch onderwijs. Verzorging maar ook simuleren van de woonsituatie waarbinnen onze leerlingen terecht komen. Kortom: veel beter aan kunnen sluiten op de instroom criteria. Aan de andere kant maken we meer gebruik van de expertise aan de instroomkant van onze ketenpartners. In de school zit namelijk ook een KEDC (kinder dag centrum) van Talant. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars capaciteiten, onze programma's beter op elkaar af kunnen stemmen en toekomstige leerlingen al vast en veel beter kunnen laten wennen/proeven aan een school omgeving.Wij bevelen ons gebouw aan voor de scholenbouwprijs 2013 omdat: het een geslaagd voorbeeld is van een gebouw voor kinderen van het speciaal onderwijs waarin helderheid, de verbinding van de leeftijdsgroepen, de integratie van lesruimten en buitenspeelplaatsen, samengaat met een open en transparante opzet waarin alles haar eigen plaats heeft, zonder door elkaar te lopen.

Gebruikerservaringen

Leerkracht al 30 werkzaam bij dezelfde werkgever: ik krijg er gewoon een boost van, ik krijg echt weer veel meer zin in mijn werk. Zoveel licht en zoveel ruimte om je heen. Het heeft allemaal een positieve uitwerking op mijn instelling.Leerling:Wat een ruimte en een mogelijkheden om lessen te volgen en wat een mooi groot plein. techniek hebben we veel meer ruimte en kunnen we veel meer dingen doen en maken. Wij vinden het gezelliger op school geworden.Directie: het gebouw is transparant, transparant zoals het hele lesgeven ook moet zijn. De gangen zijn ruim, er komt veel daglicht binnen en het gebouw nodigt van binnen uit om aan het werk te gaan. Het heeft gewoon een heel positieve uitwerking op de onderwijsprocessen. Men is trots om in dit gebouw te mogen werken.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Er veranderd veel gedurende het proces van initiatief tot realisatie. Fusies, wijzigingen in organisaties, andere contactpersonen. Zorg ervoor dat er goede afspraken gemaakt worden met de deelnemers en dat de sporen van overleg en afspraken zijn terug te volgen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De luchtkwaliteit is in principe prima. Er is alleen sprake van zeer droge lucht.
Thermisch comfort -
Visueel comfort de vloerverwarming werkt overal naar behoren en geeft een heel behaaglijk klimaat
Akoestisch comfort alle ruimtes voldoen aan de wensen, ook het gymlokaal in de school geeft geen overlast voor de omliggende ruimtes
Materialisatie De toegepaste materialen zijn duurzaam, goed te onderhouden en het geeft een bepaalde huiselijke warmte in de school
Energieprestatie het energieverbruik voldoet aan de verwachting
ICT -
Flexibiliteit sommige lokalen zijn flexibel in te richten, dit voldoet ruimschoots aan onze wensen
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid De school is super bereikbaar en toegankelijk.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten de exploitatielasten blijven binnen de gestelde norm.
- -