Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting PCO Hilligersberg-Schiebroek, Rotterdam
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 500 / 500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 2886 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 2281
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 605
Overige activiteiten Gymzaal (voor onderwijs maar ook voor derden), BSO, peuterspeelzaal
Medegebruikers van het gebouw JOS (dienst sport gem. Rotterdam, BSO Zus en Zo, PSZ Kabouter Puntmuts

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 22-05-2012
Ingebruikname project 22-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,45

Bouwpartners

Architectenbureau Architektenburo Hans Bakker, Leiden
Overige ontwerpers en adviseurs Autarkis te Holten;Raadgevend Ingenieursburo Van Dijke te Alphen aan den Rijn
Aannemer(s) Bouwbedrijf Boot te Breda;Van Dorp Installaties te Rotterdam

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 3.362.500,=
Type aanvullend bedrag subsidie aanleg groene daken
Bedrag 31.000,=
Aangewend voor vegetatiedak
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 3.362.531,=

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwDe belangrijkste wensen van het bestuur en de directie van de school waren om, ondanks de forse groei van het aantal lokalen, de school overzichtelijk en laagdrempelig te houden. De beoogde school moest ook meer zijn dan een gebouw: een bron van ideeën, een plek voor ontwikkeling.De architect heeft dit vertaald in een zogenaamd ‘Kloostermodel’ waarbij de klassen rondom een hart van gezamenlijke groepsruimten zijn gesitueerd. Met ruimtes voor klassikaal onderwijs, maar ook rustige, veilige, inspirerende en motiverende doe-plekken. Met elementen als vides, doorzichten wisselende hoogtes en daklichten wordt niet alleen licht toegelaten of een ruimtelijk effect bereikt maar meer nog gaat het daarbij om gevoelsmatige grootheden als gemeenschappelijkheid en levendigheid. ToekomstbestendigheidHet ontwerp van de school is compact van opzet waardoor er binnen het budget veel extra onderwijsruimte gemaakt kon worden in de binnengebieden; daarbij zijn de binnengebieden zo gemaakt dat er veel natuurlijk licht binnenkomt en de school overzichtelijk en transparant is. Deze plekken zijn flexibel vormgegeven en maken de school bij uitstek toekomstbestendig.VerbondenheidOndanks de aanwezigheid van vier hoofdgebruikers in het gebouw, welke het gebouw zelfstandig kunnen gebruiken, is het ontwerp zo gemaakt dat de onderlinge scheidingen nergens voelbaar zijn; integendeel: school, kinderopvang, peuterspeelzaal en sport versterken door elkaars aanwezigheid de ruimtelijke en functionele dynamiek van het gebouw. De hoofdgebruikers delen naast installaties en faciltaire ruimten ook een aantal specifieke ruimten welke met enkele afspraken prima na elkaar gebruikt kunnen worden.ProcesDe opdrachtgever en gebruikers hadden een nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming. Ingericht via trap van stuurgroep, bouwgroep en gebruikersgroep. Door een intensief overleg zijn zaken als onderwijsvisie en energiezuinigheid boven verwachting gerealiseerd. Het energieconcept is als gevolg van voortschrijdende technische mogelijkheden tijdens het ontwerptraject drastisch aangepast. Dit heeft er in geresulteerd dat zonder aanvulling op de normbedragen de Hildegaertschool de meest energiezuinige basisschool van Nederland is.Het gebouw heeft een totale GPR (duurzaamheidslabel) score van 9,1. Daarbij aangetekend dat een energiezuinig gebouw (energie 8,9) gepaard kan gaan met een een hoge score op comfort (gezondheid 9,6). De ambities van de school om een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat te realiseren zijn dan ook ruimschoots gehaald.

Gebruikerservaringen

Andreas van LIeshout (bestuurslid)“De school is gebouwd met multifunctionele aspecten, waarbij uitstraling, volume, rust, transparantie, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid maken dat het een fijne plek is om te werken of om naar school te gaan”, Theo Hofstra (directeur)“als kwaliteit van de nieuwbouw spreekt het meestde kleinschalige uitstraling, het open karakter en de laagdrempeligheid. Door de aparte ruimtes is er tevens meer rust in de klassen”.Leerling“De school voelt goed”.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Naast de warmteterugwinning (WTW), warmte-opslag in de bodem en zonnecellen is de school uitgerust met een innovatief systeem welke per ruimte warmte en luchtkwaliteit meet en vervolgens middels een verfijnde regelinstallatie vloerverwarming, lucht, zonwering en verlichting aanstuurt. Bouwkundig is dit ondersteund door een concept met veel natuurlijk licht, een passieve oriëntatie op de zon, grasdak, luchtdicht bouwen en hoge isolatie. Om dit optimaal te laten functioneren is een integraal ontwerptraject een must.Bijzonder is ook dat de leerlingen in het ontwerp en via de smartboards bewust worden gemaakt van hun duurzame school en geprikkeld worden zelf invloed te hebben op het energiegebruik; een scorebord zal aangeven hoe energiezuinig ze bezig zijn.Belangrijkste leerervaring is dat het een lang en complex proces is om te komen tot een integrale aanpak als het gaat om duurzaamheid en energiezuinigheid. Deze aspecten dienen niet alleen goed te zijn verwoord in het PVE maar ook gedetailleerd te worden gevolgd. Er zijn namelijk vele keuze momenten welke elk een effect hebben op gebruik, gebruiker en exploitatie.Toekomstige opdrachtgevers wil ik meegeven dat zij deze energie zeker in hun plan moeten steken: het is alle moeite meer dan waard!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -