Projectgegevens

Opdrachtgever Building Breda
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 885 / 885
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.195 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 14-10-2011
Ingebruikname project 21-10-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1.79

Bouwpartners

Architectenbureau Rienks archtiecten, Breda
Overige ontwerpers en adviseurs Avant Bouwpartners, Utrecht
Aannemer(s) Breda Bouw, Breda

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 1.647.447
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten -

Motivatie

Graaf Engelrbecht is een openbare school met met mavo/havo en VWO onderwijs.De school is gelegen in de wijk Haagse Beemden in Breda.het aantal leerlingen bedraagt 0ngeveer 900 leerlingen.Graaf Engelbrecht heeft een sport profiel.De vakken LO2 en BSM worden aangeboden als examenvakken.In klas 1 en 2 worden sportklassen aangeboden als extra vak.Graaf Engelbrecht is een topsport vriendelijke school, werkt samen met het steunpunt van het NOC/NSF en is bezig de LOOT status te verwerven. De missie is :met rendement investeren in de groei van jonge mansen naar waardevolle mensen in de maatschappij van de 21 ste eeuw. De behoefte voor een locatie voor de lessen lichamelijke opvoeding en de extra sportlessen was al enige tijd aanwezig. Tot nu toe werd in deze behoefte voorzien door het huren van accommodaties in de omgeving maar ook verder weg.Door de Graaf te benoemen als school met een sport profiel is in het bouwbudget van Building Breda opgenomen het realiseren van een gymzaal aan de school.In samenwerking met Building Breda, de gemeente Breda en de school is het plan ontwikkeld om de voorziening dusdanig aan te passen dat deze ook gebruikt kon worden als sportvoorziening voor de diverse verenigingen uit de wijk Haagse Beemden.In dit plan is de gymzaal langer, breder en hoger dan normaal en is de ruimte die eerste als bordes was ingericht, dicht gemaakt en tot vechtsportzaal omgebouwd.Als extra is aan de buitenwand van de zaal een klimwandgemaakt die gebrukt wordt voor de lessen, maar ook verhuurd kan worden aan verenigingen.De zaal is apart van de school te gebruiken met een eigen ingang.Op dit moment maken behalve de school diverse verenigingen uit de wijk gebruik van de accommodatie. Het gaat dan om volleybal, handbal, tafeltennis en diverse vechtsporten.Door de wensen en belangen van diverse groeperingen ( school, verenigingen ) te bundelen zijn wij in staat geweest om een sport accommodatie neer te zetten die optimaal gebruikt wordt.

Gebruikerservaringen

Leerling :klimmen op het schoolplein is gaaf. Iedereen kan je bezig zien en dat geeft een prima gevoel.Docent LO :We hebben een eigen accommodatie die helemaal voldoet aan het moderne onderwijs.De klimwand is een extraatje waardoor we kunnen laten zien wat een sport profiel kan betekenen.Schoolleider :De nieuwe accommodatie is een zowel organisatorische als een inhoudelijke verrijking voor de school.Op deze manier kunnen we zowel intern als extern laten zien wat ons sportprofiel inhoudt. Het gebruik van de sporthal is een verrijking voor het sportprofiel van Graaf Engelbrecht.

Leerpunten opdrachtgeverschap

De belangrijkste leerervaring als opdrachtgever is dat het van belang is de visie helder te krijgen voor alle partijen. Dat betekent dat alle betrokkenen leren te kijken als een leerling, docent, organisatie, aspirant leerling, externe gebruiker, facilitair medewerker, direct omwonende, wijkbewoner, architect en aannemer.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Neutraal Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Tevreden
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Neutraal Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -