Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Almere
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 444 (kath.) + 320 (openbaar) / 350-400 (kath.) + 350 (openbaar))
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1899 (kath.) + 1760 9openbaar) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3659 m²
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2329 m²
Overige activiteiten Peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gymzaal en buurthuis
Medegebruikers van het gebouw Partou (PSZ, KDV en BSO) - Gemeente Almere

Data

Jaartal 1e initiatief tot project in 3 delen tussen 2005 en 2008
Datum bouwkundige oplevering 03-07-2009
Ingebruikname project 01-09-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,8 (beide scholen)

Bouwpartners

Architectenbureau Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten BV
Overige ontwerpers en adviseurs INBO architecten BNA in Woudenberg, Koopmans Projecten in Enschede, Bartels Ingenieurbureau in Enschede, Tech. adv.bureau Crone in Nijmegen,Huls bouwkosten management in Zwolle, Akoestisch bureau Tideman in Enschede
Aannemer(s) Koopmans Bouw BV in Enschede

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs als stichtingskosten
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 2.184.000,- (kath.) + 2.190.000,- (openbaar)

Motivatie

Openbare basisschool "Columbus" (specifieke gegevens andere school op eigen inzendingsblad, deel tekst is voor beide scholen gelijk!)Van onderwijsvisie naar gebouwBij deze school is een duidelijke structurering van belang: het volgen van lessen in hun eigen ruimte en de routing naar de lokalen spelen hierbij een belangrijke rol. De ligging van de kleuterruimten op de begane grond geeft mogelijkheden naar gebruik van aangrenzende grotere open ruimten. Bij de lokalen voor de oudere kinderen op de verdieping is dit het geval met de mogelijkheden voor computerondersteund onderwijs in de buiten het lokaal gelegen overruimte. Een aantal tussenwanden kunnen opengeschoven worden en creëren aldus mogelijkheden voor combiklassen.Kinderen komen door deze opzet op vanzelfsprekende wijze met elkaar in verbinding.Ook de centrale middenruimte biedt volop verbindingsmogelijkheden: bibliotheekfunctie, BSO, podiumactiviteiten, evenementen, ruimte voor kleuters, verkiezingen, allerlei sociale contacten etc. Twee grote trappen dragen op uitnemende wijze bij aan de verbinding tussen beide bouwlagen! Het schoolplein verbindt jong en oud en faciliteert de “sportactieve basisschool”.ToekomstbestendigheidHet is mogelijk om de grootte en het aantal besloten ruimten bij beide scholen te variëren doordat gebouwconstructie, gevelopbouw en materialisatie dat mogelijk maken. Ook de ontsluitingsmogelijkheden binnen en buiten de gebouwen laten een “living-apart-together” toe. Hierdoor kunnen beide gebouwen op relatief eenvoudige wijze inspelen op toekomstige ontwikkelingen en is daarmee de duurzame verbinding optimaal gefaciliteerd.Juist door herkenbare, verschillende bouwmassa’s te introduceren wordt toekomstig hergebruik vergemakkelijkt, er is geen eenheidsworst.Een aantal voorzieningen zit juist wel bij elkaar in een massa: Deze waren te klein voor een zelfstandig gebouw. In die gevallen is wederzijdse uitwisseling van ruimten bij krimp en groei mogelijk.Bij het dagelijkse beheer wordt een goede conservering van de aanwezige faciliteiten belangrijk gevonden. Daarbij is veel aandacht besteed aan sociale veiligheid door een duidelijke routing naar de overige clusterpartners door heldere zichtlijnen, goede verlichting, duidelijke markering van openbare, semi-openbare en eigen terreinen. etc. De gebouwen en de gebouwomgeving gaan zodoende ook lang mee!VerbondenheidAlle onderdelen voor onderwijs, kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO), sport- en wijkfuncties bevinden zich in een onderling samenhangend , herkenbaar Voorzieningencluster waarin de tegelijkertijd de eigen identiteit van de onderscheiden deelnemers is gewaarborgd door een eigen bouwmassa en/of eigen kleurstelling. Het voorzieningencluster ligt op een prominente plaats in de wijk “Columbuskwartier” . De route welke de kinderen tussen school en huis afleggen, het “Kinderpad”, vormt een belangrijk ordenend element in de stedenbouwkundige structuur van de wijkopzet. De sociale verbondenheid tussen school, overige voorzieningen en de buurt wordt zodoende ruimtelijk ondersteund. ProcesIn zowel in het bouwvoorbereidings- als het gebouwbeheerproces is steeds sprake geweest van intensief wederzijds contact tussen alle participanten onderling en met en de wijk. Het Voorzieningencluster verzorgt hierbij de identiteit van het geheel en die van de deelnemende partijen. De beeldvorming van de gebouwen en hun ligging in de wijk is hierbij in alle opzichten ondersteunend aan de sociale interacties tussen de deelnemers. En draagt aldus permanent bij aan het leggen van verbindingen.

Gebruikerservaringen

In beide scholen voelen kinderen en personeel zich geborgen en veilig. De openheid, duidelijke structurering en rustige maar vrolijke kleurstelling van beide gebouwen draagt hieraan in belangrijke mate bij.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Je goed rekenschap geven van je eigen visie op het onderwijs, deze permanent toetsen en de vertaling in het getekende nauwlettend bewaken. Je daarbij proberen goed voor te stellen hoe iets er uit komt te zien maar ook hoe iets in je eigen onderwijspraktijk zal uitwerken. Uitgebreide beeldvorming van de architect verlangen, niet iedereen is in staat om zich ruimtelijk dingen voor te stellen. Niet bezuinigen op de kwaliteit van materialen, goedkoop blijkt in het beheer vaak duurkoop, ga desnoods op zoek naar aanvullende fondsen!Ook goed nadenken over de gebouwinstallaties, deze kunnen een bron van discussie en kosten veroorzaken maar als je het goed doet merk je er niets van!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit roosters wel goed schoon houden
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid niet nodig, conform PVE, middels andere locaties ook mogelijkheden
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) n.v.t.
Exploitatiekosten conform
- -