Projectgegevens

Opdrachtgever Building Breda
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1.447 / 1.500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4.176 / 4.067 (oudbouw volledig gerenoveerd) 4.067 (oudbouw elementen gerenoveerd)
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 01-05-2010
Datum bouwkundige oplevering 11-11-2011
Ingebruikname project 01-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau HMV, Breda; de heer G. Vermeulen
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) Van Heesewijk Bouw (Eindhoven) samen met Kuijpers installaties Roosendaal

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 10.349.232
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag 1.850.768
Aangewend voor duurzaamheid, flexibiliteit
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 12.200.000

Motivatie

Als havo/vwo school is het van belang om met vaklokalen te werken, door te zorgen voor ruime lokalen wordt het gemakkelijk deze op verschillende manieren te gebruiken. Daarnaast wilden we een multifunctionele transparante aula, voorzien van goede installaties voor licht en geluid. Verder was het van belang om, voor de toekomst, wellicht van twee lokalen een grotere ruimte te maken; door het gebruik van systeemwanden is dat relatief simpel. In het totaal is ook rekening gehouden met specifieke verlangens van vaksecties, hierdoor zijn bijvoorbeeld kleine muziekstudio's gerealiseerd. We hebben ook de kans gepakt om te zorgen dat er ruimtes zijn gekomen voor (combinaties van) secties waar collega's kunnen werken en/of overleggen. Gezien de oppervlakte die aan de school behoort, is gezorgd dat er maximaal gebouwd is. Uitbreiding in m2 zal dus niet meer mogelijk zijn. Mede door deze maximale bebouwing is er ook een fietsenkelder in het bouwplan opgenomen.Met het installeren van zonnepanelen is zichtbaar gemaakt (ook met een informatiebord in de aula) dat er milieubewust en dus toekomstbestendig gebouwd is.Tegelijk met de nieuwbouw zijn bij een deel van de bestaande bouw aanpassingen gedaan om hiermee onderhoudskosten voor de toekomst te vermijden en bestaande knelpunten mee op te lossen. Dit laatste betreft vooral klimaatproblemen in het deel dat in 1984 is gebouwd.Met name de aula, maar ook de nieuwe sportzalen hebben een zeer grote aantrekkingskracht op externe partijen. In de daadwerkelijke uitvoering daarvan is het zoeken naar welke mogelijkheden wij zien. De sportzalen zijn verdiept aangelegd om hiermee aan de wensen van de buurtgenoten tegemoet te komen.Het proces is volgens het zogenaamde design en build principe uitgevoerd. Wij zijn daar zeer tevreden over! De creativiteit en verantwoordelijkheid die de uitvoerende partij hierin krijgt en ook zeker genomen heeft, heeft zijn vruchten afgeworpen.Als aan het bovenstaande gekoppeld wordt dat het fantastisch gelukt is om aan het hoofdgebouw, dat dateert van 1926, een nieuwbouw te plaatsen die daar geweldig bij past, is het logisch dat het Onze Lieve Vrouwelyceum bijzonder blij en trots is met het eindresultaat!

Gebruikerservaringen

Hoofd Facilitaire Dienst: Het schoolgebouw is een prettige, fijne, veilige, goed te onderhouden leeromgeving.Docent: eindelijk heb ik nu een lokaal waarin ik kan lesgeven zoals ik dat graag wil, verschillende werkvormen. Daarnaast is dat in een prima atmosfeer, licht van kleur, prima akoestiek, ruime opzet.Directielid: Met de verbouw en nieuwbouw hebben we een prachtig gebouw gekregen met een geweldige uitstraling. We hebben ruimte, licht en lucht en dat voelt heel goed. De aula biedt ons vele mogelijkheden waar we ook volop gebruik van maken.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het bouwproces van design en build zouden wij iedereen aan willen raden, het voorkomt verrassingen en mochten die zich wel voordoen dan heeft de opdrachtnemer hierin de taak het op te lossen. Het is van groot belang om vanuit de school zelf een afvaardiging in het bouwteam, wij hebben dat kwaliteitsteam genoemd, te hebben. Dit kwaliteitsteam heeft de voorstellen van de opdrachtnemer, opgesteld volgens de eerder aangegeven (kaders) plannen, altijd bestudeert op kwaliteit. Pas na groen licht van dit kwaliteitsteam kon de opdrachtnemer verder. Door de deelname aan het kwaliteitsteam maar op andere manieren hebben wij het proces "strak" gevolgd. Investeer zeker ook in de onderlinge relatie met de opdrachtnemer. De goede relatie zorgt dat er meer kan en dat er beter meegedacht wordt; overigens houdt dat zeker niet in dat er soms geen stevige gesprekken plaatsvinden.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Helemaal niet belangrijk Niet ingevuld
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Het blijft nog zoeken naar de juiste instellingen, wordt wel steeds beter.
Thermisch comfort Het blijft nog zoeken naar de juiste instellingen, wordt wel steeds beter.
Visueel comfort -
Akoestisch comfort Opvallend, vinden we nog steeds, de akoestiek in de (grote) aula en de sportzaal. Verder in het gebouw is het "gewoon" goed.
Materialisatie tevreden, maar we zien ook enkele kwetsbare onderdelen
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid n.v.t. we zitten op het maximale percentage bebouwing
Toegankelijkheid drempels en rolstoelen gaan soms nog moeilijk samen
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) zeker de aula en de sportzaal (laatst gebruikt als theater met tribunes en podium)
Exploitatiekosten -
- -