Projectgegevens

Opdrachtgever Openbaar Onderwijs Emmen
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 106 / 120
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1033 m2 bvo
Aantal m2 bvo voor onderwijs 800
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 250
Overige activiteiten Buitenschoolse opvang, buurthuisactiviteiten als, toneel, dansen, kaarten etc. De op het terrein aanwezige ijsbaan geeft 's winters mogelijkheden.
Medegebruikers van het gebouw Kinderopvang Uk & Puk, Buurtvereniging de Viersprong

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 24-11-2011
Ingebruikname project 09-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC waarde is 0,79

Bouwpartners

Architectenbureau van Hoogevest Architecten Amersfoort
Overige ontwerpers en adviseurs Invent BV adviseur W & E, te BeilenIGE, Ingenieursbureau te Emmen
Aannemer(s) Jorritsma Bouw Groningen - BouwkundigHarwig BV te Emmen - Installaties

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.350.000.=
Type aanvullend bedrag extra krediet te verrekenen met de exploitatie (incl. prijspeilcompensatie)
Bedrag € 800.000.=
Aangewend voor extra investering mbt verduurzaming en energiebesparing
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 2.150.000

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:In de veenkoloniale streek Emmercompascuum de kwaliteit van het onderwijs versterken door een juiste keuze te maken in een nieuwe omgeving met een aanzuigende werking en een duurzaam gebouw. Alles vanuit een bestaande samenwerking en historisch verleden. Vele ouders van de huidige leerlingen hebben zelf les gehad op de school. Zo is de onderwijsvisie op allerlei wijze in het gebouw vertaald. Er zijn veel plekken waar de leerlingen zelfstandig of coöperatief kunnen werken. (leerplein, zolder, tabletwerkplekken bij het raam). Door de multifunctionaliteit van het gebouw beschikken we over een ruimte met podium waar leerlingen hun expressieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.Toekomstbestendigheid:Vanwege de kleinschaligheid, laag drempeligheid, goede bereikbaarheid en de multifunctionele gedachte is het gebouw toekomstbestendig. Een gebouw waar mensen van 2 t/m 80 terecht kunnen. Vanaf 2 jaar worden er peuterarrangementen aangeboden. Vervolgens kan er 8 jaar basisonderwijs worden gevolgd. Daarbij zijn er voorzieningen voor BSO en TSO. Na de basisschooltijd blijven mensen naar het gebouw komen, omdat de buurtvereniging allerlei activiteiten organiseert voor alle leeftijden. Ook andere partijen, gemeente Emmen Openbaar Onderwijs, brede school Emmer Compascuum, diverse andere basisscholen, verenigingen maken gebruik van de ruimte in dit gebouw. Dit gebeurt op allerlei wijze, namelijk voor vergaderingen, toneelavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, startpunt voor hardlopers etc. Eveneens geldt dit voor de royale speelomgeving waar zowel 's zomers als 's winters aardige activiteiten te organiseren zijn.Er bestaan nog wensen voor verdere invulling van het buitenterrein, hier worden nog plannen en acties op gezet voor de nodige financiering.Verbondenheid:In de streek is sprake van een hechte samenwerking tussen alle geledingen, school, buurtvereniging, plaatselijk belang. In de voorbereiding van het project is een ieder betrokken geweest bij de keuze van de locatie, het programma van eisen en de eindafwerking van het project (een bepaalde mate van zelfwerkzaamheid) De bovengenoemde samenwerking zorgt voor een grote betrokkenheid van de verschillende partijen. Deze betrokkenheid leidt tot verbondenheid van de verschillende partijen.Het samenbrengen van verschillende partijen in een gebouw op deze wijze is voor ons een geweldig succes. Daarnaast is de opzet van het gebouw en de ruimte erom heen, zoals het plein, de ijsbaan en de parkeerplaats ook van groot belang. Het heeft de mensen van Emmer Compascuum iets gegeven waar ze trots op zijn."Samen zijn we tot meer in staat" is hier zeker op zijn plaats.Proces:Vanaf de initiatieffase t/m de oplevering ( bijna 5 jaar) is er grote betrokkenheid geweest met alle gebruikers. Vanuit het introductiethema "cultuurhus" is een werkgroep, bestaande uit school, oudergeleding, buurthuis, gemeente en plaatselijk belang, gestart met de voorbereiding en heeft gedurende het gehele traject als een stuurgroep samengewerkt met het bouwprojectteam. Het projectteam is stap voor stap geformeerd na de (traditionele) aanbestedingen en bestond uit directie, architect en bouwkundig- en installatieaannemers, geflankeerd door adviseurs en overige externen. Vanuit de school zijn twee subgroepen aan het werk geweest, enerzijds voor de inrichting binnen en anderzijds voor de buiteninrichting.

Gebruikerservaringen

Leerling: Ik kan nu op verschillende plaatsen in school rustig of samenwerken. Vooral de ruimte op het leerplein vind ik plezierig. Leerkracht: Een school van de toekomst. De inrichting en mogelijkheden van het gebouw zorgen ervoor dat we onze leerlingen kunnen opleiden op allerlei gebied. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het gebeurt. De faciliteiten hebben we.Directeur: Het gebouw geeft ons de mogelijkheid om de leerling maximaal te ontwikkelen. We kunnen ons onderwijs afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Het is nu aan ons om samen met de andere aanwezige partijen te zorgen dat de mogelijkheden maximaal worden benut. Het gebouw is op verschillende zijden benaderbaar, totaal vijf entree's. Dit levert in het gebouw, met name het leerplein veel positieve elementen op. Midden in het gebouw is het rustig en blijft het overzichtelijk.Structureel zijn in alle lokalen speelzolders ontworpen.

Leerpunten opdrachtgeverschap

- nog betere orientatie op integraal ontwerp, dus vooraf goed afstemmen hoe bouw en installatietechniek integraal positie kunnen krijgen.- ontwikkelingen bezien op meer no-nonsens techniek- vooraf denken aan meetbaarheid aan gebouwprestaties, monitoring energie en klimaatprestaties- verdeling financiele middelen/investeringen t/m exploitatie komende 10-15 jaar contractueel regelen in aanbestedingen- directieleden van scholen meer tijd geven om in proces en exploitatie multifunctionele gebouwen mee te laten denken en een duidelijke rol geven.- nieuw te bouwen kleinschalige MFA's dienen zorgvuldig en compleet voorbereid te worden, om te voorkomen dat er teveel bijstellingen tijdens de bouw ontstaan.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Niet ingevuld
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Niet ingevuld
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
buitenomgeving en veiligheid aansluiting openbare ruimte en schoolplein samenwerking met andere gebruikers/partijen Belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort zeer sterk punt tezamen met de keuze van vloerbedekking (Airmaster van Desso)
Materialisatie -
Energieprestatie monitoring wenselijk en evalueren
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) goede afspraken en gebruik volgens jaarkalender
Exploitatiekosten extra investering terugbetalen aan gemeente door winsituatie
buitenomgeving en veiligheid aansluiting openbare ruimte en schoolplein samenwerking met andere gebruikers/partijen regelmatig met alle gebruikers overleg en minimaal jaarlijkse afspraken over activiteiten