Projectgegevens

Opdrachtgever CVO Groep
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 913 / 950
BVO (nieuwbouw/verbouw) 8050 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2003
Datum bouwkundige oplevering 17-02-2012
Ingebruikname project 28-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 0,686

Bouwpartners

Architectenbureau RAU Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs installaties: ioc, Ridderkerkconstucties: Van de Laar, EindhovenBouwfysica: Peutz, MookBouwmanagement: Hevo, 's-Hertogenbosch
Aannemer(s) Hegeman Bouwgroep Almelo

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 11.018.527,00 inclusief btw, vaste inrichting en bijkomende kosten
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 11.018.527,00 inclusief btw

Motivatie

De kernwaarden in onze onderwijsvisie zijn: gemeenschappelijk, respectvol, uitdagend en kansrijk. Het fundament van onze pedagogische opvatting is “ fysieke en onderwijskundige kleinschaligheid”. Als school met 950 leerlingen willen wij acht “ kleine” veilige leerhuizen. Elke leerling en elke docent heeft een leerhuis als thuisbasis, een respectvolle omgeving. Het zijn kleine schooltjes binnen het grote geheel. Het fundament van onze didactische opvatting is“ variatie in werkvormen” voor uitdagend en kansrijk onderwijs. Elk leerhuis bevat verschillende ruimten , namelijk instructielokalen een gemeenschappelijke ruimte, een teamkamer als thuisbasis voor het team van docenten en een berging. In elk leerhuis is een natte hoek. Het leerhuis is zo geschikt voor het huidige en het toekomstige onderwijs. Naast bovenstaande kreeg de architect zeven bouwuitdagingen: kleinschaligheid, goede akoestiek, goed klimaat, veel licht, veel kleur, duurzaamheid, …en als topper ……ruimte ruimte ruimte voor onderwijs. Onze visie is volledig vertaald in de buitenkant van het gebouw, maar vooral ook in de binnenkant van het gebouw. De algemene onderwijsruimten (praktijklokalen) zijn in de plint georganiseerd. De ligging van de praktijkzalen ten opzichte van elkaar is logisch, met het tekenlokaal op het noorden. De plint bezit afwijkende materialen en kleuren waardoor het functionele verschil met de bovenliggende leerhuizen duidelijk wordt. Aan de buitenkant levert het baksteen van de plint een robuuste en onderhoudsarme gevel voor de begane grond. In de leerhuizen op de eerste en tweede verdieping is een thuisgevoel. Hoekjes en plekjes werden gemaakt waar nodig en mogelijk. De leerhuizen zijn herkenbaar en leesbaar in de onderdelen zonder afbreuk te doen aan de eenduidigheid van het grote geheel. Elk leerhuis heeft zijn eigen kleur, wat weer is doorgevoerd in de afwerking en inrichting van het interieur. De leerhuizen zijn gebouwd rondom de aula waar de gemeenschappelijke activiteiten zich afspelen, dit zorgt voor korte looplijnen en een geweldig overzicht in het gebouw. Daar is gebruik gemaakt van warm en sprekend kleurgebruik zonder dat dit de vorm gaat overheersen.De techniek van het gebouw is sober gehouden, zonder concessies te doen aan de ambities voor bijvoorbeeld “ Frisse Scholen” . Door slimme schakelingen van de capaciteit kunnen voor een laag budget hogere waarden voor de luchtkwaliteit gehaald worden. Het gebouw is conceptueel, installatietechnisch, constructief en bouwkundig voorbereid om in de toekomst aanvullende energiebronnen te gebruiken, zoals zonnepanelen of zonne-warmte.Het gebouw is primair ontworpen voor het huidige onderwijsconcept, terwijl de maatvoering, het gevelontwerp en de installaties het mogelijk maken voor toekomstig ander gebruik. De aula is zo ingericht dat deze goed kunnen worden ingezet voor gebruik door andere organisaties, bv de kerk op zondag. De vorm en de akoestiek van de aula zijn aantrekkelijk voor zowel feesten voor leerlingen als voor talentenjachten, kerstvieringen als voor basisscholen, die er hun musicals houden. De school heeft zoals beschreven eerst haar visie op onderwijs binnen de school ontwikkeld. Vervolgens zijn er vanuit die visie elementen benoemd waaraan het nieuwe schoolgebouw zou moeten voldoen (zie boven). Het onderwijsconcept vereiste een hele eigen vertaling naar het gebouw. Samen met de architect is vervolgens een gevoel ontwikkeld over welke sfeer de school zou moeten uitstralen, welke materialen en kleuren zouden passen bij de visie van de school. De school is voortdurend bij alle fasen van het proces als actieve participant aanwezig geweest. Ook de aannemer heeft de onderwijsvisie en de gewenste sfeer in zijn DNA opgenomen, wat duidelijk zijn meerwaarde heeft opgeleverd. De buiten- en binnenkant zijn één groot statement voor voor onze onderwijsvisie. “ onze school had er niet anders uit kunnen zien.”

Gebruikerservaringen

Het schoolgebouw is zelfs op punten beter geworden dan we ooit bedacht hadden. In de leerhuizen heerst rust vanaf dag één. Met grote evenementen is de aula gevuld, zit de grote open tribunetrap vol met leerlingen en staan leerlingen langs de balustraden. Grotere gemeenschappelijkheid hadden we ons niet kunnen voorstellen. Teamleider.De buitenkant van het gebouw pronkt graag met zijn kwaliteit: diversiteit in een modern gekleurde jas. De indeling en kleur van de lichte ruimtes kenmerken de leerhuizen die het gebouw herbergt. De jas, gemeenschappelijkheid, komt terug in de aula, de balustrades en de vaklokalen: speelse vormen, ruim, licht, multifunctioneel …uitdagend.Docent.Vanaf de dag dat ik dit gebouw binnenliep, voelde het als een warm welkom. In de leerhuizen hebben we een nieuw onderwijssysteem, wij leren zelfstandig te werken. De school organiseert modernere feesten zoals met een verlichte dansvloer en dj's van Q-music. Het Revius is een fijne en veilige plek.Leerling.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Wij hebben positieve leerervaringen:Wat zich heeft uitbetaald in functionaliteit en sfeer is dat we als school veel tijd hebben gestoken in de ontwikkeling van een onderwijsvisie en in de opdracht aan de architect. Vervolgens heeft de architect met ons een aantal workshops ingericht waar hij ons heeft uitgedaagd om goed te verwoorden welk gevoel we dan bij onze school wilden hebben, wat de sfeer zou moeten zijn. Welke materialen en kleuren passen dan bij dat gevoel. Wat willen we met ons gebouw aan de leerlingen, ouders en de omgeving vertellen?Wat zich ook uitbetaald in het resultaat is dat we de aannemer ook hebben meegenomen in het onderwijsconcept en de sfeer die we wilden bereiken. Dat geeft een gezamenlijk doel en een gemeenschappelijk gevoel tijdens het bouwproces.Het bouwen met een Design & Build aanbesteding gaf ons als opdrachtgever voortdurend invloed op wat er gebeurde. Als school hebben we stevig onze visie bewaakt en zijn ook veel op de bouw aanwezig geweest, als leken zelfs bij elke bouwvergadering. Daar konden we sommige functionele onhandigheden voorkomen en toch ook nog samen besluiten nemen.Als onderwijsmens in een bouwwereld opereren is een bijzondere ervaring waar je vooral van moet genieten.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Materialisatie Heel belangrijk Tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Heel belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Heel belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Niet ingevuld
ruimte voor leerlingen Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Luchtbehandeling werkt goed, metingen in orde.
Thermisch comfort Is nu redelijk en zal nog beter ingeregeld worden.
Visueel comfort Zeer goed.
Akoestisch comfort Perfect, ook in aula en gymzalen. Geluidsoverdracht zal op enkele plaatsen door aannemer nog worden verbeterd.
Materialisatie Mooi materiaalgebruik. Toekomstig onderhoud nog een punt van zorg.
Energieprestatie Voor een goed oordeel nog te weinig vergelijkingsmogelijkheden.
ICT Wifi dekking prima, netwerk idem
Flexibiliteit Gebouw voldoet geheel aan behoefte op dit punt, zomogelijk ook in toekomst.
Uitbreidbaarheid Was bewust geen issue.
Toegankelijkheid In orde, ook voor rolstoelen. Gescheiden toegang voor auto's en fietsen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Medegebruikers zeer tevreden.
Exploitatiekosten Instellingen van installaties worden d.m.v. gebouwbeheersysteem nog beter ingesteld. een juiste indicatie is nog moelijk te bepalen. De verwachting is goed.
ruimte voor leerlingen Architect RAU heeft in verhouding zeer veel nuttige (onderwijs)ruimten gerealiseerd. Dit betekent een optimale bruto-netto verhuiding.