Projectgegevens

Opdrachtgever Fortior (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs) en SSONML (speciaal onderwijs)
Onderwijssoort (voortgezet) speciaal onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 500 kinderen en 120 medewerkers / Flexibel
BVO (nieuwbouw/verbouw) 5616 (excl. sporthal) / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 5140 (excl. sporthal)
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 476
Overige activiteiten Kinderopvang (peuterspeel/kinderdagopvang/buitenschoolseopvang), buurtactiviteiten, sport-bewegen, kindbegeleiding/ -ondersteuning.
Medegebruikers van het gebouw Spring Kinderopvang, buurtinitiatief/verenigingen, De Ambulante Dienst en Het Interdisciplinair Team (AD/IDT).

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2005
Datum bouwkundige oplevering 25-11-2011
Ingebruikname project 03-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,817

Bouwpartners

Architectenbureau Loxodrome b.v. te Venlo
Overige ontwerpers en adviseurs RO groep te Maastricht Nelissen Ingenieursbureau te Eindhoven Brekelmans Ingenieurs voor bouwconstructies te MaastrichtNieman Bouwfysica-, techniek en regelgeving te Utrecht
Aannemer(s) HKM Realisatie te Escharen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 9.124.779,- (incl. BTW excl. grondkosten)
Type aanvullend bedrag Samenwerking kinderopvang (peuterspeel/kinderdagopvang/buitenschoolseopvang)
Bedrag 780.986,-
Aangewend voor Gebouw
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 9.905.765,-

Motivatie

Verbinding op alle niveausIn de Talentencampus zijn verbindingen gelegd tussen onderwijssoorten die ooit van elkaar gescheiden werden: regulier en speciaal. De Talentencampus is een kindcentrum waarin voorschoolse educatie, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs (ZMLK en ZMOK) en kinderopvang verbonden zijn. In één samenwerkingsconcept alle expertises en voorzieningen bij elkaar gebracht in een samenhangende leeromgeving die facilitair is aan de ontwikkeling van élk kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het doel: ‘uit alle kinderen halen wat erin zit’. Deze vernieuwende visie op leren vergt een andere huisvesting; het gebouw (binnen en buiten) is een variëteit aan rijke en krachtige leeromgevingen waar kinderen zelfstandig, in duo’s, in kleinere of grotere groepen kunnen werken, met ondersteuning van moderne technieken. Binnen deze omgevingen volgen kinderen hun eigen leer- en ontwikkelingstraject, op hun manier en in hun tempo. De Talentencampus is er voor élk kind en is landelijk een uniek voorbeeld van passend onderwijs avant la lettre. Als zodanig levert de Talentencampus een duidelijke bijdrage aan de talentontwikkeling van álle kinderen en aan de sociale integratie van leerlingen die met het oog op hun specifieke ontwikkelingsperspectief tot nu toe naar aparte voorzieningen werden verwezen. Toekomstbestendig De Talentencampus is door doordachte gevelstructuur en uitstraling aantrekkelijk voor meerdere functies en doelgroepen. Het gebouw bestaat uit dragende buitenmuren en is aan de binnenkant vrijwel geheel flexibel. Een generieke structuur die veel veranderingen aankan. De Talentencampus kent een indeling in drie zones; het dorp, de stad en de metropool. Het dorp is besloten, overzichtelijk en heeft een herkenbare structuur. De stad biedt meer zelfstandigheid, en mogelijkheden om samen te werken. De metropool is groot, voor zelfstandigheid en dynamisch. De omgeving als zodanig laat zich gemakkelijk aanpassen aan de leerstijlen, behoeften en mogelijkheden van elk kind. Het gebouw is te compartimenteren zodat fysieke afscheiding op termijn mogelijk is (bij krimp). Daarnaast is het gebouw bouwkundig voorbereid dat fysieke uitbreiding mogelijk is (bij groei). In het gebouw zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen toegepast. VerbondenheidIn de Talentencampus zijn verschillende onderwijs- en zorgpartners verbonden in één organisatievorm. De participanten in het concept zijn: Stichting Fortior–met regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs; SSONML – met speciaal onderwijs en, expertisediensten AD/IDT; Spring– met voorschoolse educatie en kinderopvang. Ouders zijn de belangrijkste partners van de Talentencampus: ouders en medewerkers werken samen in een regiegroep Partnerschap met ouders. De school heeft een goede relatie met de lokale samenleving. De Talentencampus stelt de voorziening beschikbaar voor buurtactiviteiten. Omgekeerd maakt de Talentencampus gebruik van bestaande voorzieningen rondom de school. Een coöperatieve gedachte dus, waarin ontmoeting en verbinding actief opgezocht worden. ProcesVanaf het initiatief in 2005 is er geduldig gewerkt aan het bereiken van écht draagvlak bij medewerkers en bij ouders. Bij de start heeft het accent gelegen bij de ontwikkeling van onderwijsinhoud, waarbij een omslag is bereikt van ‘denken in belemmeringen, naar denken in mogelijkheden’. De keuze om de invulling van de inhoud mede bottom up tot stand te brengen, vanuit de gebruikers zelf, is een cruciale factor gebleken voor succes. Het team en de ouders hebben vervolgens hand in hand gewerkt aan een werkwijze, die fasegewijs wordt geïmplementeerd. Ook in de bouwfase hebben medewerkers en ouders de lead gekregen bij het formuleren van een programma van eisen voor het gebouw. Tijdens de gebouwontwikkeling zijn medewerkers, ouders en kinderen in ateliersessies betrokken bij het fysiek vormgeven van gebouw en buitenruimten. Kinderen vormden een gebruikersbouwteam. Advies vanuit KPC en RO groep.

Gebruikerservaringen

Lisette Heesen, ouder“De Talentencampus is wat het zegt en meer: het is een plek waar mijn kinderen hun eigen unieke talenten kunnen ontwikkelen, naast de gewone schoolse vaardigheden. Dat alles in een fraaie open ruimte met de meest moderne leermiddelen. De Talentencampus is ook een weerspiegeling van het dagelijkse leven omdat kinderen met verschillend perspectief samen werken en spelen". Paul Jacobs, docent “We hebben muren opgetrokken in ons systeem maar er zitten kinderen in de spouw. In de Talentencampus zijn muren afgebroken en zijn professionals, ouders en kinderen verbonden in uniek passend onderwijs”. Angelica van Gastel, psycholoog”Kinderen met grote verschillen, allemaal, zijn hier om te leren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze genieten van de school en van elkaar”.

Leerpunten opdrachtgeverschap

De eerste ideeën voor de Talentencampus zijn in 2005 ontstaan. Vanuit een integraal huisvestingsplan bleek dat op verschillende scholen in Venlo huisvestingsurgenties bestonden. Interbestuurlijk is er gekozen voor kansen: ‘kunnen we er onderwijskundig meer uithalen dan dat we met scholen afzonderlijk kunnen bereiken?’. Dit heeft geleid tot een gedeelde inspiratie van het realiseren van één integraal onderwijsconcept, onder één dak. Vanaf het begin stonden hierbij doelen om ‘alle kinderen maximale ontwikkelingskansen te geven’ en ‘kinderen sociaal te laten integreren’ voorop. Implementatie van een dergelijk vooruitstrevend idee kent een lange adem: belangrijk hierbij is dat de bestuurders (opdrachtgever) drager blijven van dit oorspronkelijke idee, en anderen blijven inspireren. De succesfactor voor goed opdrachtgeverschap zit 'm in de benadering van de opgave. Met niet het resultaat centraal van bijvoorbeeld het gebouw, maar een inspiratie die motiveert! Het is essentieel dat partners in de concept- en gebouwontwikkeling deze inspiratie volgen. Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Neutraal
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
Afgestemd op de innovatieve werkwijze van onderwijs. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Er is overal gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toegepast.
Thermisch comfort Toepassing van vloerverwarming en vloerkoeling op basis van WKO-installatie. Open gevels op het zuiden, gesloten gevels op het noorden georiënteerd.
Visueel comfort In het ontwerp zijn zo open mogelijke gevels voor daglichttoetreding georiënteerd op het zuiden en oosten en zijn de gevelopeningen voorzien van zonwering en zonwerende beglazing.Verder is m.b.t. de kunstverlichting in ca. de helft van de klaslokalen schoolvision verlichting toegepast en in de kinderopvang dynamic lighting toegepast.Alle verlichting is geschakeld op daglichtregeling en op de toiletten en overige inpandige ruimtes op aanwezigheidsmelders. Intern zijn maximale doorzichten uitgevoerd (veel openingen en glas)
Akoestisch comfort Hoge akoestische normen (en maatregelen) zijn gehanteerd. Voldoet aan Frisse scholen klasse B .
Materialisatie Zoveel mogelijk onderhoudsarme c.q. onderhoudsvriendelijke materialen toegepast. (Rubber dakfolie, aluminium kozijnen (noord en westzijde), baksteen gevels).
Energieprestatie 0,817
ICT Toepassing van wifi en bedraade data.
Flexibiliteit Hoofddraagstructuur gebouw opgebouwd dragende gevels met dragende tussenwand als ruggegraat van het gebouw met openingen en breedplaatvloeren met maximale overspanning. Ook de ventilatie-installatie (kanalenstructuur) is die basis vormgegeven.Binnenwanden, daar waar niet dragen uitgevoerd als MS-wanden.Dit maakt het mogelijk op termijn maximaal de interne structuur van het gebouw aan te passen.Toepassing van panelen wanden en grote schuifdeuren voor verschillende inrichtingsmogelijkheden. Ruimten zijn te koppelen en te separeren van elkaar.
Uitbreidbaarheid Hoofddraagstructuur gebouw opgebouwd dragende gevels met dragende tussenwand als ruggegraat van het gebouw met openingen en breedplaatvloeren met maximale overspanning. Ook de ventilatie-installatie (kanalenstructuur) is die basis vormgegeven.Binnenwanden, daar waar niet dragen uitgevoerd als MS-wanden.Dit maakt het mogelijk op termijn maximaal de interne structuur van het gebouw aan te passen.Toepassing van panelen wanden en grote schuifdeuren voor verschillende inrichtingsmogelijkheden. Ruimten zijn te koppelen en te separeren van elkaar.
Toegankelijkheid Toepassing van een brandveiligheidsconcept op basis van hoofdgangenstructuur met rechtstreekse vluchtwegen (7) BG en verdieping naar de diverse speelpleinen is het gebouw ook maximaal toegankelijk vanuit alle windrichtingen. Gebouw is tevens voorzien van een toegangscontrolesysteem met deuren voorzien van elektrische sloten.Gebouw is voorzien van lift.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Gecombineerd gebruik voor onderwijs (integratie BAO, SBO, SO en AD/IDT), voorschoolse educatie, kinderopvang, derden. Buitenruimte (speelplaats) ook voor openbaar gebruik.
Exploitatiekosten Door de toepassing van onderhoudsarme materialen, WKO installatie en WTW, lage EPC en daglichtregeling worden de exploitatiekosten zo laag mogelijk gehouden.
Afgestemd op de innovatieve werkwijze van onderwijs. -