Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting STC-Group
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie Marcel van der Burg, Pierre Stads, Christian Richters

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 650 (VMBO en MBO niveau 1 en 2) / 1.000
BVO (nieuwbouw/verbouw) 7500 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 6.500
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1.000 (sport en congres)
Overige activiteiten Sportactiviteiten en congressen/seminars in de congreszaal en foyer.
Medegebruikers van het gebouw Sportverenigingen, bedrijven en overheid.

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2009
Datum bouwkundige oplevering 27-04-2012
Ingebruikname project 27-08-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,957

Bouwpartners

Architectenbureau DP6 architectuurstudio bv, Delft
Overige ontwerpers en adviseurs Nelissen Ingenieursbureau BV, Eindhoven (bouwfysica, installaties, akoestiek)Pieters Bouwtechniek BV, Almere (constructie)
Aannemer(s) Heerkens van Bavel Bouw BV, Tilburg (bouwkundig en constructief)Ingenieursbureau Wolter & Dros BV, Rotterdam (werktuigkundige instal.)Alewijnse Delft BV, Delft (elektrotechnische installaties)

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs Geen bijdrage van gemeente
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 16 miljoen (bouwkosten inclusief advies, terrein, vaste inrichting en btw)

Motivatie

De STC-Group (bekend van het Scheepvaart en Transport College) is dé onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. De onderwijsvisie is gebaseerd op het motto 'Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.'; praktijkgericht onderwijs staat centraal. Met de nieuwbouw aan de Waalhaven in Rotterdam-Zuid is een leeromgeving gecreëerd in de toekomstige beroepscontext van de VMBO-leerlingen en MBO-deelnemers. Zo kan in het Logistiek Centrum geoefend worden met laden en lossen van vrachtwagen en containers, terwijl leerlingen in het Experience Centre ervaren hoe het is om te manoeuvreren met een vrachtwagen en heftruck, of hoe het voelt om in een virtuele haven bovenin een kraan te zitten. Ook orderpicken, knopen en splitsen en scheepsmodellen bouwen, behoren tot de trainingsmogelijkheden. Het ontwerp toont een markant, eigen gezicht met een stoere uitstraling. Wij geloven in het uitdagen van de leerling tot actief leren; als je continu ziet en ervaart waar je voor leert, blijf je gemotiveerd. Dit is tot in de kleinste details in de inrichting doorgevoerd met o.a. afbeeldingen op kantinetafels en 'wanden' van geknoopt scheepstouw.Het gebouw is gebouwd op groei en straalt ambitie uit. De STC-Group wil leerlingen en medewerkers uitdagen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. In het ontwerp en de inrichting zijn de nieuwste ontwikkelingen in de haven- en logistieke sectoren meegenomen. Door de constructie met grote overspanning kanaalplaten, kolommenstructuur en hsb-wanden is het gebouw flexibel. Mocht het in de toekomst nodig blijken dan kan de indeling van ruimten gewijzigd worden. Ook het omliggende terrein biedt extra mogelijkheden voor sport- en praktijkonderwijs op het Haven Training Centrum.De transparante voorgevel van het schoolgebouw maakt het vakonderwijs letterlijk zichtbaar vanaf de doorgaande weg. Andersom ligt de school middenin het havengebied, dus de openheid haalt als het ware ook de haven de school binnen. Tevens heeft de school een goede relatie met de omliggende wijken. STC-Group participeert in de Rotterdam Children’s Zone, onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, met als doel om kinderen een succesvolle toekomst te geven door een doortastende combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren. Ook doet het STC mee in het Feyenoord Fancoachproject, waarbij Feyenoordprominenten gastlessen verzorgen, sportdagen organiseren en leerlingen laten meedraaien in projecten zoals Scoren op Zuid. Verder zijn er nauwe banden tussen de school en omliggende bedrijven ten behoeve van stageplaatsen en vindt via bedrijfstakcommissies afstemming plaats tussen onderwijsprogramma en werkpraktijk. Dit stelt de STC-Group in staat zich steeds te vernieuwen.Het proces is succesvol geweest door het meedenken van docenten en medewerkers van de locatie in de begin- en eindfase van het project en de efficiëntie van het projectmanagement in de tussenfasen. In de beginfase (massastudie en PvE) hebben alle medewerkers aangegeven wat zij belangrijk vinden. Een selectie: open maar toch geborgen, overzichtelijke indeling, licht-lucht-ruimte, je thuis voelen, je ontplooien, weerspiegeling van de dynamiek van de haven, nieuwe pc's, interne logistiek samen met leerlingen organiseren. Mede op basis hiervan zijn een prijsvraag, verschillende ontwerpfases, een Europese aanbesteding en de daadwerkelijke uitvoering doorlopen, begeleid door een eigen, ervaren projectteam (tevens bouwdirectie). Het proces is succesvol, snel en efficiënt verlopen door strakke organisatie, korte lijnen en snelle besluiten. De bouwdirectie was direct betrokken bij planningen, tekeningcontroles en uitvoeringschecks en dacht mee bij het oplossen van knelpunten. De inrichting ging in samenspraak met de locatie –vooral bij de praktijklokalen is gebruik gemaakt van de expertise van vakdocenten– om te komen tot een compleet en gebruiksvriendelijk gebouw.

Gebruikerservaringen

Peter Koster, locatiedirecteur:“De nieuwe locatie VMBO-MBO heeft door indeling, kleurgebruik en lichtval een open, toegankelijke uitstraling. Uniek is de vanzelfsprekende doorstroom VMBO-MBO. Door de pedagogische en didactische aanpak, een unieke plek waar leerlingen en medewerkers zich op hun plek voelen en dat ook uitstralen. Ik ben trots op het gebouw en de gebruikers!”Marco Sebel en Rob van Rijn, docenten:“Het Logistiek Centrum is een live experience van de transportketen. In een gesimuleerde praktijkomgeving krijgen leerlingen verschillende rollen toebedeeld op het niveau dat bij hun leerjaar en –niveau past, bijvoorbeeld voorraadbeheerder, magazijnmeester, planner, sjorder, stuwadoor en teamcaptain. Hun operationele en administratieve werkzaamheden koppelen zij terug via de elektronische leeromgeving.”Jeroen, VMBO-leerling: “Als teamcaptain stuur ik in de praktijkles een groepje leerlingen aan. Ik zorg dat zij het pallet sealen, het laden in de container en dat de route wordt gepland. Ik zit nu in het laatste jaar en ga door naar de opleiding Manager havenlogistiek."

Leerpunten opdrachtgeverschap

Van ervaringen met eerdere nieuwbouwprojecten opgeleverd in 2005 en 2011 had de bouwdirectie, bestaande uit de voorzitter van het College van Bestuur, afdelingsdirecteur Huisvesting en een Project Manager, al veel ervaring opgedaan. Een aantal leerervaringen en 'stokpaardjes' op het gebied van organisatie, tijd, geld en kwaliteit delen wij graag:1. Directe en persoonlijke betrokkenheid vanuit de eigen organisatie komt de efficiënte van het proces ten goede. Zowel tijdens het ontwerpproces als tijdens de bouw konden besluiten snel worden genomen, omdat bij knelpunten zelf was meegedacht over oplossingen. Wel hadden wij achteraf gezien nog dichter op de planning willen zitten, omdat de bouwtijd is overschreden.2. Houd vast aan het ontwerp en plan. Het beperken van (bouwkundige) wijzigingen tot een minimum komt snelheid en budget ten goede.3. Ga alleen over tot meerwerk in geval van kwaliteitsverbeteringen. Wij hebben bijvoorbeeld gekozen voor holle plinten in de toiletten en kleedkamers, zodat de ruimten eenvoudiger en beter zijn schoon te houden.4. Betrek de gebruikers en stafafdelingen, zoals IT en Facilitair, in een vroegtijdig stadium bij het proces van ingebruikname om de uiteindelijke overdracht van verantwoordelijkheid voor de exploitatie soepel te laten verlopen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Zeer tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Zeer tevreden
Cateringvoorzieningen Belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Maximale CO2 gehalte is 1.000 ppm (200 ppm beter dan bouwbesluit).
Thermisch comfort Het comfort is goed; dat is belangrijk om goed te kunnen werken.
Visueel comfort Continue verleiding voor de haven- en transportwereld met kunstuitingen.
Akoestisch comfort Goed, maar bijv. de mediatheek geeft wel geluid in de algemene ruimtes.
Materialisatie Stoer, robuust, duurzaam en transparant. Passend in de havenomgeving.
Energieprestatie Grote vooruitgang vergeleken met het oude gebouw.
ICT Moderne ICT, overal draadloos internet.
Flexibiliteit Bijv. de collegezaal is geschikt voor dubbele klassen en ook voor congressen.
Uitbreidbaarheid In het gebouw niet zo van toepassing. Er is nog ruimte rondom het gebouw.
Toegankelijkheid Mooie entree; open en kleinschalige indeling maken routing eenvoudig.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Mogelijkheden voor vergaderingen en congressen. Sportfaciliteiten op hoog niveau.
Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn gedaald.
Cateringvoorzieningen Bijzonder goed werkt de aparte cateringuitgifte voor VMBO en MBO.