Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1140 / 1100
BVO (nieuwbouw/verbouw) 8340 m2 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs 7290 m2
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 1050 m2 sport
Overige activiteiten Talentschool sportonderwijs
Medegebruikers van het gebouw Talent Academie Sport onderwijs

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2006
Datum bouwkundige oplevering 30-03-2010
Ingebruikname project 01-08-2010

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) de EPC is 0,95

Bouwpartners

Architectenbureau Kristinsson Architecten, Deventer
Overige ontwerpers en adviseurs Projectmanagement: Draaijer en partners te BunnikAdviseur installaties: Schreuder Adviseurs te ApeldoornKonstrukteur: Wassenaar te Haren
Aannemer(s) Bouwbedrijf Dijkstra-Draaisma te BolswardInstallaties: Homij te Groningen

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 10.080.000,- excl BTW
Type aanvullend bedrag Beta stimulans
Bedrag € 150.000,-
Aangewend voor inrichting betalab
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 10.080.000,- excl BTW

Motivatie

Onderwijsvisie: kleinschaligheid, kennen en gekend worden, de menselijke maat. De school en de 6 deelscholen als thuisbasis voor de verschillende leerlingengroepen. We houden elkaar, medewerkers en leerlingen, wederzijds en ook onderling letterlijk en figuurlijk 'in het zicht', zodat we zoveel mogelijk ruimte en vrijheid voor werken en leren kunnen geven, "de school moet niet groter zijn dan het geheugen van de congierge".Door de open zichtlijnen en de inrichting in deelscholen kunnen we maatwerk bieden en verschil maken tussen bijvoorbeeld de havo 3-klassen, die vanuit kleinere onderbouwlocaties instromen, en vwo-5/6. Elke deelschool heeft een open leercentrum, waaromheen 5 of 6 lokalen zijn gegroepeerd met de teamkamers.Mentors, docenten en teamleiding verblijven daardoor dicht bij de leerlingen, zichtbaar en bereikbaar. De combinatie van veel glas en een uitstekende geluidwering maakt zien zonder geluidhinder mogelijk. Het is een opvallend rustig gebouw, mede omdat 2/3 van de lessen in de eigen deelschool plaatsvinden. Voor het betalab, de kunstvakken en sport ga je naar de overzijde. Op alle drie verdiepingen kun je door de kantine oversteken. Dat levert een boeiende interactie op. Telkens bewegen de leerlingen zich door hun gemeenschappelijke domein van hun thuisbasis naar de lessen in de labs en de kunsten. De centrale multifunctionele kantine is het hart van de school. Je kunt van hieruit van alle kanten de school inkijken, de gasten zien binnenkomen, het sportveld zien. Er zijn verschillende zitruimten op alle verdiepingen. De kantine is dus altijd dichtbij. Door vier luchtbruggen worden thuisbasis, ontdekkingswereld en alle zitjes via een loopcircuit met elkaar verbonden. Er is altijd een klasgenoot of vriendje dichtbij of te zien op een andere brug of verdieping. De leerlingen hebben zich deze ruimte op een vanzelfsprekende manier eigen gemaakt. Feesten, muziekavonden, ouderavonden, presentaties, colleges, de ruimte is op allerlei manieren in te richten, te versieren en aan te kleden.Toekomstbestendigheid:We hebben al ervaringen met aanpassingen in de deelscholen. Na een jaar in gebruik te zijn geweest is een extra deelschool afgescheiden voor topsport-talentenacademie met een eigen aanpak en inrichting. De deelscholen zijn na twee jaar anders ingedeeld door verplaatsing van 150 leerlingen uit een andere lokatie. Deze veranderingen waren gemakkelijk in het gebouw te realiseren. Het is gebleken goed aanpasbaar te zijn zonder verlies van de opzet. De compartimentering van beveiliging en verwarming maakt verhuur en gebruik door anderen mogelijk. De centrale hal en de ICT in de deelscholen worden regelmatig door externen benut. Veelvuldig wordt er gebruik gemaakt van de sportfaciliteiten binnen en buiten het gebouw.Proces:Prima samenwerking/chemie tussen opdrachtgever, architect, projectleiding. Nadrukkelijke aandacht voor communicatie met bijzondere gebruikersgroepen, als beta, kunst, sport, huishoudelijke dienst, leerlingen- voorzieningen (soos, kantine) en inbedding van de ' externen ' in de school bijv. ontwerpopdracht ANW en studiedagen docenten met medewerking van architect en projectleiding.Onze school komt in aanmerking voor de scholenbouwprijs 2013 omdat:de sociale en dynamische ruimte van de leerlingen tussen de plekken van geconcentreerd werken en lesgeven, iedereen met elkaar verbindt. De wervelende drielaagse kantine tussen de rustige polen van thuisbasis en ontdekkingswereld heeft letterlijk onze onderwijsvisie in beweging heeft gezet.

Gebruikerservaringen

Docent,: " ik heb besloten, om toch nog niet met FPU te gaan, omdat ik graag nog een jaar in de nieuwe school wil werken."Docent 2: " ik zag wel op tegen de openheid van het gebouw, met al dat glas, maar het is wel inspirerend, dat je elkaar kunt zien, en makkelijk kunt wisselen tussen OLC en leslokaal. Bijna onvoorstelbaar dat je hier met zovelen zo rustig kunt werken. Ik kom minder moe thuis."Schoolleider : " het gebouw inspireert leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners en daagt ons allen uit. Er worden zowel in de lessen als daarbuiten nieuwe dingen uitgeprobeerd en voor oude tradities wordt een nieuwe vorm gevonden. De inspectie noemde onlangs de ' goede en open vibe' , die opvalt zodra je binnenkomt. Werkelijk alle gebruikersgroepen zijn echt blij met het gebouw"

Leerpunten opdrachtgeverschap

Wederzijds respect en vertrouwen, en zeker ook inspiratie en bevlogenheid tussen opdrachtgever/gebruiker en architect, projectleiding en uitvoerenden. Het vertrouwen dat je er met elkaar een mooie school van wilt maken en dat je elkaar bijzonder serieus neemt bij afwegingen en lastige keuzes. Bij scholenbouw zal er toch vaak gesneden moeten worden in het wensenpakket, vanwege beperkte financiële ruimte. Daarnaast de - voortdurende - interne communicatie met alle gebruikers, inclusief de leerlingen (hoewel - relativering- de leerlingen, die meedenken in het bouwproces de school al hebben verlaten als deze gerealiseerd wordt).Communicatie met docenten en OOP-ers, van de 'droomfase van oneindige mogelijkheden' tot en met de lastige keuzes, en daarbij intensieve deelname en zichtbaarheid van zowel architect als projectleiding, zodat er niet een wij/zij - denken ontstaat.Tenslotte: projectleiding had gemeente als opdrachtgever met budgetbewaking als een van de belangrijke doelen. Als gebruiker hebben we eigen bouwkundig adviseurs ingehuurd, die nadrukkelijk namens de school-als- gebruiker kritisch hebben meegedacht in het realisatieproces. Zij 'vertaalden' technische informatie naar ons als school, zodat we wisten waarover we eigenlijk beslisten. Zeer tevreden daarover. Een aanrader.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit geen hinderlijke tochtstromen, lekker schoon!
Thermisch comfort prettig verblijfsklimaat ook in de zomer dankzij de WKO
Visueel comfort helder en licht zonder hinderlijke schitteringen
Akoestisch comfort ondanks alle openheid is het heel rustig in het gebouw
Materialisatie mooie warme kleuren, gezonde materialen
Energieprestatie EPC 0,95, met een Rc waarde 4,5 voor de schil van het gebouw
ICT -
Flexibiliteit maken we al goed gebruik van
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid de rondlopende verkeerspaden blijken zeer handig in gebruik
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) inhuizing van talentschool voor sport zonder enige hinder
Exploitatiekosten -
- -