Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Staphorst
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 389 / 412
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4.192 m² / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3148
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1044
Overige activiteiten 2 basisscholen, peuterspeelzaal, buurtvoorziening en sportzaal
Medegebruikers van het gebouw Gereformeerde basisschool de Levensboom, Hervormde basisschool De Triangel, Peuterspeelzaal 'Op Stap', de Gemeente Staphorst, Kinderopvang Mathil.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 01-08-2011
Ingebruikname project 01-09-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC 25% onder bouwbesluitnormen

Bouwpartners

Architectenbureau Leijh Kappelhoff Seckel van den DObbelsteen architecten BV
Overige ontwerpers en adviseurs ICS Adviseurs in Zwolle. Cauberg-Huygen Raadgevende adviseurs in Zwolle,Westerik Bouwadvies in Deventer, Lucassen bouwconstructies in Hengelo
Aannemer(s) Bouwbedrijf de Witte BV in Staphorst(hoofdaannemer)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 5.398.778,00
Type aanvullend bedrag Subsidie t.b.v. multifunctionaliteit
Bedrag € 150.000
Aangewend voor Vorming centrale hal en nevenruimten
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 4.403.734

Motivatie

Verbondenheid:Het project Multifunctionele Centrum Rouveen (MCR) betreft een nieuwbouw van twee basisscholen, peuterspeelzaal en sportvoorziening met 2 zalen.Het gebouw heeft een centrale entree die toegang verschaft tot een multifunctionele hal. Deze hal vormt het centrale ontmoetingshart en wordt door alle gebruikers gebruikt. Naast de hoofdgebruikers vindt ook het dorps- en verenigingsleven hier de ruimte om hun bezigheden te laten plaatsvinden. Dit varieert van oefenruimte voor de plaatselijke fanfare, vergaderfaciliteit, enz. Hierdoor is het gebouw een verbindende factor geworden tussen de partijen. Momenteel liggen er verzoeken van nieuwe gebruikers, zo zijn er gesprekken met een bibliotheek en kinderopvang om deze plaats in het gebouw te bieden.Het gebouw MCR is gelegen in een agrarische omgeving en heeft hiermee verbondenheid. De karakteristieke omgevingsfactoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van het gebouw. De landschappelijke setting van het project vroegen een verantwoorde inpassing van de hoge sportzaal. Door de zaal middels aankappingen te verbinden met de twee scholen en verlaagde aanleg, is een bijzonder efficiënt en speels gebouw ontstaan dat zich passend toont in het landschap met de kenmerkende boerderijen. Ondanks het volle programma blijft het gewenste beeld van een dorpsschool overeind. De sterke verbondenheid van de gebruikers met de natuur en het aansluiting zoeken met het slagenlandschap is terug te zien in de vormgeving, materialisatie en kleurstelling van de MCR en het royale speelterrein.Van onderwijsvisie naar gebouw:Beide scholen geven klassikaal onderwijs en wilden in verband met passend onderwijs bij voorkeur alle functies op de begane grond. Ook wensten alle gebruikers duidelijk hun eigen identiteit behouden en hebben daarom naast de centrale hoofdentree eveneens allemaal een eigen entree. Door het aankappen van de centrale sportzaal, ontstond er onder de kap ruimte die als extraatje (in m2 als in functie) aan de gebruikers kon worden toegekend; het ruimtelijk spel van werkplekken, balkons, vides en bergruimtes zijn dankbaar functioneel ingezet. De werkbalkons van beide scholen verschillen in functie en vormgeving sterk van elkaar, wat de eigen identiteit van de scholen versterkt. De lokalen zijn licht, ruim en functioneel. Door deze verschillende keuzes in het ontwerp blijven de kinderen het “kleinschalige” van een dorpsschool beleven, terwijl er op bestuursniveau de voordelen en gemakken van een “groter”gebouw worden ervaren in het beheer en exploitatie. Toekomstbestendigheid:Het MCR is voorzien van alle noodzakelijke technische voorzieningen die het onderwijs in dit gebouw toekomstbestendig maakt; digiborden, gasmotorwarmtepomp met mogelijkheid tot koeling, CO2 gestuurd ventilatiesysteem, etc. Rond de centrale hal zijn de ruimten zo gesitueerd dat er dubbelgebruik mogelijk is die wisselend aan gebruikers kunnen worden toegekend. Qua buitenruimte is voor het speelterrein gekozen voor één groot gezamenlijk speelplein wat ook s’avonds toegankelijk is voor de gemeenschap. Het buitenterrein is ingericht als natuurlijk speelterrein zodat het recht doet aan de groene omgeving waar het gebouw zich in bevindt als ook dat het de kinderen prikkelt om een uitdaging tot spelen te zoeken. Verder is het voorterrein van de school voorzien van een groot plein waar ontmoeting plaatsvindt tussen de kinderen en de halende en brengende ouders. Proces:Gedurende het ontwerpproces is er voortdurend gekeken / geanticipeerd op de behoeften van de gebruikers. Met grote regelmaat zijn er ontwerpoverleggen geweest, terugkoppeling naar de achterban en presentaties voor ouders en buurt. Gezamenlijk hebben architect, gemeente en gebruikers gebrainstormd over de wensen en het gebruik van het gebouw en haar omgeving. Het opzoeken van grenzen, het discussiëren daarover en gezamenlijk tot een keuze komen heeft geresulteerd in een gebouw waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Gebruikerservaringen

Basisschool de Triangel:Met plezier werken wij in ons nieuwe gebouw. -Rust door de gebruikte materialen en kleuren, de ruimtelijke opzet en de omgeving waarin het gebouw staat.-Een prettig klimaat door optimaal gebruik te maken van warmte, ventilatie en (zon)licht.-Een prachtige, eigentijdse school door een nieuw gebouw, schoolborden, meubels en computers.Basisschool de Levensboom:Wij zijn zeer content met het nieuwe schoolgebouw. Zaken waar wij elke dag weer plezier van hebben zijn-De functionaliteit. Het gebouw kent geen ‘verloren ruimte’.-De overzichtelijkheid. Ook kleuters hebben de structuur prima door.-De leerpleinen. Deze worden goed gebruikt en passen uitstekend in ons onderwijsconcept.-De hoeveelheid bergruimte.Peuterspeelzaal Op Stap:-Wij zijn content met de MCR, omdat:-Aandacht is geschonken aan kleinschaligheid, door voor gebruiker een eigen opgang te realiseren;-In de architectuur de kleuren en lijnen van buiten naar binnen zijn doorgevoerd;-Samenwerking t.b.v. de doorgaande lijn makkelijker is.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het proces:Voorafgaand aan het bouwproces is er in de voorbereiding ruim te tijd genomen om te kijken wat het beeld is wat de verschillende partijen hebben bij een nieuw te bouwen school.Na het gezamenlijk afstemmen van een programma van eisen is er aan de hand van moodboards gekozen voor een uitstraling en een sfeer in en om he gebouw. Daarna is er een architectenselectie geweest aan de hand van presentaties.Tijdens het bouwproces is er nagedacht over het buitenterrein zodat ook dit aansluitend aan de bouw gerealiseerd kon worden. Op dit moment zijn we in de afronding van het vormen van een stichting voor beheer en exploitatie.Terugkijkend op het totale proces kunnen we terugkijken op een goed proces waarin ieders belangen zijn meegewogen om te komen tot een fantastische accomodatie. De hoofd- en medegebruikers zijn tevreden er wordt volop gebruikt gemaakt alle ruimten.Leerpunten voor toekomstige opdrachtgevers? Zorg dat je genoeg draagvlak hebt en creërt alvorens een ontwerp te maken. Zorg dat alle betrokkenen kunnen meepraten en eventueel kunnen meebeslissen over het ontwerp en uitvoering. Dit draagt alleen maar bij aan tevreden gebruikers en een soepel project.Leerervaring? Deze komen overeen met de leerpunten. Duidelijke communicatie, goede samenwerking en breed draagvlak zijn een must voor elk bouwtraject.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Zeer tevreden
Duurzaamheid in materiaal en installatie Draagvlak bij gebruikers en bewoners Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Door gebruikmaking van Co2-gestuurde afzuiging, wordt er op een efficiente manier gekeken naar de luchtkwaliteit. Enerzijds vertaald zich dit in een prettig werk en leeromgeving, anderzijds wordt warmte niet onnodig weggezogen uit de lokalen.
Thermisch comfort Door gebruik te maken van een revolutionaire installatie als een gasmotorwarmtepomp in een schoolgebouw is er naast 's winters een prettig verwarmingsklimaat, door lage temperatuursverwarming, ook de 's zomers de mogelijkheid om te koelen. Daartegenover staat de energiezuinigheid van deze installatie die de exploitatie ten goede komt.
Visueel comfort Het visueel comfort wordt gebracht door een daglicht afhankelijke verlichting in de lokalen. Dit zorgt voor een rustige leeromgeving. Naast de energiezuinige verlichting werken ook de kleuraccenten in de school, in de verschillende schakeringen groen, mee aan een goede rustige leeromgeving.
Akoestisch comfort In verband met het multifunctioneel gebruik en het van te voren weten dat de plaatselijke fanfare hier zal oefenen, maakte dat akoestiek met name in de centrale hal een belangrijke rol heeft gespeeld.
Materialisatie Gekeken is enerzijds naar materialen die duurzaam zijn in onderhoud, maar daarnaast ook duurzaam geproduceerd worden. Natuurlijke materialen en kleuren spelen een hoofdrol in het MCR.
Energieprestatie De uitdaging hierin was om binnen het "krappe" onderwijs budget een duurzame, energiezuinige installatie te verkrijgen. Gekozen is uiteindelijk voor gasmotorwarmtepomp voor verwarming en koeling, Co2 gestuurde ventilatie, daglichtafhankelijke verlichting en energiearme armaturen.
ICT Door het gebouw liggen uiteraard kilometers kabels om een goede ICT omgeving mogelijk te maken. De scholen maken zelf gebruik van digiborden en lcd-schermen om onderwijs mogelijk te maken.
Flexibiliteit Door toevoeging van twee "flex"lokalen, kunnen de scholen in de dagsituatie gebruikmaken van deze faciliteit. In de avonduren kunnen deze op een andere manier worden verhuurd/gebruikte. Dit geldt tevens voor de centrale hal, enkele spreekkamers en de opdeelbare gymzalen in het gebouw.
Uitbreidbaarheid Uiteraard is er rekening gehouden met uitbreiding, echter met de verwachtte krimp in de leerlingaantallen wordt momenteel verwacht daarin de behoefte van de multifunctionele ruimten te kunnen voorzien. Ook hierin is duurzaam gedacht om verspilling door teveel gebouwde ruimte tegen te gaan.
Toegankelijkheid Door alle faciliteiten op de begane grond neer te leggen is het gebouw toegankelijk voor alle doelgroepen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Momenteel vindt er medegebruik plaats in twee lokalen, de centrale hal en de beide gymzalen. De aanvragen voor medegebruik binnen het gebouw komen nog steeds binnen lopen, dus wordt er creatief gedacht om een zo groot mogelijke gebruikersdichtheid te krijgen.
Exploitatiekosten De exploitatiekosten liggen voor zover nu inzichtelijk lager dan de gebouwen waar de beide scholen vandaan komen. Ook liggen ze lager dan vergelijkbare scholen. Momenteel wordt er middels een nieuwe ronde van "finetuning" gekeken of er nog efficienter omgegaan kan worden met de energie. Tevens is van gemeentewege een voorstel voor zonnepanelen in voorbereiding.
Duurzaamheid in materiaal en installatie Draagvlak bij gebruikers en bewoners Draagvlak: Het was voor ons belangrijk draagvlak te creëren bij gebruikers en buurt om het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken.