Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Het Driespan/GGZ Breburg
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 60 / 100
BVO (nieuwbouw/verbouw) 735 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 735
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 4275
Overige activiteiten Ambulante en klinische behandeling
Medegebruikers van het gebouw GGz Brebrug Centrum Jeugd

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006 (Programma van eisen)
Datum bouwkundige oplevering 01-03-2010
Ingebruikname project 03-05-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau EGM Architecten BV Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs -
Aannemer(s) KortewegMinervum 70324817 ZL Breda

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 1.370.784
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 1.370.784 voor de school € 6.500.000 voor huisvesting GGZ-Breburg

Motivatie

De Kei is een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg die met hart en expertise onderwijs, ondersteuning en begeleiding biedt aan leerlingen/studenten (in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar) met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen en hun ouders/verzorgers.De Kei biedt een geïntegreerd onderwijs(zorg)arrangement aan kinderen en jeugdigen die behandeling volgen bij GGz Breburg Centrum Jeugd Breda vanuit multidisciplinaire samenwerking met deze instelling en de ouders/verzorgers.De missie van De Kei:“Samen werken aan een kansrijke toekomst”Bij het ontwerpen en inrichten van het gebouw is de zorg-/onderwijsopdracht leidend geweest. Door samen vanuit die basis te kijken naar de bouwkundige behoeften, is er meer betrokkenheid ontstaan vanuit de zorg naar onderwijs en andersom. Door daadwerkelijk met de zorgpartner in één gebouw gehuisvest te zijn, verloopt het werken vanuit het concept ‘één kind-één plan’ sterker dan voorheen vanuit een gezamenlijke ambitie! Binnen de context van Passend Onderwijs is de intensieve samenwerking tussen GGz en De Kei in een gebouw, een voorbeeld van intensief zorg-/onderwijs aanbod voor leerlingen met (tijdelijke) specifieke hulpvragen en behoeften.

Gebruikerservaringen

Leerling SO: Ik vind het prettig dat het luxe is. Je hoort de auto’s die langsrijden niet. Ik vind het fijn dat we een grote speelplaats hebben. Het is altijd lekker licht in de klas. Ik vind de klimwand in de gymzaal leuk. Je kunt goed de weg vinden en de digi-borden zijn heel handig. Ik geef de school op een schaal van 0 tot en met 10, een 9. Leerling VSO: Een prettig gebouw, omdat het dicht bij GGz is. Als je daar een afspraak hebt, dan ben je er zo. Ik vind het fijn dat de school niet zo groot is en kleine klassen heeft. Ik vind ons schoolgebouw fijn omdat het best groot is en in de klas heb je ook genoeg ruimte. In de pauze kun je onder het afdak staan als het regent en als de zon schijnt kun je naar een ander plein om bijvoorbeeld te voetballen.Leerkracht: Een gebouw met grote ramen. Dit is vooral in het voor- en najaar fijn, omdat je hierdoor al vroeg kunt genieten van het zonnetje. Verder is het een open gebouw; waardoor je van alle verdiepingen iets meekrijgt. Het is een fijn gebouw, door met name de overzichtelijkheid, compactheid en frisse rustige kleuren.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het ontwerp van het gebouw is gericht op samen met de zorgpartner bepaalde ruimtes te delen. Bij een aantal ruimtes verloopt dit prima (Bijvoorbeeld creatieve ruimte/handvaardigheidlokaal). Bij andere functionaliteiten zijn in de praktijk belemmeringen te zien. De ruimte bedoeld voor motorische therapie en gym is qua grootte perfect voor therapie, maar klein voor een klas met leerlingen voor een gymles. Bij een groter aantal personen in de zaal is onvoldoende ventilatie mogelijk. Klimaat beheersing is niet lokaal af te stemmen.De bedoeling was dat er in de school geen teamkamer zou zijn, maar dat de medewerkers van De Kei in de pauzes gebruik zouden maken van het personeelsrestaurant bij GGz. Ook zouden werkruimtes gedeeld worden. In de praktijk is gebleken dat er al snel een tekort was aan werkruimtes en er dan onvoldoende voorzieningen waren om bij GGz op het netwerk van de school te kunnen werken. Daarnaast speelt ook hierbij dat het van belang is dat medewerkers van school, in de school aanwezig zijn bij het ondersteunen in geval er incidenten zijn. De opbergruimte is beperkt. Voor drie etages is er maar één ruimte beschikbaar. De trappen zijn erg aanwezig en voor de jonge kinderen moeilijk te nemen en daarnaast is er een diep trappengat, dat roept vragen op bij de psychiatrische problematiek van de leerlingen. Afscherming en duidelijke afspraken zijn dan van belang!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Niet tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Niet tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Niet ingevuld
ICT Belangrijk Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Niet tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Niet ingevuld
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit De warme lucht stijgt op in het gebouw. Geeft bovenin een warme en soms benauwde luchtkwaliteit.
Thermisch comfort Warmte stijgt op. Daardoor niet gelijkwaardig verdeeld in het gebouw.
Visueel comfort Netjes, overzichtelijk en goed afgewerkt.
Akoestisch comfort Akoestische wandplaten zijn van belang voor de kwaliteit van het geluid in de klassen en werkruimtes.
Materialisatie Is hufterproof.
Energieprestatie niet bekend
ICT Goede voorzieningen op het vlak van ICT.
Flexibiliteit Beperkte ruimtes in het schoolgebouw voor flexibiliteit. Sterk is element is wel het gezamenlijk gebruik van de creatieve en sportieve ruimtes.
Uitbreidbaarheid Mogelijk.
Toegankelijkheid Goed bereikbaar. Maar beperkt zicht op de voordeur.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Zie flexibiliteit.
Exploitatiekosten € 50 p/m volgens dienstverleningsconstructie
- -