Projectgegevens

Opdrachtgever Ons Middelbaar Onderwijs
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw en verbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 2.000 / 1.800
BVO (nieuwbouw/verbouw) 6.670 / 6.030
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 17-02-2012
Ingebruikname project 01-04-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) EPC= 1.08 (nieuwbouw deel)

Bouwpartners

Architectenbureau Van den Berg Kruisheer Elffers architecten Rotterdam
Overige ontwerpers en adviseurs HEVO Den Bosch (bouwmanagement)Ingenieursbureau Ulehake Oss (constructie)Technisch adviesbureau Becks Vught (installaties)Peutz Mook (bouwfysica)
Aannemer(s) Bouwbedrijf Hazenberg VughtKemkens Installatietechniek ZieuwentWolter&Dros Den Bosch

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs €16.209.000,00 inclusief btw
Type aanvullend bedrag eigen bijdrage schoolbestuur
Bedrag € 2.376.000,00
Aangewend voor extra geluidwering, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 18.585.000,00 inclusief btw

Motivatie

BESTAANDE SITUATIEDe bestaande school bestond uit verschillende bouwmassa’s, uiteenlopend van een drielaagse hoofdbouw met een klassieke indeling en weinig transparantie, lange gangen, een ruime maar enigszins geïsoleerd gelegen mediatheek en twee vrijstaande noodgebouwen. De bestaande overblijfruimte, in het hart gelegen, was visueel vrijwel afgesloten van de parkachtige omgeving en had een matige akoestiek. Opmerkelijk was dat de school het prachtige zicht aan de noordzijde verstopte achter de bebouwing. De gegroeide situatie heeft in het bijzonder bij de eenlaagse bouw en de gymzaal geleid tot een erg onduidelijke logistiek. Het daltononderwijs was niet of nauwelijks herkenbaar in het ruimtelijk plan. Het Maurick werkt volgens het dalton-principe. Dit betekent dat drie uitgangspunten centraal staan in het onderwijs: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.CONCEPT VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE: VERBINDENDE AS, TRANSPARANTIE EN PLEINEN IN SAMENHANG Door het plan is een centrale as gelegd die alle plekken en programmaonderdelen ruimtelijk aaneenrijgt tot een samenhangend geheel. Het plein aan de zuidzijde wordt zo via de aula/ overblijfruimte en het nieuwe leerhuis (visueel) gekoppeld aan het park aan de noordzijde. De entreehal leidt via een prominente receptie naar de centrale ontmoetingsruimte. De route, in het verlengde van de entreehal, door de overblijfruimte en een grote patioruimte, mondt vervolgens uit in een atrium over drie lagen met ruim zicht op de parkachtige omgeving. Kenmerkend op elke onderwijslaag is de ruimte voor open werkplekken/ huiskamers, afgestemd op het daltononderwijs.TOEKOMSTBESTENDIGHEID: BOUWKUNDIGE FLEXIBITEIT, DUBBELGEBRUIK EN KLIMAATDe bouwkundige structuur is open. Slechts de dragende gevel, de kolommen, de natte cellen en de trappenhuizen zijn vaste elementen. Alle andere wanden zijn vrij te plaatsen. De centrale as is (door de breedte), naast verbindingsgang, een bijzondere ruimte voor vrije werkplekken. De erker in de glazenvliesgevel vormt een venster aan het park met mogelijkheden voor werk- en loungeplekken.Het binnenklimaat is enerzijds sterk verbeterd door een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en anderzijds met electrisch gestuurde buitenzonwering in combinatie met HR+ glas met een lage ZTA-waarde. Daarnaast zijn extra spuimogelijkheden aangebracht om met zomernachtventilatie natuurlijk te koelen. Alle lage daken zijn voorzien van mossedum. Op de hoge daken zijn meer dan 400m2 photovoltaische panelen geplaatst. VERBONDENHEID: THEATER EN DANSDe school is heel actief als theater- en dansschool en bekend om de goede voorstellingen. Door een aantal ingrepen (akoestiek, verlichting en verduistering, achterpanelen, vloerafwerking) is de overblijfruimte nu zeer geschikt als theaterzaal. De nieuwe gymzaal is middels hoge taatsdeuren verbonden met de grote patio waardoor ook buitentheater vanuit de gymzaal mogelijk is.PROCES: ZEER BETROKKENVia een heldere organisatiestructuur is een zeer intensief ontwerpproces doorlopen, waarbij de maximale betrokkenheid van staf, docenten en leerlingen is gemobiliseerd. Omdat de school tijdens de bouw 'gewoon' doorgaat is er in zeer nauwe samenwerking ook tijdens de uitvoering gewerkt.

Gebruikerservaringen

Schoolleider: "In het oude schoolgebouw was het daltononderwijs nauwelijks herkenbaar. De combinatie van renovatie en nieuwbouw zorgt ervoor dat het Maurick haar waarden optimaal in praktijk kan brengen. In een tijd dat alles gericht is op de top van de samenleving is het onze zorg om het beroepsonderwijs tot en met het gymnasium bij elkaar te houden. Het nieuwe gebouw biedt hiervoor optimale mogelijkheden. De combinatie van nieuwbouw en gerenoveerde oudbouw geeft de school een heel eigen karakter".Schoolbestuurder: "Door de revitalisering heeft het gebouw de onderwijsontwikkelingen gevolgd".Docent: "Uitgangspunt was dat de combinatie van oud en nieuw moest leiden tot een nieuw schoolgebouw. Wat betreft kwaliteitsniveau, sfeer en uitstraling is dat uitstekend gelukt".Leerling:"In onze school is er ruimte voor al onze activiteiten. Zowel voor zelfstudie, groepswerk als werken met een hele klas is een geschikte ruimte te vinden. Het is overal licht met een aangenaam klimaat. En dat was vroeger wel anders!"

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het blijkt voor de leek lastig om zich een goede voorstelling te maken van een omvangrijk project zoals de nieuwbouw en de renovatie van het Maurick College. Daardoor zie je regelmatig pas tijdens de uitvoering of uitvoering strookt met je verwachtingen en moeten plannen toch soms aangepast worden. Om dit te voorkomen is het van belang om vooraf nog beter met het team de wensen en verlangens door te spreken. Zorg ook dat binnen de schoolorganisatie een centrale "bouwpastoor" wordt aangewezen (deels vrijgemaakt) die de communicatie met de bouwpartners verzorgt.In geval van renovatie is vooraf niet altijd inzichtelijk te maken welke verborgen gebreken het bestaande gebouw in zich heeft. Daardoor moeten plannen soms tijdens de realisatie nog worden bijgesteld. Zorg bij renovatie voor enige financiele ruimte om tegenvallers op te vangen.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Zeer tevreden
Akoestisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Materialisatie Belangrijk Zeer tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Zeer tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Tevreden
Toegankelijkheid Heel belangrijk Zeer tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Neutraal Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Zeer tevreden
Mogelijkheden voor het culturele profiel van de school Belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Verrassend dat het renovatiedeel op hetzelfde niveau als de nieuwbouw gebracht kon worden.
Thermisch comfort -
Visueel comfort Prachtig zicht op het park, de patio's en de bosrijke omgeving. Fraaie inpassing van onze glas-in-lood ramen in de docentenkamer!
Akoestisch comfort Lesruimten zijn uitstekend bespreekbaar, openbare ruimten zijn niet lawaaiig.
Materialisatie Mooie metselwerkgevel in harmonie met de bestaande delen. In het interieur is kleur fraai gekoppeld aan natuurlijke materialen.
Energieprestatie Zeer goede isolatie, mossedum daken en meer dan 400m2 aan pv cellen.
ICT Draadloos netwerk werkt prima.
Flexibiliteit Veel ruimten zijn geschikt voor dubbelgebruik. Met name de overblijfruimte wordt veel intensiever gebruikt voor leren en theater.
Uitbreidbaarheid Is niet gevraagd.
Toegankelijkheid Het gebouw is prima toegankelijk en door de heldere as in het gebouw veel overzichtelijker dan in de oude situatie.
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Aula kan uitstekend dienen voor diverse functies, waarbij steeds andere akoestische eisen gelden.
Exploitatiekosten -
Mogelijkheden voor het culturele profiel van de school Eindelijk een goed en mooi theater in de school! En een prachtig lichtobject bij de entree met werkstukken van onze leerlingen.