Projectgegevens

Opdrachtgever Ons Middelbaar Onderwijs
Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 1.750 / 1.740
BVO (nieuwbouw/verbouw) 13.000
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2004
Datum bouwkundige oplevering 25-03-2011
Ingebruikname project 22-08-2011

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,19 voor onderwijsdeel bij een eis van 1,40.

Bouwpartners

Architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur te Delft
Overige ontwerpers en adviseurs Installatie advies: De Blaay-Van den Bogaard Raadgevend Ingenieurs te RotterdamConstructie advies: Bureau Van de Laar te EindhovenBouwfysisch advies: DGMR Raadgevend ingenieurs te ArnhemBouwmanagement met resultaatverantwoordelijkheid: Hevo B.V. te 's-Hertogenbosch
Aannemer(s) Bouwkundig: Bouwbedrijf Van de Ven te VeghelInstallatie E: Nikkelen te GroesbeekInstallatie W: Kemkens te Zieuwent

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs € 15.688.500,00 incl btw prijspeil 2004 exclusief terrein
Type aanvullend bedrag aanbestedingsvoordeel
Bedrag -€ 958.470,00
Aangewend voor o.a. vergroting sporthal
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten € 14.730.000,00 inclusief btw, exclusief terrein

Motivatie

Onderwijsvisie: het gebouw moet het mogelijk maken om diverse werkvormen te hanteren. Zo moet frontaal lesgeven mogelijk zijn naast groepswerk en individueel werk. Het gebouw is zo ingedeeld dat dit alles mogelijk is zonder dat de verschillende werkvormen elkaar storen. De traditionele leslokalen zijn gesitueerd aan de zuid-oostzijde van het gebouw terwijl overige ruimten vooral aan de west- en noordzijde gelegen zijn. Het muzieklokaal sluit aan op het podium van de aula en aan de andere zijde aan de kleedlokalen bij de sporthal. Hierdoor kunnen opvoeringen eenvoudig worden ondersteund. De aula is het centrale punt in het gebouw, gelegen tussen sport en lesgebouw. De aula is akoestisch gescheiden van het lesgebouw en zo voorzien dat deze multifunctioneel te gebruiken is.Toekomstbestendigheid: Alle wanden in het gebouw, behoudens constructieve wanden, zijn flexibel en eenvoudig te verplaatsen. Slechts de kern en toiletgedeelten zijn vaste elementen. Het is mogelijk om aantal en omvang van ruimten in de toekomst te varieren. Het volledige gebouw is voorzien van uitstekend functionerend draadloos netwerk.Verbondenheid: Het gebouw ligt middenin het Prins Willem Alexander Sportpark en vlak naast Pieter Breughel cultureel centrum. De ligging is juist gekozen om samenwerking tussen de school en maatschapelijke organisaties eenvoudig mogelijk te maken. Deze samenwerking wordt wederzijds gezocht. Daarnaast is de sporthal in de avonduren aangemerkt als gemeentelijke sporthal. Daarvoor is de hal groter gemaakt dan de drie gymzalen die oorspronkelijk in het plan zaten, is de sporthal voorzien van een grote tribune en is er een sportcafe aan toegevoegd. Diverse sportverenigingen uit de gemeente maken in de avonduren en in de weekends gebruik van deze hal.Proces: Bij opstelling van het Programma van Eisen in 2004 zijn werkgroepen betrokken geweest vanuit alle geledingen van de school. Hierdoor ontstond een breed gedragen Programma dat in de loop van de tijd niet meer wezenlijk is aangepast.Aansturing van het proces van voorbereiding, ontwerp en uitvoering is neergelegd bij een bouwmanager, die vanaf het eerste begin tot en met de oplevering en nazorg bij het project betrokken is geweest. Ondanks het feit dat binnen de schoolorganisatie wisselingen ontstonden is hierdoor binnen het projectteam geen informatie verloren gegaan en kon steeds met dezelfde personen worden overlegd. Dit heeft ertoe geleid dat wij als opdrachtgever/gebruiker steeds wisten waar we voor informatie terecht konden.Voor de locatie voor de nieuwbouw, door de gemeente aangewezen, moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Vanuit de Veghelse gemeenschap ontstond bezwaar tegen de locatie. Door voortdurend de samenwerking met de gemeente op te zoeken en ook zoveel mogelijk contact met de omgeving te onderhouden is het bestemmingsplan, ondanks bezwaar bij de Raad van State, goedgekeurd.

Gebruikerservaringen

Bestuurder: In het proces is voortdurend gezocht naar oplossingen die de functionaliteit en kwaliteit borgen en die toch binnen het budget passen.Het resultaat is een compact en efficient schoolgebouw, dat het gewenste onderwijsconcept beslist een impuls zal geven.Schoolleider: Het nieuwe schoolgebouw faciliteert het nieuwe onderwijssysteem. Het nieuwe gebouw biedt mogelijkheden om samenwerken concreet vorm te geven. In plaats van voor de klas staat de docent nu veel vaker tussen de leerlingen. De transparantie van het gebouw maakt dat men elkaar ziet. Het wordt zichtbaar hoe men werkt en zodoende kan men van elkaar leren.Docent: De nieuwe school inspireert en nodigt uit om op een andere manier over je onderwijs na te denken. Waar het oude gebouw weinig variatie bood in lesruimtes en vooral gericht was op frontaal les geven, ben je hier veel flexibeler.Leerling: In het begin was het wel even wennen. Het is zo'n andere sfeer. Alles is nieuw en modern. Eigenlijk zijn we allemaal weer even brugklasser, want het gebouw is voor iedereen nieuw.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Het is van groot belang om vanaf het allereerste begin ook binnen de schoolorganisatie een centraal aanspreekpunt voor het bouwproces te benoemen. Deze kan informatie vanuit de schoolorganisatie doorspelen aan ontwerp- en uitvoeringsteam en omgekeerd. Deze persoon moet hiervoor ook voldoende tijd vrij kunnen maken. Zeker in geval van aanpassing van een bestemmingsplan is het contact met de omgeving en met de gemeente van groot belang. Neem zelf voortdurend contact met betrokkenen zodat het proces voort blijft gaan. En dan nog vergt het veel tijd.Ga bij veel referentieprojecten kijken en luisteren en leer van de ervaringen van andere schoolorganisaties.

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Belangrijk Neutraal
Thermisch comfort Belangrijk Neutraal
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Neutraal Neutraal
ICT Belangrijk Tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Niet belangrijk Neutraal
Toegankelijkheid Belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Heel belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Neutraal
- Niet ingevuld Niet ingevuld

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Roosters in de gevel worden door docenten bediend, waardoor soms de luchtkwaliteit afneemt.
Thermisch comfort Door rechtstreekse aanzuiging van buitenlucht wordt het soms te koud, waardoor roosters worden dicht gezet.
Visueel comfort Transparant, licht en luchtig
Akoestisch comfort Over het algemeen zeer rustig en goede spraakverstaanbaarheid
Materialisatie Goed te onderhouden materialen
Energieprestatie -
ICT Prima draadloos netwerk
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Ruimten als aula, sporthal, open leercentra zijn voor meerdere functies geschikt
Exploitatiekosten -
- -