Projectgegevens

Opdrachtgever Stichting Signum
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 106 / 150
BVO (nieuwbouw/verbouw) 3185 m2 BVO / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 875
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 110 KOV/PSZ/BSO, 300 Wijkgebouw, 1900 Cello
Overige activiteiten Kinderopvang, BSO, Kindcentrum De Elzengaard (centrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Wijkcentrum Ons Trefpunt,
Medegebruikers van het gebouw Kindcentrum De Elzengaard onderdeel van Cello / Kanteel Kinderopvang / BSO Klub Kongzi / Wijkcentrum Ons Trefpunt

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 10-01-2011
Ingebruikname project 14-01-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau Kuin en Kuin Architecten, 's-Hertogenbosch
Overige ontwerpers en adviseurs Adviseur technische installaties: Schollen & Partners, 's-HertogenboschConstructeur: Wijcon, Waalwijk (vh. VCR, Rosmalen)Tuin en landschapsontwerp: Buro Lubbers, 's-Hertogenbosch Speeltoestellen: Speelmij, Amsterdam (Sybolt Meindertsma)Adviseur ICT: Digidact, Rosmalen
Aannemer(s) Aannemer bouwkundig: Bouwbedrijf Timmers BV, RosmalenAannemer W-installaties: Piels Technische Installaties BV, BerlicumAannemer E-installaties: Elektro W. van Santvoort, BerlicumProjectinrichting: Vertogen & Van de Ven, UdenAannemer buitenterrein: Van Ginkel B.V., VeenendaalBeveiliging: Van der Donk Beveiligingen B.V., RosmalenJanssen en Fritsen Gymanastics, HelmondHydra B.V. Aqualife, Wijk en Aalburg

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 5.197.811,--
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 5.197.811

Motivatie

Van Onderwijsvisie naar gebouw: Basisschool De Masten was een klein dorpsschooltje in een veel te groot en sterk gedateerd gebouw. Stichting Signum wilde echter de school voor de wijk behouden. Daarom zocht men partners om het draagvlak voor nieuwbouw te vergroten. Die vond men: eerst in het nabijgelegen en eveneens verouderde wijkcentrum, en vervolgens ook in stichting Cello, dat voor de Elzengaard, een dagcentrum voor kinderen met beperkingen, juist aansluiting zocht bij een reguliere onderwijsomgeving. Later is op verzoek van Cello ook nog een logeerhuis ingepast. Het oorspronkelijke programma is zo stapsgewijs bijna vervierdubbeld, en daardoor werd nieuwbouw financieel haalbaar. Van meet af aan is de groep van toekomstige gebruikers enthousiast gaan werken aan een integraal plan.Toekomstbestendigheid: Inmiddels is een hechte samenwerking gevormd, en is in die zin de bestendigheid voor de toekomst gezekerd. Het gebouw zelf is rondom vrijwel geheel afgewerkt met voorvergrijsd Western Red Cedar, en voegt zich daardoor goed in de bestaande natuurlijke omgeving. Dit materiaal is zeer duurzaam, en vergt nauwelijks onderhoud. Voor de installaties is eveneens gekozen voor relatief onderhoudsarme en energiezuinige systemen. Waar nodig is het gebouw in de toekomst aanpasbaar aan nieuwe omstandigheden en wensen.Verbondenheid: In onderling overleg zijn enkele belangrijke uitgangspunten geformuleerd die gericht waren op samenwerking in een gezonde, stimulerende en letterlijk laagdrempelige omgeving: één gezamenlijke entree voor alle kinderen en hun ouders, gedeelde voorzieningen centraal in het gebouw, één teamkamer ('één koffiepot'), en de bestaande natuur rondom het gebouw zoveel mogelijk behouden en gebruiken als avontuurlijke speelnatuur. In het gebouw zijn de meest kwetsbare kinderen rondom de beschutte patiotuin aan de achterzijde ondergebracht. Kinderen die meer interactie aan kunnen zijn juist dichter bij de reguliere onderwijsruimten gesitueerd, zodat er op een vanzelfsprekende wijze contact kan ontstaan. De speelzaal en deelbare grote zaal van het wijkcentrum worden door alle partners gebruikt, en door andere groepen uit de wijk.Proces: De samenwerking met de verschillende partners in de nieuwbouw Meerlaer heeft ontzettend veel extra's gebracht. Naast het feit dat de school kan blijven bestaan, heeft onze nieuwe huisvesting gezorgd voor: een geweldig pedagogisch klimaat, een hoge kwaliteit actief burgerschap, integratie van kinderen met en zonder ernstige beperkingen, participatie in de wijk, overleg tussen professionals en ga zo maar door. Ondanks de lange aanloop, van onhaalbaar dorpsschooltje via verbindingen met het wijkcentrum tot de latere uitbreidingen voor Cello, is er steeds opnieuw in een soepel proces gewerkt aan een integrale totaaloplossing waarin alle partners optimaal zouden kunnen functioneren. Ieder voor zich maar vooral ook gezamenlijk.Onderwijskwaliteit en verbindingen, dat zijn nu juist de items die de school en Meerlaer maken tot wat het is: een fantastische werkplek, waar men elkaar ontmoet en van elkaar leert. De opdracht naar de architecten was ook heel duidelijk; de gebruikers moeten elkaar op allerlei manieren ontmoeten. Elke keer weer ontdekken we nieuwe mogelijkheden en voordelen. Dit is zeker te danken aan de rustige uitstraling van het gebouw, het mooie materiaalgebruik, de setting van de verschillende ruimtes en de toegankelijkheid. De verbinding met de zorg en maatschappelijke voorzieningen geeft meer massa en met deze verbinding meer kansen. We nodigen iedereen dan ook graag uit om ons een keertje te bezoeken en zich te laten inspireren.

Gebruikerservaringen

Directeur BS De Masten: Een geweldige werkplek die mede verantwoordelijk is voor de volgende aspecten: een heerlijk pedagogisch klimaat, uitdagende leeromgeving, duidelijke accenten op samenwerking en natuur. leerling groep 7: Fijn dat de toiletten zo schoon zijn en dat we zoveel werkplekjes hebben. Het is voor de ouders en kinderen van het orthopedagogisch kindercentrum de Elzengaard prettig om samen met andere kinderen in hetzelfde gebouw te komen. De visie 'zo gewoon als mogelijk' wordt hiermee duidelijk uitgedragen. Samen met andere activiteiten beleven dat is iets waar ieder kind plezier aan beleeft en zo ook nieuwe ervaringen opdoet.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Ben flexibel in de samenwerking met de partners om tot een mooi product te komen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Niet tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Niet tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Neutraal
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Heel belangrijk Neutraal
Inrichting van de buitenruimte, in het kader van speelnatuur rondom school. Belangrijk Tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit We streven er naar om op termijn Label B te halen
Thermisch comfort We streven er naar om op termijn Label B te halen
Visueel comfort Prettige rustige uitstraling
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie Label B
ICT Geschikt voor toekomstige ontwikkelingen
Flexibiliteit Hangt samen met de flexibiliteit van de gebruikers. Dat zit goed
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid Er is voor gezorgd dat alle gebruikers / iedereen van 0-100 overal kan komen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Alle gebruikers maken regelmatig gebruik van elkaars ruimte.
Exploitatiekosten Het treffen van energiezuinige maatregelen en op termijn gebruikmaking van nieuwe ontwikkelingen om op termijn de energie kosten laag te houden
Inrichting van de buitenruimte, in het kader van speelnatuur rondom school. -