Projectgegevens

Opdrachtgever Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Onderwijssoort primair onderwijs
Project nieuwbouw
Fotografie -

Omvang en activiteiten

Aantal leerlingen (huidig/maximaal) 179 / 250
BVO (nieuwbouw/verbouw) 1.492 / -
Aantal m2 bvo voor onderwijs -
Aantal m2 bvo voor overige activiteiten -
Overige activiteiten -
Medegebruikers van het gebouw -

Data

Jaartal 1e initiatief tot project 2008
Datum bouwkundige oplevering 29-02-2012
Ingebruikname project 05-03-2012

Energieprestatie

Energieprestatiecoëficient (EPC) 1,19

Bouwpartners

Architectenbureau de Bruin Architecten BV BNA Zwolle
Overige ontwerpers en adviseurs Grontmij Zwolle, constructiesKovo Staphorst, installatie adviseur
Aannemer(s) Bouwbedrijf Hekkert ZwolleSchreuder installatietechniek BV voor het elektrotechnische deelUnica installatie BV voor het werktuigbouwkundige deel

Financiën

In euro's, incl. BTW
Investeringsbudget onderwijs €. 2.310.024,-
Type aanvullend bedrag extra krediet
Bedrag €. 60.000,- incl. btw
Aangewend voor sloop bestaande bebouwing
Type aanvullend bedrag exrta krediet
Bedrag €. 26.745,25
Aangewend voor Marsh voorzieningen, verzekeringseisen
Type aanvullend bedrag -
Bedrag -
Aangewend voor -
Totale stichtingskosten €. 2.396.769,25

Motivatie

De Openbare Daltonschool De Markesteen kent een specifieke onderwijsvorm, het Dalton onderwijs. Dit onderwijs gaat uit van een grote eigen inbreng (de leervraag) van de leerling, het in groepjes én individueel werken. Dalton onderwijs is vooral een manier van doen, gebaseerd op drie principes:- Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid- Zelfstandigheid- SamenwerkingHet spreekt voorzich dat er een schoolgebouw is ontworpen en gebouwd dat deze drie priciepes ondersteund en faciliteert. Door ruimten waar in groepen kan worden gewerkt door ruimte waar individueel kan worden gewerkt. Het gehele gebouw is uitnodigend in vele opzichten en stimuleert daardoor de (individule) leervraag.De toekomstbestendigheid zit hem voor een deel in de kolommenstuctuur maar meer nog in het vertrouwen dat het Dalton onderwijs toekomstbestendig is en dit gebouw dit onderwijs optimaal ondersteund. Het gebouw nodig uit en dat geldt ook voor andere maatschappelijke partners zo maken de muziekschool en kinderopvang gebruik van het gebouw maar ook de kinderfysiotherapeut.Vanaf het begin is er grote participatie van personeel en ouders geweest dit heeft ervoor gezorgd dat er een duidelijk en volledig programma van eisen was en dit heeft er voorgezorgd dat er een gebouw is gerealiseerd dat voldoet aan de wensen en eisen.

Gebruikerservaringen

-De leerlingen ervaren het gebouw als een keurig gebouw wat rust en ruimte uitstraalt en wat prikkelt om te leren en te ontdekken niet in de laatste plaats door het fantastische schoolplein.- De docenten en schoolleider ervaren het gebouw als een zeer prettige werkplek welke het Dalton onderwijs optimaal ondersteund en het gebouw geeft structuur is licht en in meerdere opzichten transparant. met een fantastische multifunctionele ruimten en unieke stilteruimte per lokaal.Het bestuur is er trots op dat zijn samen met het team van de school en de gemeente in staat zijn geweest om zo'n mooie school te realiseren die zo goed aansluit bij het leerconcept.

Leerpunten opdrachtgeverschap

Als opdrachtgever kan ik concluderen dat het ontwerp en de realisatie van deze Dalton school bijna optimaal en vlekkeloos is verlopen. Een punt van aandacht, ingegeven door de economische situatie, is dat een (te) lage inschrijving door aannemers tijdens de bouw kan leiden tot vervelende discussiepunten. In deze bouw is dat gelukkig nauwelijks aan de orde geweest maar het was wel merkbaar dat er financiële spanning zat op dit project. Tip zou dus zijn wanneer er als resultaat van de aanbesteding een te lage prijs wordt geoffreerd toch maar eens goed bezinnen voor te beginnen...

Gebouwprestaties

Onderwerp Aandachtspunt ontwerp Ervaring dagelijks gebruik
Luchtkwaliteit Heel belangrijk Zeer tevreden
Thermisch comfort Heel belangrijk Zeer tevreden
Visueel comfort Belangrijk Tevreden
Akoestisch comfort Belangrijk Tevreden
Materialisatie Belangrijk Tevreden
Energieprestatie Belangrijk Tevreden
ICT Heel belangrijk Zeer tevreden
Flexibiliteit Belangrijk Tevreden
Uitbreidbaarheid Neutraal Neutraal
Toegankelijkheid Heel belangrijk Tevreden
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) Belangrijk Tevreden
Exploitatiekosten Belangrijk Tevreden
Uitdagend plein Heel belangrijk Zeer tevreden

Toelichting per thema

Luchtkwaliteit Toepassing van co2 en temperatuur gestuurde luchtbehandeling
Thermisch comfort Optimale isolatie en koeling in de zomer
Visueel comfort fris, uitnodigend kleurgebruik
Akoestisch comfort pirma
Materialisatie zoveel mogelijk duurzame materialen die lang meegaan
Energieprestatie -
ICT Draadloos netwerk voor grote flexibiliteit ook naar de toekomst toe
Flexibiliteit -
Uitbreidbaarheid -
Toegankelijkheid -
Multifunctioneel (medegebruik van ruimten) -
Exploitatiekosten -
Uitdagend plein Het plein nodigt uit tot ontdekken.