Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 200 / 200
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3580 m2 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1580 m2
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 2000 m2
Overige activiteiten kleedaccommodaties, kantine en nevenruimten voetbalvereniging + jeugd- en jongerenruimten + buitenschoolse opvang + kinderdagopvang
Medegebruikers van het gebouw Fc Engelen, Jeugd en Jongerenwerk De Schuilplaats, BSO Kanteel, BSO Eigenwijze, Kinderdagopvang Dribbel

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 06-10-2011
Ingebruikname project 09-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0.744

Bouwpartners

Architectenbureau Kuin & Kuin architecten 's-Hertogenbosch
Overige ontwerpers en adviseurs Adviesburo Doctor, Ridderkerk (constructies)TGO technische installaties, Hengelo (W/E installaties)Grontmij, Eindhoven (terreininrichting)Coresta Total Engineering (Son en Breughel)
Aannemer(s) Buko, Vuren (bouwkundig en installaties)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 3.977.772
Type aanvullend bedrag investering gemeente afd milieu
Bedrag 350.000
Aangewend voor energiebesparing
Type aanvullend bedrag bijdrage voetbalvereniging FC Engelen
Bedrag 333.000
Aangewend voor kantine en bestuurskamer
Type aanvullend bedrag Investeringskrediet is inclusief bijdragen tbv kinderopvang, jongerenwerk en kleed-wasaccommodatie
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 4.660.772

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouwToekomstbestendigheidHet gebouw was oorspronkelijk gedacht in twee programmadelen; een permanent deel (voor Fc Engelen) en een semi-permanent deel voor de brede schoolfuncties. Dit om de verwachte tijdelijke piek aan huisvestingsbehoefte van de komende 20 jaar te faciliteren. In overleg met alle gebruikers is echter besloten om de programma's in elkaar te schuiven en het gehele gebouw in hoogwaardige systeembouw uit te voeren. Een eenvoudig bouwsysteem is daarvoor zodanig opgewaardeerd dat het aan binnen- en buitenzijde niet meer als systeembouw te herkennen is. Zo heeft het gebouw rondom een gevel in natuursteen en duurzaam hout gekregen, en naadloze binnenwanden. Voorts is tussentijds besloten om extra geld beschikbaar te stellen om het gebouw (nagenoeg) op het Frisse Scholen niveau B te brengen. Al met al is het gehele complex dus nu uitgevoerd als moderne en comfortabele nieuwbouw, en is daarmee voorkomen dat de honderden gebruikers decennia lang in een "tijdelijke voorziening" moeten doorbrengen. Het gebouw is bovendien modulair van opzet, en kan in de toekomst eenvoudig aan veranderende omstandigheden worden aangepast.VerbondenheidDe bovengenoemde keuzes voor een geïntegreerd programma en één uitstraling illustreren al fraai de eendrachtige samenwerking tussen alle participanten. Maar de gezamenlijke huisvesting biedt veel meer samenwerkingsmogelijkheden. Het belangrijkste winstpunt is uiteraard de beschikbaarheid van volop speel- en sportruimte op de velden rondom de school. Velden die voorheen doordeweeks nauwelijks benut werden overdag. Ook mogen de kleedruimten van de voetbalclub gebruikt worden. Deze zijn ondergebracht in een halfverdiept souterrain, met daarboven de kantine, terrassen en tribunetrappen met ruim zicht op de omringende velden. Door deze split-level opzet is tevens voorkomen dat de kleedruimten als barriere midden op de langgerekte bouwlocatie zou komen te liggen. En kunnen alle partijen ongehinderd onderling van elkaars voorzieningen gebruik maken. Zo is de kantine ook beschikbaar voor ouderavonden, schoolfeesten, etc. Verder zijn de buitenschoolse opvangruimten niet allemaal hetzelfde gemaakt, zoals aanvankelijk gevraagd. Er zijn goed geoutilleerde kook-BSO's voor grote en kleine kinderen, een atelier met knutsel- en schilderhoeken, enz. De kook-BSO's en het atelier mogen ook door de school gebruikt worden worden voor onderwijs en voor bijzondere gelegenheden. Andersom is het speellokaal van de school opgewaardeerd tot mini-theater, dat door de BSO organisaties gebruikt wordt voor dans- en drama activiteiten. De brede trap bij de staart van het gebouw kan gebruikt worden als tribune voor de school maar ook tijdens voetbalwedstrijden. En de voetclub is nu ook verzekerd van toekomstige aanwas....ProcesBij de start van het ontwerptraject is met afgevaardigden van alle participanten een excursie langs voorbeeldprojecten gemaakt. Zo werden en passant allerlei voorkeuren duidelijk en leerde men elkaar op een informele manier beter kennen. Deze plezierige start zette zich later voort in ontspannen vergaderingen, soms in in de late avondzon op het oude terras van de voetclub...In enkele korte 1-op-1 sessies zijn in het begin de specifieke wensen van de participanten zorgvuldig besproken, zodat daarna in relatief korte tijd een breed gedragen gezamenlijk plan kon ontstaan. Een dergelijk vlot en soepel ontwerptraject is cruciaal na een vaak jarenlange en uitputtende initiatieffase, waarvan betrokkenen van het eerste uur soms helemaal murw kunnen zijn.

Gebruikerservaringen

Hoera ik zit op school bij de voetbalclub ! (leerling)De buitenschoolse opvang in de jongerenvoorziening is een geweldig succes vooral voor de "oudere" kinderen (directrice bso).De beleving van ruimte op een sportpark, de mogelijkheden tot spelen in alle mogelijke vormen, de samenwerking met mensen van alle pluimage in het dorp, er is maar één woord: magistraal ! (directie school)

Leerpunten opdrachtgeverschap

Houdt rekening met verschillen tussen professionele organisaties (school, kinderopvang) en vrijwilligersorganisaties (jongerenwerk, voetbalvereniging). Probeer op gelijk niveau van overleg te komen.Draag zorg bij uitbesteding via risicodragend bouwmanagement voor afdoende toezicht vanuit opdrachtgever op de uitvoering tijdens de bouw.Creëer draagvlak bij omwonenden, investeer in contacten met buurt en wijk.Goede afspraken over beheer- en exploitatie vooraf zijn noodzakelijk (is hier ook gelukt)

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Neutraal Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Tevreden
Dagelijkse samenwerking en gebouwbeheer. Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
Dagelijkse samenwerking en gebouwbeheer. -