Projectgegevens

Opdrachtgever Vestia Rotterdam Zuid
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 330 (2009), 500 (2012) / 800 maximaal
BVO (nieuwbouw/verbouw) 7.330 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 3.410
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 3.920
Overige activiteiten Peuterspeelzalen, Kinderopvang (KDV), Buitenschoolse Opvang, Tienerwerk, Gymzalen, Bibliotheek (dependance kinderafdeling), Multifunctionele ruimte
Medegebruikers van het gebouw SKVR (stichting kunstzinnige vorming rotterdam), TOS (thuis op straat), Judovereniging

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2002
Datum bouwkundige oplevering 02-03-2009
Ingebruikname project 02-03-2009

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,1

Bouwpartners

Architectenbureau N2 architekten, Rotterdam (Theo Kupers)
Overige ontwerpers en adviseurs Procesmanager en adviseur beheer: Septool, Den HaagAdviseur Installaties: ABT VelpAdviseur constructies: ABT DelftKostenadvies: ABT DelftBouwfysica, brandveiligheid, akoestiek: Adviesburo Nieman, RijswijkOntwerp Letterbeeld en bewegwijzering: Rene Knip / Janno Hahn
Aannemer(s) Bouwkundig: van Waning, RotterdamElectrotechniek: Koldijk, AlmereWerktuigbouwkundig: BRI Groep, Wateringen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 7.361.200 incl btw
Type aanvullend bedrag Inbreng Vestia
Bedrag € 805.000 incl btw
Aangewend voor flexibiliteit (extra multifunctionele ruimten)
Type aanvullend bedrag Inbreng samenwerkingspartners
Bedrag € 7.743.800 incl btw
Aangewend voor tbv domeinen samenwerkingspartners (KDV, Pameijer, BSO, S+R)
Type aanvullend bedrag Subsidies en sponsoring
Bedrag € 350.000 incl btw
Aangewend voor Inrichting speelpleinen met atletiekbaan, kooien etc
Totale stichtingskosten € 16.260.000 incl btw

Motivatie

ONDERWIJSVISIE NAAR GEBOUW:Twee scholen zijn samen met drie kinderorganisaties bij elkaar gebracht in één gebouw. We hebben eerst een gezamenlijke visie op ons gebouw ontwikkeld in een ruimtelijk pve en aangegeven hoe we inhoudelijk met elkaar wilden samenwerken. De samenwerking mocht ons eigen onderwijssysteem niet in de weg staan. Die gezamenlijkheid zonder verlies van eigen identiteit, heeft de architect tot het concept van het gebouw gemaakt. Het gezamenlijke domein bevindt zich in het hart van het gebouw, waaromheen de verschillende individuele domeinen zijn georganiseerd. Het gezamenlijke hart heeft verschillende soorten ruimten die op meerdere manieren aan elkaar te koppelen zijn, waarmee een enorme hoeveelheid gebruiksmogelijkheden ontstaan. Het ontwerp is zodoende geschikt gemaakt voor een gezamenlijkheid en meervoudig gebruik. De eigen domeinen zijn in nauwe samenwerking tussen ons en de architect zodanig gerealiseerd dat onze onderwijsvisies goed in het gebouw vertaald zijn. Ook het ontwerp van de speelpleinen is op deze manier tot stand gekomen; rekening houdend met toekomstig, gezamenlijk en individueel gebruik. TOEKOMSTBESTENDIG:Het gebouw bevat verschillende onderwijsruimten waar op meerdere manieren gewerkt kan worden om zodoende te kunnen inspelen op veranderende didactische ideeën. Het gebouw is flexibel en kan zich in de loop van de tijd aan veranderingen aanpassen. De draagstructuur (vrije kolommenstructuur) is hierop voorbereid en er zijn specifieke meervoudig bruikbare ruimtes waarmee verandering in gebruik mogelijk wordt. Deze ruimten zijn met name rondom het centrale domein georganiseerd. Hier is aandacht besteed aan een goede akoestiek en duidelijke compartimentering. Gymzalen hebben voorzieningen voor toekomstige theaterverlichting. Het speellokaal is naast gymlokaal voor kleuters ook geschikt als theatertje of danszaal. Hiervoor is een spiegelwand en ‘backstage’ doorgang gecreëerd. Ook is het speellokaal verdiept aangelegd waardoor met een aantal treden hoogteverschil een natuurlijke ‘tribune’ is ontstaan. De professionele inrichting in de centrale keuken vergroot toekomstig gebruik. Er zijn vier extra onderwijsruimten gerealiseerd rondom het centrale domein die, totdat de scholen deze ruimten nodig hebben, gebruikt wordt door andere partners.VERBONDENHEID:Het is een laagdrempelig, uitnodigend complex dat zich niet gedraagt als een gesloten bastion, maar zich opent naar de wijk. Het grote speelplein is openbaar toegankelijk en heeft twee goede sportkooien wat zorgde voor samenwerking met externe partijen. Het vegen van de (openbaar toegankelijke) speelpleinen wordt uitgevoerd door de Gemeentereiniging, in ruil voor vergaderruimte. In het hart van het gebouw bevinden zich ruimten van verschillende grootte die op meerdere manieren ruimtelijk met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Hierdoor is er een scala aan mogelijkheden voor samenwerking met externe partners. De gymzalen worden gebruikt voor divers extern gebruik. Door koppeling met de centrale hal waar ook de professionele keuken op uitkomt, ontstaan nieuwe gebruiksmogelijkheden. Een receptie, ondernemersontbijt, sponsorgala. De centrale bleek aantrekkelijk voor de dagelijkse tussenschoolse lunches. Jong volwassenen van partner Pameijer assisteren hierbij. Ze worden ook ingezet bij andere externe gebeurtenissen. Het ‘groenteam’ van Pameijer onderhoudt de hagen en tuinen. De centrale ligging van de mediatheek, naast centrale hal, heeft al direct na oplevering gezorgd voor samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek.PROCES:Wij hebben als participanten in het voortraject de tijd besteed aan het leren kennen van elkaar, het selecteren van de juiste combinatie van partijen en het uitwerken van een gezamenlijke inhoudelijke visie. In dat proces zijn we door een hierin gespecialiseerd bedrijf begeleid. Verder hebben wij mede de keuze voor de architect kunnen bepalen en zijn we gedurende het proces goed en regelmatig betrokken geweest.

Gebruikerservaringen

LEERLING:‘We hebben wel eens de architect van het gebouw op bezoek gehad. Hij vertelde dat onze klas vloerverwarming heeft. De piepschuim blokken waarmee hij werkt vond ik heel erg leuk. Wat ik verder mooi vind is de voetbalkooi op het plein. Daar speel ik ook als de school gesloten is.’ MOEDER VAN LEERLING:‘De buurt ging een paar jaar geleden snel achteruit. We dachten aan verhuizen. Maar sinds dit nieuwe gebouw er staat, is de overlast verminderd. Dat was voor ons echt een reden om in Zuidwijk te blijven wonen. Vooral de gymzaal, het schoolplein met de atletiekbaan en de speeltuin voor de kleintjes zijn heel mooi.’DIRECTEUR SCHOOL:‘We vinden het nog steeds, ook na ruim vier jaar gebruik, een schitterend gebouw waarbinnen de verschillende organisaties ieder op hiun eigen manier op een goede manier kunnen werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen.’

Leerpunten opdrachtgeverschap

Gedurende de periode van tot stand coming van De Wereld Op Zuid is er qua verbindingen zorgvuldig gewerkt aan kwaliteit en duurzaamheid. Ondanks de op alle nivo’s zeer zorgvuldige partnerkeuze bij dit project is in de uitwerking uiteindelijk gebleken, dat de samenwerking tussen twee scholen met een verschillende denominatie ongelukkig is. Het is te zeer persoonsgebonden terwijl de belangen van de verschillende schoolbesturen te ver uit elkaar liggen. Iedere leerling levert geld op en dit maakt dat niet het kind centraal staat maar het belang van de organisatie. Dit is alleen op te lossen door direct een samenwerkingsschool te creëren of alleen scholen van dezelfde denominatie bij een brede school project te betrekken. Verder is het laten ontwikkelen van een school door een woningcorporatie rationeel gesproken verstandig. Door de malaise in de woningcorporatiesector wordt er echter steeds minder maatschappelijk vastgoed door deze organisaties ontwikkeld. Daarmee is een belangrijke partner weg gevallen om integrale exploitaties bij gezamenlijk ruimtegebruik, zoals bij brede scholen, op te zetten en in de praktijk te managen. Dit soort risico’s worden niet genomen door gemeentelijke organisaties. De oplossing is in onze ogen een nieuw type maatschappelijke onderneming die integraal wordt gefinancierd vanuit de Rijksoverheid.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Neutraal Tevreden
Thermisch comfort Neutraal Tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Neutraal Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Neutraal
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Neutraal Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Afstelling heeft nog wel de nodige aandacht gevraagd
Thermisch comfort Dit heeft nog wel de nodige aandacht gevraagd, mede in relatie tot afstelling technische installaties. Vloerverwarming, ventilatie.
Visueel comfort Dit is een van de onderdelen die algemeen gezien wordt als een uitzonderlijke kwaliteit binnen het gebouw. Transparantie versterkt het gevoel van gezamenlijkheid, maar draagt vooral ook bij aan een veilige leeromgeving.
Akoestisch comfort De centrale hal is na de bouw -onverwacht- gebruikt voor tussenschoolse opvang met gezamenlijke lunch van 400 kinderen. De akoestische voorzieningen waren hier niet op ingesteld. Dat is alsnog gebeurd na oplevering.
Materialisatie Heldere leeromgeving wordt op prijs gesteld. Bepaalde specifieke onderdelen hebben wel redelijk lange levertijden itt standaard zaken.
Energieprestatie Deze kosten zijn de laatste twee jaren aan het dalen. Dat komt vooral door gebruikers hun gedrag aanpassen (licht uitdoen als er niemand is, apparaten na gebruik uitzetten)
ICT -
Flexibiliteit Ruimten die niet voor het onderwijs nodig waren zijn consequent voor andere zaken ingezet.
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid Zeer goed en laagdrempelige toegang. twee liften zijn voldoende in dit gebouw.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Doordat de gezamenlijke ruimten riondom het gezamenlijke domein zijn georganiseerd is multifunctioneel vrij eenvoudig te organiseren.
Exploitatiekosten Deze kosten zijn conform vergoeding en verwachting.
- -