Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Almere
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 444 (kath.) + 320 (openbaar) / 350-400 (kath.) + 350 (openbaar))
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1899 (kath.) + 1760 (openbaar) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3659 m²
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2329 m²
Overige activiteiten Peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gymzaal en buurthuis
Medegebruikers van het gebouw Partou (PSZ, KDV en BSO) - Gemeente Almere

Data

Jaartal 1e initiatief tot project in 3 delen tussen 2005 en 2008
Datum bouwkundige oplevering 03-07-2009
Ingebruikname project 01-09-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,8 (beide scholen)

Bouwpartners

Architectenbureau Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten BV
Overige ontwerpers en adviseurs INBO architecten BNA in Woudenberg, Koopmans Projecten in Enschede, Bartels Ingenieurbureau in Enschede, Tech. adv.bureau Crone in Nijmegen,Huls bouwkosten management in Zwolle, Akoestisch bureau Tideman in Enschede
Aannemer(s) Koopmans Bouw BV in Enschede

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs als stichtingskosten
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 2.184.000,- (kath.) + 2.190.000,- (openbaar)

Motivatie

Katholieke basisschool voor Daltononderwijs “de Droomspiegel” (specifieke gegevens andere school op eigen inzendingsblad, deel tekst is voor beide scholen gelijk!)Van onderwijsvisie naar gebouwBij deze school is op uitnemende wijze vormgegeven aan het PVE. De school huldigt een open-deuren-beleid en wil dus toegankelijkheid en een open communicatie uitstralen. Door de openheid in de entreegevel en doordat de BG en de verdieping met een vide verbonden zijn, zijn de wederzijdse zichtbaarheid en transparantie gewaarborgd. Hierdoor straalt het gebouw openheid en verbinding met anderen uit. De vriendelijke en uitnodigende kleurstelling ondersteunt dit. De ruimte voor de kleutergroepen is iets groter dan bij de andere lokalen en draagt aldus bij aan de mogelijkheden voor een eerste welkom op dat een goede basis legt voor de verbondenheid met de school. De kleurstelling is zacht, warm en rustgevend. Hierdoor ontstaat een goed fundament onder de onderwijsmogelijkheden van het lesteam.ToekomstbestendigheidHet is mogelijk om de grootte en het aantal besloten ruimten bij beide scholen te variëren doordat gebouwconstructie, gevelopbouw en materialisatie dat mogelijk maken. Ook de ontsluitingsmogelijkheden binnen en buiten de gebouwen laten een “living-apart-together” toe. Hierdoor kunnen beide gebouwen op relatief eenvoudige wijze inspelen op toekomstige ontwikkelingen en is daarmee de duurzame verbinding optimaal gefaciliteerd.Juist door herkenbare, verschillende bouwmassa’s te introduceren wordt toekomstig hergebruik vergemakkelijkt, er is geen eenheidsworst.Een aantal voorzieningen zit juist wel bij elkaar in een massa: Deze waren te klein voor een zelfstandig gebouw. In die gevallen is wederzijdse uitwisseling van ruimten bij krimp en groei mogelijk.Bij het dagelijkse beheer wordt een goede conservering van de aanwezige faciliteiten belangrijk gevonden. Daarbij is veel aandacht besteed aan sociale veiligheid door een duidelijke routing naar de overige clusterpartners door heldere zichtlijnen, goede verlichting, duidelijke markering van openbare, semi-openbare en eigen terreinen. etc. De gebouwen en de gebouwomgeving gaan zodoende ook lang mee!VerbondenheidAlle onderdelen voor onderwijs, kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO), sport- en wijkfuncties bevinden zich in een onderling samenhangend , herkenbaar Voorzieningencluster waarin de tegelijkertijd de eigen identiteit van de onderscheiden deelnemers is gewaarborgd door een eigen bouwmassa en/of eigen kleurstelling. Het voorzieningencluster ligt op een prominente plaats in de wijk “Columbuskwartier” . De route welke de kinderen tussen school en huis afleggen, het “Kinderpad”, vormt een belangrijk ordenend element in de stedenbouwkundige structuur van de wijkopzet. De sociale verbondenheid tussen school, overige voorzieningen en de buurt wordt zodoende ruimtelijk ondersteund. ProcesIn zowel in het bouwvoorbereidings- als het gebouwbeheerproces is steeds sprake geweest van intensief wederzijds contact tussen alle participanten onderling en met en de wijk. Het Voorzieningencluster verzorgt hierbij de identiteit van het geheel en die van de deelnemende partijen. De beeldvorming van de gebouwen en hun ligging in de wijk is hierbij in alle opzichten ondersteunend aan de sociale interacties tussen de deelnemers. En draagt aldus permanent bij aan het leggen van verbindingen.

Gebruikerservaringen

In beide scholen voelen kinderen en personeel zich geborgen en veilig. De openheid, duidelijke structurering en rustige maar vrolijke kleurstelling van beide gebouwen draagt hieraan in belangrijke mate bij. Vooral de kinderen van “de Droomspiegel “ geven er blijk van de school ook MOOI te vinden

Leerpunten opdrachtgeverschap

Je goed rekenschap geven van je eigen visie op het onderwijs, deze permanent toetsen en de vertaling in het getekende nauwlettend bewaken. Je daarbij proberen goed voor te stellen hoe iets er uit komt te zien maar ook hoe iets in je eigen onderwijspraktijk zal uitwerken. Uitgebreide beeldvorming van de architect verlangen, niet iedereen is in staat om zich ruimtelijk dingen voor te stellen. Niet bezuinigen op de kwaliteit van materialen, goedkoop blijkt in het beheer vaak duurkoop, ga desnoods op zoek naar aanvullende fondsen!Ook goed nadenken over de gebouwinstallaties, deze kunnen een bron van discussie en kosten veroorzaken maar als je het goed doet merk je er niets van!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Neutraal
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Neutraal
Uitbreidbaarheid Heel belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Neutraal
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit ?
Thermisch comfort klimaatregeling is lastig
Visueel comfort ziet er goed uit, oogt netjes en rustig
Akoestisch comfort geen overlast
Materialisatie redelijk, kwaliteit hang- en sluitwerk matig
Energieprestatie aandachtspunt, regeling is lastig
ICT naar tevredenheid
Flexibiliteit voldoende, conform PVE
Uitbreidbaarheid niet nodig, conform PVE
Toegankelijkheid goed
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) n.v.t.
Exploitatiekosten conform
- -