Projectgegevens

Opdrachtgever vereniging voor chr. voortgezet onderwijs in de regio Heerenveen en Joure
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 488 / 500
BVO (nieuwbouw/verbouw) 4300 m2 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 01-08-2012
Ingebruikname project 03-09-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1.0

Bouwpartners

Architectenbureau Studioninedots, Amsterdam
Overige ontwerpers en adviseurs Constructeur: Meijer en Joustra, HeerenveenInstallatie advies: Syperda-Hardy, IJlstBouwkosten advies: Veacon, CothenBouwtechnisch advies: Nieman, UtrechtBouwmanagement: A&BM, ZaandamLichtadvies: Rob Clemens, Hillegom
Aannemer(s) Aannemer: Bouwgroep Heerenveen, HeerenveenOnderaannemer: Feenstra, Heerenveen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 2.300.000 euro bijdrage gemeente Heerenveen. Niet op basis van normvergoeding
Type aanvullend bedrag Bijdrage Bornego College
Bedrag 3.692.800 euro
Aangewend voor stichtingskosten nieuwbouw
Type aanvullend bedrag bijdrage projectontwikkelaar
Bedrag 300.000 euro
Aangewend voor stichtingskosten nieuwbouw
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 6.292.800 euro

Motivatie

MotivatieHet nieuwe Bornego Junior zou de Scholenbouwprijs 2013 met als thema Onderwijskwaliteit en Verbindingen moeten winnen omdat:- er een gebouw is gerealiseerd waarbij extra is ingezet op duurzaamheid. De buitengevel is zelfs opgetrokken vanuit restpartijen steen. Dit is uniek voor Nederland.- de compactheid en toch ruimtelijke beleving van het gebouw is toegemeten op de groep leerlingen die net van de basisschool komen.- het bouwen in bouwteam voor het onderwijsveld uitzonderlijk is.- er met minimale financiële steun van de gemeentelijke overheid een schoolgebouw is gerealiseerd.- deze kwalitatief hoogwaardige bouw is gerealiseerd binnen de (krap) gestelde budgetten.Van onderwijsvisie naar gebouwHet Bornego College, is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige, betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Vanuit die missie is het nieuwe gebouw neergezet. Bornego Junior is gebouwd voor leerlingen van de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs. Het gebouw moet daarom veilig zijn, zowel sociaal als fysiek. Het resultaat is een schoolgebouw met een transparante indeling. De trappen zijn breed en traag. De balustrades hoger dan nodig en robuust. Er is veel licht. Het gebruik van kleuren vertelt bovendien welk gedrag er van leerlingen verwacht wordt. Oranje staat voor ‘actief en bewegen’, geel voor ‘let op’ en groen voor ‘rust en reflectie’. De lokalen bieden genoeg ruimte om de leeromgeving aan te passen als de les of de instructie daar om vraagt. Ze zijn extra ruim gemaakt. De meeste theorielokalen liggen rondom een centrale ruimte. Die ruimte kan worden opgesplitst in twee delen: een plek waar stil kan worden gewerkt en een plek om samen te werken. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op individueel leertempo en leerstijl. Ook ondersteunen de ruimtes de mogelijkheid om gebruik te maken van digitaal leermateriaal.Van visie & gebouw naar de toekomstLeerlingen moeten de ruimte krijgen om hun talenten te laten groeien. Die ruimte krijgen ze in Bornego Junior. We hebben nu gekozen voor lokalen waarin docenten met klassen kunnen werken en waar leerlingen onder toezicht in kleine groepen ook buiten het lokaal kunnen werken. De meeste binnenmuren zijn van metal-studwanden. Zij maken een herindeling eenvoudig mocht dat in de toekomst nodig zijn. Het gebouw is voorzien van vloerverwarming en wordt verwarmd met aardwarmte. De installatie is gebaseerd op het frisse scholenprincipe en is duurzaam en energiebesparend. De Co² waarden worden voortdurend gemeten. Maar ook voldoende ramen zorgen voor frisse lucht en daglicht. Naast genoemde opzet van de buitengevel is het gebouw gebouwd met de gedachte energie te sparen.VerbondenheidDeze nieuwbouw is uitgevoerd vanuit de primaire doelstelling goed onderwijs te geven. Dat zijn we aan onze omgeving verplicht. Dat is ons bestaansrecht. Op samenwerking met maatschappelijke partners is niet direct geïnvesteerd. Het gebouw is wel zo ingericht dat verenigingen of organisaties uit de omgeving van het gebouw gebruik kunnen maken.ProcesHet gebouw is gerealiseerd in nauwe samenwerking met allereerst een projectontwikkelaar en vervolgens met een aannemer in een bouwteam. De realisatie was niet tot stand gekomen zonder nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar. Vervolgens is binnen gestelde budgetten van gemeente, projectontwikkelaar en school de samenwerking in het bouwteam fundamenteel geweest voor het behaalde succes. De geleverde kwaliteit en de tijdige afronding waren niet gelukt binnen gestelde budgetten wanneer deze samenwerkingsvorm niet was gekozen.

Gebruikerservaringen

“Het eerste dat je opvalt bij binnenkomst is het ruimtelijke aspect: het gebouw is open en licht. Dat geldt eigenlijk voor alle ruimtes in de school. Bovendien versterken de kleuren oranje, geel en groen de sfeer. Zo oogt de oranje aula vrolijk en dat is fijn voor de leerlingen.”Tsjitske Veenstra, docent Frans op Bornego Junior“Ik vind de school erg mooi van binnen. Het is bovendien een fijne omgeving om in te werken. Dat komt ook door de vrolijke kleuren. De kunstwerken in de gang maken het extra gezellig. En als je rustig moet werken ga je naar een leerlingenwerkplek.”Elske Algra, leerling uit klas 1l op Bornego Junior“De binnenkomst in de centrale hal is indrukwekkend: de prachtige diagonale trap vangt direct je blik. Op de twee verdiepingen zijn de leslokalen gesitueerd. Dat geeft rust binnen de school. Daarnaast zijn er op de verdiepingen aparte leerlingwerkplekken en een stilteruimte. We kunnen daardoor gemakkelijker variëren in werkvormen.”Sippe Bandstra, vestigingsdirecteur op Bornego Junior

Leerpunten opdrachtgeverschap

Binnen het totaal door de school vastgestelde budget (inclusief de bijdrage van gemeente en projectontwikkelaar) is gekozen voor het bouwen in bouwteam. Het is belangrijk om op voorhand een aantal uitgangspunten helder te formuleren ( in ons geval: duurzaam, milieubewust, overzichtelijk en compact). Deze uitgangspunten zijn gedurende het ontwerp- en bouwproces leidend geweest. Tussen de aannemer en opdrachtgever bestond vertrouwen om samen binnen de bouwteamovereenkomst een zo goed mogelijk eindresultaat te realiseren. Deze samenwerking maakte dat de partijen in het ontwerp, de ontwikkeling, maar ook tijdens de uitvoering met elkaar bleven zoeken naar de beste oplossingen voor een zo goed mogelijk gebouw voor de leerlingen en personeel. Daarbij was de architect een duidelijke gesprekspartner en dacht mee in de keuze van materialen, inpasbaarheid van techniek en gebruik van het gebouw.Advies aan toekomstige opdrachtgevers: reken met reken met reële budgetten en houd rekening met ruimte voor onvoorziene uitgaven die toch nodig blijken te zijn. Bovenal: bouw op basis van vertrouwen en zoek samenwerking met alle betrokken partijen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Neutraal
Materialisatie Heel belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Neutraal Neutraal
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Neutraal
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Er is co2 sturing. Op basis van ruimtebezetting wordt de luchthoeveelheid gereguleerd.
Thermisch comfort Er wordt verwarmd met vloerverwarming. Daarnaast kan er d.m.v. het inblazen van verse verwarmde lucht worden bijgeward.
Visueel comfort Er is veel aandacht besteed aan materiaal en kleurgebruik.
Akoestisch comfort In de lokalen in het akoestisch comfort goed. In de centrale trappenhal wordt aanvullend geluidsabsorberend materiaal aangebracht om het akoestisch comfort te verbeteren.
Materialisatie -
Energieprestatie De eerste gegevens lijken op een goede energieprestatie. De periode van gebruik is echter nog te kort om daarover gedegen conclusies te kunnen trekken.
ICT Het gebouw is goed uitgerust met materialen voor draadloze acces voor de diverse devices (ipad, laptop ed.).
Flexibiliteit deze is neutraal gescoord bij "dagelijks gebruik" omdat wij het minder belangrijk vonden bij het ontwerp.
Uitbreidbaarheid deze is neutraal gescoord bij "dagelijks gebruik" omdat het geen hoge prioriteit had bij het ontwerp omdat het gebouw vlak naast een bestaand gebouw is gebouwd waar eventueel ruimte kan worden gevonden.
Toegankelijkheid Het gebouw is goed toegankelijk. Ook voor minder validen.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) deze is neutraal gescoord bij "dagelijks gebruik" omdat deze niet van toepassing is.
Exploitatiekosten Het gebouw wordt nog slechts kort gebruikt. Over de totale exploitatielast is nog onvoldoende te zeggen.
- -