Projectgegevens

Opdrachtgever gemeente Eersel - Nicole Geerars
Onderwijssoort primair onderwijs
Project verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 225 / 225
BVO (nieuwbouw/verbouw) 577 / 1387
Aantal m2 bvo voor onderwijs 1419
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten 545
Overige activiteiten kinderopvang, consultatiebureau
Medegebruikers van het gebouw Nummereen- kinderopvang, Zuidzorg-consultatiebureau

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2010
Datum bouwkundige oplevering 22-12-2011
Ingebruikname project 20-01-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) -

Bouwpartners

Architectenbureau WY.architecten
Overige ontwerpers en adviseurs installatieadviseur: Boink Project en Energiemanagement, Nuenenconstructie: CK2, Bladelprojectmanagement: Complan BV, Eindhoven RBOB de Kempen
Aannemer(s) Moeskops' Bouwbedrijf, Bergeijk

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs 1.845.000
Type aanvullend bedrag Rijkssubsidie
Bedrag 150.000
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag EBA subsidie 34.000
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten 2.015.000

Motivatie

Van onderwijsvisie naar gebouw:Naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie in opdracht van de gemeenteraad heeft de Gemeente Eersel besloten tot de ontwikkeling en realisatie van de eerste brede school in de kern Eersel. Onder het motto ‘Samen groeien’ gaat de openbare basisschool ’t Busseltje samen met kinderopvangorganisatie De Paraplu en consultatiebureau Zuidzorg een geheel vernieuwd en uitgebreid gebouw betrekken dat gelegen is in een stedenbouwkundige groene zone aan de oostzijde van Eersel. Het bestaande schoolgebouw uit 1973 wordt deels behouden en getransformeerd tot een brede voorziening waar onderwijs, opvang en zorg zijn gehuisvest. De ondersteunende ruimtes voor het personeel zijn nu gebundeld in het midden van het vernieuwde gebouw: een herkenbaar ‘centrum’ van de school dat voor de kinderen een overzichtelijke ruimtelijke indeling oplevert waarbinnen alle lokalen direct met elkaar in verbinding staan. Diverse nieuwe daklichten, lichtstraten en glaspartijen zorgen voor royale daglichttoetreding tot diep in het gebouw. Het eindresultaat is de Brede school ‘t Busseltje waarbij alle programmatisch geclusterde ruimtes zich onder één dak aan een centrale ruimte bevinden die rijk is aan multifunctioneel gebruik, daglicht, doorzichten en ontmoetingen.Toekomstbestendigheid:Het basisonderwijs heeft in de brede school de beschikking over verschillende nieuwe ruimten voor groepsgericht onderwijs buiten het klaslokaal. De nieuwe lokalen zijn daarnaast flexibel indeelbaar in de toekomst doordat in het ontwerp rekening gehouden is met niet-dragende tussenwanden. Verbondenheid:De aanvullende ‘brede’ voorzieningen zijn in het ontwerp als een langgerekt volume aan de noordzijde van het bestaande pand ondergebracht. Om dit te realiseren is een zorgvuldig gekozen onderdeel van het bestaande gebouw gesloopt dat in het verleden het minst gewaardeerd werd door de basisschool. Nu kan er in deze hoek van het gebouw een transparant interieur worden gerealiseerd met daglichttoetreding via het dak, waardoor de samenwerking van de verschillende partners ruimtelijk mogelijk gemaakt wordt. Bestaande ruimtes kunnen door te openen nieuwe binnenpuien nu multifunctioneel gebruikt worden en gedeeld worden door de school en de buitenschoolse opvang; de ouders kunnen in de avonduren ontvangen worden in de nieuwe entreeruimtes; medewerkers van de kinderdagopvang en het consultatiebureau treffen elkaar overdag in de nieuwe woonkeuken.Proces:Het toe te voegen programma is met een beperkt budget gerealiseerd, waarbij door toekenning van overheidssubsidies (CFI en EBA) het initiatief haalbaar is geworden. De voorwaarden van deze subsidies hebben geleid tot een onwaarschijnlijk korte realisatieperiode van 12 maanden: binnen 6 maanden is het ontwerp afgerond en in 6 maanden zal de uitvoering voltooid moeten zijn.Een belangrijk aspect van het ontwerp vormt de nauwkeurige analyse van de bouwkundig her te gebruiken onderdelen van het gebouw, zodat in het kader van duurzaamheid de milieubelasting van nieuw materiaalgebruik drastisch ingeperkt is. De brede school krijgt een fris binnenklimaat doordat deze wordt uitgerust met een geheel nieuw ventilatiesysteem met een energiebesparend WTW (warmte-terugwinnings)systeem. Samen met toepassing van geheel nieuwe energiezuinige verlichting en isolatieverbeteringen in dak en gevel levert dit bestaande gebouw een eigentijdse prestatie.

Gebruikerservaringen

1. Er is nu zicht op het groen achter de school, het is geweldig dat je naar buiten kan kijken. (directeur)2. De lijntjes tussen de docenten, opvang en bijvoorbeeld jeugdartsen zijn korter. men loopt makkelijker bij elkaar binnen. (gebruikers Zuidzorg en nummereen)3. Vroeger was de gang een plek voor straf. Nu voor ontmoetingen en samenwerking tussen leerlingen. (directeur)

Leerpunten opdrachtgeverschap

Bij dit project was er sprake van grote tijdsdruk vanwege de voorwaarden van de overheidssubsidies. Tevens speelden er andere complexe factoren een rol; zoals eenbeperkt budget, meerdere partijen onder één dak, kritische omwonenden en tijdelijke huisvesting voor de bestaande school. Door vanaf het begin integraal te werken/denken met alle partners is het gelukt om in een kort tijdsbestek het ontwerp definitief te maken. Na aanbesteding is dit integrale werken doorgezet, nu ook met de aannemer, waardoor ook de uitvoering van het project in een kort tijdsbestek van ongeveer een half jaar voltooid kon worden.Door dit integrale werken is er sprake geweest van grote efficientie en is het gelukt in samenspraak met de gebruikers de verschillende functies die er nu in het gebouw komen, zowel logistiek als functioneel zo efficïent mogelijk te integreren. Dit tot volle tevredenheid, de opzet is geslaagd!

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Heel belangrijk Tevreden
Visueel comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Heel belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Neutraal Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit -
Thermisch comfort -
Visueel comfort -
Akoestisch comfort -
Materialisatie -
Energieprestatie gebouw nog niet dusdanig lang in gebruik dat hier al een goede inschatting van kan worden gegeven
ICT -
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid speelt voor gebruiker geen grote rol, er is hier sprake van een krimpgemeente
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
- -