Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Marum/Stichting Beheer Brede School Nuis Niebert
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 220 / 332 (uitgaande van de minimumnorm van 3,5 m2 per leerling)
BVO (nieuwbouw/verbouw) circa 2.680 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1.162
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1.518
Overige activiteiten Sportvoorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal, kinderdagcentrum voor kinderen met een beperking.
Medegebruikers van het gebouw CJS de Kring, OBS de Coepel, Stichting Speelwerk, Stichting de Zijlen

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 13-07-2000
Datum bouwkundige oplevering 24-07-2011
Ingebruikname project 21-02-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) De energieprestatiecoëfficiënt is 0,750.

Bouwpartners

Architectenbureau Van Hoogevest architecten b.v. te Amersfoort
Overige ontwerpers en adviseurs Projectmanagement: Grontmij Nederland b.v. te Groningen (dec. 2006-september 2008)Projectmanagement: 2PB Peter Bouwer Project Begeleiding te LeeuwardenAdvies constructiewerkzaamheden: Ingenieursbureau Goudstikker-de Vries te SneekAdvies technische installaties: Grontmij/IHN te HarenVerkennend bodemonderzoek: Mug ingenieursbureau te LeekGrondonderzoek: Fugro Ingenieursbureau b.v. te GroningenAkoestisch onderzoek: Stroop raadgevende ingenieurs b.v. te LeekFiscale advisering: Deloitte accountants bv te GroningenOpstellen bestuursmodel en advies beheer en exploitatie: E&S te AmersfoortAdvies subsidiemogelijkheden: De Winter Subsidium te HoogezandAdvies Meerjarenonderhoudsplan: Syplon
Aannemer(s) Hoofdaannemer: Groothuis b.v. te GenemuidenOnderaannemers:Technische installaties: Dijkhuizen-Niebert te MarumGrondwerk/terrein: M. ten Hove te KamperveenHeiwerk: Hei- en waterwerken H. van Dieren te IJsselmuidenStaalconstructie: Akkerman constructiebedrijf te StaphorstAluminium Puien: Facadis te OldenzaalStaaldak: Falko Dak en Wand bv te HeerenveenDakbedekking: Breman dakdekkers Joure te JourePlafond- en wandsystemen: De Graaf afbouw te HarenVloerbedekking marmoleum: Boerhof Projectinrichters te RaalteSportvloer: Descol Kunststof Chemie te DeventerInrichting: Octoplus te GrouInrichting sportzaal: Bosan te HaaksbergenSpeeltoestellen buitenterrein: 't Faan te Tolbert

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 5.178.029,-
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 5.160.362,-

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw. De bestaande schoolgebouwen in Nuis en Niebert voldeden op termijn niet aan de aan de huidige eisen van het basisonderwijs. De noodzaak tot verbouw/nieuwbouw van de bestaande gebouwen is aangegrepen als kans. Na het uitvoeren van een breed haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er voldoende draagvlak was voor een Brede School en dat er sterk behoefte is aan (behoud van) een aantal voorzieningen die de leefbaarheid in de dorpen Nuis en Niebert borgen en/of vergroten. De gemeente Marum is faciliterend om binnen de financiële kaders de voorwaarden te scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de Brede School is gekozen om in samenwerking met vertegenwoordigers van beide basisscholen en de plaatselijke bevolking een visie op het gebouw te ontwikkelen en een programma van eisen en wensen op te stellen. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar een bredere invulling van het gebouw dan alleen het bieden van onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een combinatie van onderwijs, binnensport en kinderopvangvoorzieningen waaronder een opvangvoorziening voor kinderen met een beperking. Hiermee een voorziening creërend voor kinderen van 0-12 jaar en waar binnen de muren verschillende disciplines en expertise wordt gebundeld. Voor de realisatie is een projectorganisatie ingericht bestaande uit de gemeente Marum, een projectcoördinator, het architectenbureau en vertegenwoordigers van alle gebruikers. Deze organisatie was verantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp, de coördinatie en de afstemming binnen dit project. De gebruikers binnen deze organisatie hebben tevens invulling gegeven aan de inhoudelijke samenwerking binnen de Brede School.Toekomstbestendigheid. De Brede School is gebouwd in het lintdorp Nuis en staat op een perceel van circa 7.630 m2 dat aan alle zijden wordt begrensd door een sloot. De totale bebouwde oppervlakte is 2.894 m2. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. De vorm van het gebouw en de bebouwingsrichting is dusdanig dat deze in de landschappelijke structuur passen en de openheid en doorkijk naar het achterliggende landschap behouden is gebleven. De bouw kenmerkt zich door duurzaamheid. Toegepaste gevelmaterialen dragen bij aan het landelijke en duurzame karakter en bij de materiaalkeuze is hier specifiek rekening mee gehouden. Het dak is voorzien van sedumbeplanting wat in grote mate regenwater en fijnstof opvangt. Bijkomend voordeel is de extra isolatiewaarde en gunstig effect op CO2 uitstoot. Het gebouw wordt verwarmd door aardwarmte.Verbondenheid. Eén van de gebruikers van de Brede School heeft het passend verwoord: 'Samen werken, samen leren en elkaar ontmoeten'. De gebruikers van het gebouw zijn vroeg in het proces betrokken en betrokken gebleven bij de ontwikkeling van de Brede School en het ontwerp ervan. Zij hebben elkaar leren kennen, hebben in elkaars keuken gekeken en hebben met elkaar besproken hoe ze inhoudelijk invulling kunnen geven aan de samenwerking binnen de Brede School. Binnen het gebouw heeft iedere gebruiker eigen ruimte(s) maar tegelijkertijd zijn er gezamenlijke ruimtes en voorzieningen die gedeeld worden. Ontmoeting en overleg is hierdoor natuurlijk in plaats van noodzakelijk. Door de bundeling van de disciplines binnen het gebouw is een doorlopende leerlijn ontstaan van 0 tot 12 jaar. De gebruikers doen hierdoor makkelijker een beroep op elkaars kennis waardoor er een soort van kruisbestuiving ontstaat. Proces. Samenwerking is kenmerkend voor dit project. De lokale bevolking en gebruikers zijn zo snel mogelijk in het proces betrokken om mee te denken over dit project. Niet de gemeente heeft bedacht wat nodig is om de gebruikers optimaal te faciliteren maar de gebruikers hebben dit zelf bedacht hierbij gefaciliteerd door de gemeente. Hierdoor is de Brede School niet alleen voor de gebruikers maar ook van de gebruikers.

Gebruikerservaringen

Schoolleider: Elke dag een plezier om in te werken. Er zijn dagelijks 250 mensen aan boord, die je nauwelijks hoort, vanwege de geweldige akoestiek. De middenruimtes doen waarvoor ze bedacht zijn: Ontmoeten, integreren en ontwikkelen van kinderen en volwassenen.Leerkracht: Het gebouw is licht en ruim. Er zijn diverse ruimtes waar mijn leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. Technieklokaal is een topper! Aan de stamtafel, in het hart van de school ontmoet ik mijn collega's, ook van Maricja, iedere dag Kind (12 jaar): Er zit alles in! Je verbind mensen met elkaar. De peuters met de leerlingen van school, Maricja kinderen verbind je met alle kinderen. Er zitten leuke snufjes in het gebouw, bijvoorbeeld openslaande deuren. De kleuren zijn oranje, daar word ik blij van. Heel wat beter dan mijn oude school, die was grijs. Het is een levendig gebouw. En o ja, digiborden is natuurlijk veel leuker om les van te krijgen.

Leerpunten opdrachtgeverschap

VisieEen gezamenlijke ambitie is belangrijk om tot resultaten te komen. We zijn trots op het behaalde resultaat: anticyclisch denken in tijden van recessie resulterend in een prachtige voorziening.ProjectleidingEr is gekozen voor uitbesteden van het programma- en projectmanagement. Vanuit goed opdrachtgever-/nemerschap is het belangrijk te letten op de gang van zaken en uitvoering in de praktijk. Op het niveau van MT en B&W is hierop onvoldoende scherpte geweest. Les: goed inrichten van de projectorganisatie en bemensen met medewerkers met de vereiste competenties. Scherp afbakenen projectfasen, verslaglegging en projectarchivering zijn aandachtspunten. SamenwerkingIn alle fases is intensief met diverse partners (gemeenschap, gebruikers) samengewerkt. Dit heeft geresulteerd in de Brede School en tevreden gebruikers. Het beheer is op afstand gezet middels een beheerstichting.TIP: voldoende tijd nemen voor de verkennende fase met aandacht voor het proces OpleveringTot op de dag van vandaag zijn we bezig met het oplossen van zogenoemde 'bouwkundige losse eindjes'. Dit pakken we in gezamenlijkheid en op een projectmatige manier op: gemeente als opdrachtgever, projectleider en beheerstichting. Richting projectleider en aannemers hebben we geconcludeerd dat de 'definitieve oplevering' nog moet plaatsvinden. Les: projectfasen scherp afbakenen, afronden en evalueren.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Zeer tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Neutraal Neutraal

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie -
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -